Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Europæisk samarbejde om skoleudvikling med fokus på læring for alle

Af Grethe Andersen, mandag den 11. maj 2015 kl. 08.00

Jeg har haft en fantastisk lærerig tur til Calderglen High School med links til Sanderson High School i East Kilbride. Her var fokus på styrkebaseret læring, anerkendelse, positiv psykologi og kapacitetsopbygning. Elever i vanskeligheder nåede flotte veje til læring fx via dans, udendørs læring fx skolehaver, elektronik (byg en flyvende bil), fotografering, teater, musikundervisning og ”kosmetik-projekt”. Det var inspiration til den fortsatte udvikling af den danske folkeskole med læringsreformen. 

Ledelsen var i den grad dedikeret, engageret og kompetente pædagogiske ledere – tæt på praksis.  Vi mødte en entusiasme uden lige og en systematisk værdi- og resultatbaseret tilgang til skoleudvikling. Skolekulturen var præget af fælles ”ånd” og fælles strategier for innovativ udvikling. 

Emotioner er begrebsliggjort med modeller fra den positive psykologi. Ligesom elever bliver testet for personlige karakteristika baseret på test skabt af de amerikanske psykologer Christopher Peterson og Martin Seligman. De 24 karaktertræk omfatter bl.a.: Opfindsomhed, social intelligens, kreativitet, udholdenhed, lederskab, selvkontrol, håb og dømmekraft.

Jeg oplevede elever praktisere Peer-tutoring (elevformidling) som et værdifuldt element i kooperativ læring. Hattie’s analyse viser positive effekter af peer-tutoring. Disse effekter kommer blandt andet til udtryk gennem dynamikken i klassens dialog, elever, der hjælper hinanden, venskaber, feedback samt det at gøre skolen til et rart sted at være. Det emotionelle klima præget af anerkendelse af betydningen af gode relationer og et socialt godt klima gennemsyrede hele skolen. 

Med fokus på en inkluderende skole viser et review fra Dansk Clearinghouse (2013) med fokus på effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen gode effekter af peer-tutoring for alle elever i klassen – både for almeneleverne og elever med særlige behov. I madkundskab arbejdede eleverne sammen to og to, således at den ene arbejdede praktisk med konkrete opskrifter, den anden elev udfyldte skema om kammeratens arbejde. Alt fra hygiejne, overblik, konkrete metoder og prioritering af tid blev analyseret og beskrevet i et skema. Jeg fik flashback til egen eksamen i hjemkundskab på læreruddannelsen. 

Undervisningen var båret af såvel et fagligt som humanistisk curriculum. Elevernes stemme i feedback – igen inspireret af Hattie var en del af læringsstrategierne, hvor den styrkebaserede undervisning byggede på elevernes muligheder og potentialer. Ledelsens support er proaktiv og evidensbaseret.

Jeg fik et billede af tvillingeskoler, hvor konstruktiv kommunikation også i relation til forældre med stærkt fokus på elevens læring i fællesskaber gjorde en forskel – også i relation til inklusion og differentieret undervisning.

Vores opgave i det europæiske samarbejde er som kritiske venner at undre os, stille spørgsmål, værdsætte og komme med konstruktive forslag til forbedring. Evidens, evalueringer, undersøgelser og erfaringer fra de mange forskellige kontekster, vi som medlemmer er i, bliver videndelt. Det er yderst interessant.

The European Agency for Special Needs and Inclusive Education er en uafhængig, selvstyrende organisation, støttet af EU medlemslandene, og agerer som landenes platform for samarbejde om udvikling af støtte til elever med særlige undervisningsmæssige behov. 

Ud over en række surveys af medlemslandenes specialundervisning, har Agenturet flere udviklingsprojekter inden for inklusionsområdet. Projektet Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education (RA4AL) bygger på et tidligere projekt i agenturet, hvor det blev besluttet at prioritere aktiviteter inden for emnerne ’forskningsbaseret viden om inkluderende pædagogik’ og ’skolelederes rolle i at støtte strategier for øget faglig og social udvikling’ fx via fokus på samarbejdskulturen på skolen, involvering af forældre, fokus på læring for både lærere og elever m.v. En project advisory group i regi af Agenturet organiserer og strukturerer konferencer og skolebesøg. Hvert EU land deltager med to eksperter: En forsker inden for området skoleledelse og en skoleleder.

Vores opgaver er at bidrage med national forsknings- og praksisbaseret viden om ’raising achievement for all learners in inclusive settings’, og at bistå i videndeling af projektets resultater undervejs og ved afslutningen af projektet. Sidste år i juni mødtes vi til kick-off møde i juni i Athen. I år står programmet på skolebesøg i enten Polen, Italien eller Skotland. Det kommende år bidrager vi alle via fælles forum, og vi mødes igen på skolerne for at følge effekten af det europæiske samarbejde.

Det kunne være interessant at overføre samarbejdsformen til nogle skoler i Danmark, hvor forskellige forskere og skoleledere bidrager til udvikling af pædagogiske fyrtårne. Samarbejde over digitale platforme gør det nemt at videndele. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Europæisk samarbejde om skoleudvikling med fokus på læring for alle Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger