Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Et meningsfyldt seniorliv

Af Grethe Andersen, mandag den 10. september 2018 kl. 11.30

Inspireret af bogen ”FIND DIT HVORFOR” og min viden og erfaringer fra uddannelse som certificeret coach prøvede jeg en coaching, hvor fokus var på mening med pensionistlivet. Det er for mange en vanskelig proces at gå fra et arbejdsliv til et arbejdsfrit liv. Hvem er jeg, når nu jeg ikke er skoleleder mere. Hvem er jeg egentlig som menneske, når nu mit job ikke er afgørende for, hvordan jeg bliver set – og hvad jeg identificerer mig med. Hvad er mine værdier, nu hvor det ikke er skolens værdier og de mange politiske beslutninger, der sætter dagsorden for mig? 

Skolelederjobbet er meningsfyldt, man gør en kæmpe forskel for mange mennesker hver dag. En arbejdsplads, hvor vi i fællesskab skaber og opnår noget større end sig selv – i fællesskab. Hvad skaber mening – det handler om at turde bevæge sig ud over det, vi laver, og hvordan vi gør det. Det handler om at finde ind til ens HVORFOR.

Det handler også om at finde nye drømme, noget at leve og vokse i – og gøre nye drømme til virkelighed. Her er eksistentiel coaching en personlig og faglig udviklingsvej, som styrker autenticitet og personlig trivsel, der kan frembringe mod, overskud, ansvar samt handlekraft. Eksistentiel coaching, er samtaler, hvor der er mindre fokus på løsninger, men i høj grad er et rum til selvrefleksion, til at udfolde tanker, følelser og dilemmaer. At se og acceptere de aktuelle fænomener som de er, fremkalder ofte den dybeste erkendelse – og er derved starten på en mulig forandringsproces. Eksistentiel coaching er rettet mod nuet og fremtiden, med afsæt i fortiden. 

Den eksistentielle coaching trækker på eksistentielle og fænomenologiske ideer og principper snarere end på bestemte teknikker, og dens mål er at gøre mennesker i stand til at tænke klart over deres liv, identificere deres egne livsmuligheder og tage et ansvar for at udleve dem. Som menneske vælger man selv sine værdier og antagelser, som kan give livet mening. Et hvert menneske har sit eget verdensbillede som dannes gennem livet. Verdensbilledet udfordres gennem livet og kan ses som en proces der slutter med døden. Verdensbilledet har både iboende muligheder og begrænsninger. Eksistentiel coaching forholder sig til grundlæggende livsværdier, fundamentale verdenssyn og selvopfattelse. Som coach leder man ikke efter årsager men er i stedet optaget af at få personen til at beskrive sin situation lige nu. Gennem detaljerede beskrivelser foldes et verdensbillede gradvis ud, så det træder klart frem i rummet. 

Jeg anvendte en kombination af eksistentiel coaching og en tidslinje med fokuspersonen med erindringer, der havde betydet meget for hende. Min rolle var at være aktiv lytter og notetager med fokus både på facts (hvad skete) og følelser. På tidslinjen markerede vi også hvor hun er nu (alder) samt hvor længe hun kunne forestille sig at leve. Ens HVORFOR fødes af de tidligere oplevelser. Det er summen af det man har lært, de oplevelser, man har haft og de værdier man har taget til sig, mens man voksede op. Hvad enten det er gode eller dårlige oplevelser, har de været med til at gøre mennesket til det, det er i dag. Jeg brugte modellen fra bogen, således at alle de lykkelige historier blev placeret over den vandrette linje. Det var de øjeblikke, hun med stor glæde ville opleve igen. Historier under linjen var hændelser, som ikke havde været positive, men alligevel havde betydet meget. Processen gav en god aha oplevelse. Jamen jeg har jo formentlig 30 år til jeg bliver 92 år. Tænk sig, hvad jeg har oplevet de sidste 30 år. 30 år er lang tid, så hvilke drømme kunne være dejligt at udleve?

At fortælle historier er et meget virkningsfuldt værktøj. At fortælle historier har altid været en del af at være menneske. Og de bedste historier deler vores værdier og overbevisninger. De er kilden til vores HVORFOR. Jeg har selv brugt tid på at finde mit eget HVORFOR efter et langt virksomt liv i folkeskolen. Det er fantastisk også at hjælpe andre til at finde sit HVORFOR.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Et meningsfyldt seniorliv Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger