Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

”Fair proces”, ”Leadership Pipeline”, ”Bæredygtig ledelse”, ”Unboss ledelse”

Af Grethe Andersen, tirsdag den 20. maj 2014 kl. 09.30

Top performance ledelse på kommunalt niveau og decentralt på skolerne – er i dag ledelse med fokus på resultater, målstyring, planlægning, opfølgning og kontrol samt feedback. Ledelsen har det overordnede ansvar for bundlinjen – både den økonomiske og elevernes resultater og det kræver altså at man har fingeren på pulsen og af og til kontrollerer tingenes tilstand.

Udfordringen er at skabe styringskæder. Der er opbygget med tillidsbaseret support og støtte. Jeg har besøgt Ontario og Fredrikstad – begge steder lyttede jeg til dygtige fagprofessionelle læreruddannede – der på chefniveau gjorde en fantastisk forskel. Et højere ambitionsniveau for skolen må gå hånd i hånd med en stærkere vidensbase for udvikling af skolens undervisning.

Udveksling af viden mellem forskning, uddannelsesinstitutioner og skolen skal styrkes. Når det handler om at skabe en vidensbaseret skole, er det samtidig en udfordring at sikre, at ny relevant viden når frem til skolernes ledelse og pædagogiske personale. Skoleledelsen skal have viden om pædagogisk data og færdigheder i at anvende pædagogisk data fremadrettet til at støtte forbedring af skolens resultater. Skolelederne har positiv effekt for elevernes læringsfremgang, hvis skoleledelsen aktivt arbejder på at udvikle lærernes læringspotentiale. Den effektive leder støtter aktivt den professionelle læring af medarbejderne og deltager til tider også selv i de professionelle læringsforløb.

Forskningen viser, at effektive professionelle fællesskaber giver det pædagogiske personale mulighed for at lære og opdage nye læringspotentialer hos eleverne, og giver læreren/pædagogen mulighed for at implementere ny undervisningspraksis i klasseværelset. Det understreges således, at de professionelle fællesskaber skal understøtte en læringskultur, der ikke kun fokuserer på eleverne, men også på den enkelte medarbejder. Det er vigtigt, at ideer om undervisningen kritisk, men konstruktivt konfronteres af kolleger i teamet.

Det sætter fokus på skolekulturen. For at kunne levere en undervisning af en høj kvalitet, er det afgørende, at læringsmiljøet er kendetegnet af en konstruktiv evalueringskultur. I den unbossede skole som organisation, er alle interessenter samarbejdspartnere i et socialt netværk, der har et fælles formål. Lederen er ikke en boss, men en unboss, der inspirerer, inkluderer, lytter og skaber mening.

Skoleledelsen skal tage ansvaret for undervisnings- og arbejdsmiljøet på sig ved at skabe vilkår for et godt professionelt læringsmiljø på skolen. For at det lykkes, er det afgørende, at lærerne også besidder kompetencer til at være del i en udviklende unbossede læringskultur. Det understreger nødvendigheden af, at de pædagogiske medarbejdere besidder gode kompetencer inden for evaluering, både af eleverne, men også af kollegernes – og egen praksis. Man kan stille sig spørgsmålet om, hvilke rationaler der ligger bag den samfundsmæssige efterspørgsel efter og styring af og med evalueringer? 

Der er en vifte af rationaler i spil. Der er ønsker om skabelse af gennemsigtighed som kan danne grundlag for spejling, læring, udbredelse af god praksis, branding/legitimering, skærpelse af organisatorisk konkurrence på nogle områder som grundlag for frit valg. Der er ligeledes ønsker om kontrol/sikring, om udvikling, om læring og viden-spredning, om skabelse af gennemsigtighed og konkurrence m.v.  Bevidsthed om rationaler er vigtig som afsæt for god ledelse.

Opgaven for ledelsen er også at få de forskellige ledelsesrationer og ”modefænomener” inden for ledelse til at spille hensigtsmæssigt sammen. Ledelse er ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå ambitiøse mål for skolens elever. Leadership Pibelines og styringskæder skal understøtte fair processer og et ambitiøst læringsmiljø for såvel elever som skolens ansatte. Organisationer kan have god kvalitet uden at have formelle kvalitetssikringssystemer og omvendt have kvalitetssikringssystemer uden nødvendigvis at have kvalitet. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: ”Fair proces”, ”Leadership Pipeline”, ”Bæredygtig ledelse”, ”Unboss ledelse” Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger