Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Executive coaching – lederen bliver coachet

Af Grethe Andersen, onsdag den 12. december 2018 kl. 10.30

Mange ledere bruger i dag en professionel coach eller en god kollega, der formår coaching. I bogen ”Executive coaching” fokuseres på coaching knyttet an til ledelse. Forfatterne beskriver coaching som "En metode, der igennem en proces lukker op for et menneskes potentiale, således at han eller hun kan udvikle egne styrkeområder". Coachen tager udgangspunkt i, at det er fokuspersonen (den, der bliver coachet), som sætter dagsorden og finder svarene. Forfatterne bifalder, at coaching stammer fra sportens verden, men så ophører alle ligheder også – ganske enkelt fordi arbejdet med virksomheder og udvikling af lederpersonligheden er langt mere komplekse processer end dem, vi finder i sportens noget mere forenklede verden. 

Fokus i coaching afhænger af, om der er tale om en værktøjsorienteret eller en personlig udviklingsproces, og om det handler om en kort- eller langsigtet målsætning. Forfatterne giver eksempler på fire forskellige tilgange til executive coaching redskabsorienteret coaching, coaching med henblik på at øge personlige præstationer, personligt udviklende coaching samt den erkendelsesfyldte dialog. Definition på executive coaching beskrives som følgende: "En hjælpende relation mellem på den ene side et menneske, som har et ledelsesmæssigt og autoritativt ansvar på et højt niveau i en organisation, på den anden side en coach, som anvender psykologiske metoder og redskaber til at hjælpe lederen med at udvikle sig til en mere effektiv og helhedsorienteret person." 

Executive Coaching giver lederen en fortrolig sparringspartner, der støtter og udfordrer, på personlige og ledelsesmæssige udviklingsmål. Coachen har ingen agenda og er ikke bundet af normer og vaner i virksomheden. Derfor kan man som coach bryde med vanetænkningen og stille udfordrende spørgsmål, der hjælper effektivt i mål. Man kan opfatte den executive coach som den, der sætter et ærligt spejl op. Der findes flere former for executive coaching, afhængigt af øjnene der ser. "Generelt anskues executive coaching som en læringsproces, der understøtter den enkelte leder i at opnå konkret forbedring af de personlige præstationer, samtidig med at der etableres en positiv udvikling af enkelte lederpersonligheds relationer" 

Forskellige definitioner bliver taget frem og summen bliver fem dimensioner, som spiller ind: Coaching angår en helhed af arbejds- og privatliv. Coaching er målrettet. Coaching er baseret på udvikling af det enkelte menneske. Coaching drejer sig om udvikling af ledelseskvaliteter. Coaching fokuserer på kommunikation og bagvedliggende tankeprocesser. Spørgsmål kan anvendes til selvransagelse og selvrefleksivitet med mulighed for at afklare sine værdier, behov og motivationsfaktorer. Hvad består din drivkraft af? Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Hvad motiverer dig? Hvornår trives du bedst? Hvad sætter gang i din ambition? Hvilke mål sætter du dig? Har du forbilleder/modbilleder som kompas og pejlemærker? Hvad er dine stærke/svage sider? Hvordan tackles konflikter og modstand? Hvordan tackles pressede situationer? Ligger dine egne værdier i forlængelse af dine ledelsesværdier? 

Alle ledere burde have en coach samt tid og rum til at blive set, hørt og forstået.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Executive coaching – lederen bliver coachet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger