Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Find Dit Hvorfor

Af Grethe Andersen, fredag den 31. august 2018 kl. 09.00

Hvorfor er jeg egentlig her? Hvorfor egentlig vælge at blive leder. Skal man nødvendigvis være født med kampstøvler på? Der er mange gode argumenter for at vælge ledelse. De mest almindelige er ambitioner, lyst til indflydelse, hang til magt, nye arenaer og ønsket om at sætte dagsordenen. De dybere personlige kan være at gøre forskel for andre mennesker med stræben efter sammen med medarbejderne og elevernes forældre at skabe og opnå noget større end sig selv, samtidig med at man få større mulighed for personligt og fagligt at være i bevægelse. Man må som leder afdække sit eget hvorfor, sine egne motiver, mission og passionen bag jobbet og sætte dem i relationen til opgaven, der hvor man er. Man har sig selv med, når man har fundet ud af hvad der er vigtigt. Man kan også miste sig selv og blive alvorlig syg med stress, hvis ikke ens ”Hvorfor” matcher organisationens ”Hvorfor”.

Find dit Hvorfor af Simon Sinek, David Mead og Peter Docker er en fremragende praktisk guide til at finde formålet for dig selv og dit team (Dafolo). Det er igennem kombinationen af organisationens hvorfor og den enkeltes hvorfor, at magien opstår. ”Ledere er de mennesker, der har modet til at gå først og bane en vej, som andre kan følge”, ”Vores kampe er de kortsigtede skridt, vi må tage på vores vej til langsigtet succes” og ”En leders største bidrag er at skabe andre ledere” er citater fra bogen. Erfaringsmæssigt kan jeg i den grad sige ja, ledelse kræver sin leder. 

I dag er det vigtigt at have en mission – ikke kun som leder, også som medarbejder. Dels en personlig mission (der skal være mening med at gå på arbejde) dels en fælles organisatorisk mission. Ligesom der kan være mange missioner i de forskellige selvstyrende team og andre samarbejdsmæssige netværk. Missionen er knyttet til nutiden, det er det der driver os her og nu, hvor visioner rækker ud i fremtiden. Når nye veje opdages i et fællesskab, giver det mere mening for den enkelte medarbejder at handle, fordi man har fået billedet af hvorfor, og derved lettere kan svare på hvordan og hvad.

Når virkeligheden er konstrueret af mennesker, er det muligt at udforske den ved at opsamle tekster (narrativer), som mennesker fortæller hinanden om, hvad vil det sige at leve og virke i den givne kontekst. Ved at anlægge en undersøgende tilgang til den andens historie fascilliteres den andens historiefortælling med de gode spørgsmål. Hver gang man stiller et spørgsmål har man formuleret et svar. Svarene viser således, om spørgsmålene er gode. Når vi stiller spørgsmålet hvorfor og kigger tilbage er der risiko for at placere skyld og skyldfølelser. Fokus bliver på årsag og virkning. Det hænger sammen med, at vores hvorfor kommer fra vores fortid, men dets værdi og potentiale ligger i fremtiden. Hvorimod et fremadrettet ”Hvordan? ” handler om at tage ansvar og medansvar for det gode arbejdsmiljø med den sundhed og det velbefindende, man har og gerne vil have i fremtiden. 

Da vi i sin tid formulerede værdiggrundlaget for Vester Mariendal skole ved et kombineret forældre- og personalemøde blev værdien fællesskab centralt. Efterfølgende blev nogle af svarene på, hvorfor er fællesskab vigtigt at det sociale i dagligdagen er vigtigt at styrke, at man har omsorg for hinanden og støtter hinanden fagligt og socialt, nogle mål er uopnåelige med mindre de opnås i fællesskab og for at alle kan blive set. Modsætningen til fællesskab er at være ene eller være udenfor, hvilket er ødelæggende for elevens selvtillid og selvværdsfølelse, fællesskabet må dog ikke komme over i ensretning såvel som integration ikke betyder tros-konvertering. Fællesskabet må foregå uden at den enkelte elevs samvittighed krænkes. Demokrati, social- og bogligudvikling og identitet, vigtig med fællesskab for at vores børn kan trives og udvikles og gennem fællesskabet skal de andre værdier respekt, ansvarlighed, tryghed og nærvær gerne afspejles. Det er vigtigt at vores børn føler at de hører til i klassen, i skolen osv. Fællesskab medfører ansvarsfølelse. Fordi skolen er andet og mere end et sted hvor børn lærer noget. Skolen er vigtig i børns dannelsesproces. Fordi vi lever i en verden, hvor fællesskab og solidaritet er afgørende for fred. Fordi fællesskab er også vigtigt fremover på en arbejdsplads og i tusind andre sammenhænge. Fordi skolen også er en stor del af tilværelsen. Fordi det er i alles interesse – både forældre – børn – personalet, at skolen bliver en god tid for børnene.

Med fællesskabets hvorfor skabte vi i fælleskab et billede af, hvordan vi sammen personale og forældre så skolens vigtige opgave i at gøre forskel for andre mennesker med stræben efter sammen - at skabe og opnå noget større end sig selv. Stærkt inspireret af bogen er et af de mest virkningsfulde værktøjer, man har til rådighed, også de simpleste, nemlig at fortælle historier. Det gælder både som enkeltperson som organisation. Det er faktisk også det, jeg erfarer som coach. At fortælle historier er en del af det at være menneske. Og de bedste historier deler værdier og overbevisninger – og er både kilden til hvorfor og det brændstof, der holder hvorfor levende.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Find Dit Hvorfor Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger