Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Brugbare mål og høje forventninger

Af Grethe Andersen, mandag den 7. januar 2013 kl. 08.00

Skolerådet har været i Sachsen for at besøge ministeriet, en skole og en børnehave. Det, der umiddelbart har gjort størst indtryk på os, er, at lærerne arbejder med meget ambitiøse og klart definerede læringsmål for hvert klassetrin. Det har givet et løft på skolerne.

Jeder zählt (”alle tæller”) er mottoet, som Sachsens uddannelsessystem arbejder ud fra. Bag dette motto ligger en grundlæggende forståelse af, at uddannelse er nøglen til at forbedre individuelle livschancer, social integration og at man derigennem få skabt en drivkraft i samfundsudviklingen. ”Alle tæller” indebærer mere konkret, at skole- og uddannelsessystemet i Sachsen arbejder for at imødekomme og udvikle elevers forskellige ressourcer og kundskaber. Dette arbejde tilrettelægges af hver enkelt uddannelsesinstitution. Samtidig med at de sachsiske uddannelsesinstitutioner arbejder med differentieret undervisning, arbejder de alle ud fra et sæt fælles kvalitetsmål på uddannelsesområdet. Kvalitetsmålene er udviklet i samråd med organisationer og interessenter på uddannelsesområdet og forhandlet politisk.

Hver skole har ansvar for at udvikle og skræddersy curriculum og undervisningsmetoder ud fra en fælles curriculum-database. Som dansk lærer er man jo altid nysgerrig på, hvad der sker med lærernes professionalisme og metodeansvar, når man indfører lærerplaner. Men her er ikke tale om skrækeksempler på curriculum, hvor alt skal følges time for time. Det er dygtige lærere, der har udarbejdet planerne, og de giver lærerne en basal praksisbeskrivelse af, hvordan man kan nå de mål, man gerne vil, inden for de bestemte områder. Det betyder, at der er fokus på det væsentligste, og at læreren har overskud til alt det andet.

Ud fra den enkelte skoles skoleudviklingsprogram og elevernes resultater evalueres der løbende internt af lærere og skoleledere. Det er derudover skolelederens ansvar at udvikle, rådgive og vejlede lærerne på deres skole samt at udvikle skolens overordnede pædagogiske strategi. Der foregår endvidere en ekstern evaluering af alle skolernes udviklingsprogrammer samt af lærere og skoleledere.

Mine fordomme inden turen var, at det ville være for styret og struktureret. Det var struktureret. Men mere fordi lærerne var enige om, hvad det vil sige at gå i skole og giver tydeligt udtryk for det. Den tyske skolekultur er præget af en ihærdig tilgang til det at gå i skole både blandt lærere, ledelse og elever. Der er høje forventninger til eleverne, og de vil gerne lære og præstere.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Brugbare mål og høje forventninger Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger