Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Børns dannelse

Af Grethe Andersen, fredag den 18. august 2017 kl. 09.00

Børnenes dannelse går i realiteten ud på at skabe livsduelige voksne. Der skal skabes vilkår for alle børns alsidig udvikling, med vægten lagt ikke blot på tilegnelse af kundskaber og logisk tænkning, men også på fantasi, leg og skaberkraft. Børnene skal udvikle livskompetence, det vil sige selvværd, at kunne forvalte sit eget liv, at udvikle social ansvarlighed, at udvikle faglig og teknisk fornuft, kreativitet, medmenneskelig indlevelse, omsorgstænkning og logisk tænkning. En opgave, der i “gamle dage” blev varetaget af forældre og bedsteforældre; men som nu, i vid udstrækning, skal varetages af pædagoger og lærere. Tidligere har holdningen været, at daginstitutioner og fritidsordninger skulle tage sig af børnenes omsorgsbehov, og skolen havde ansvaret for indlærings- og undervisningsbehov. Ingen af systemerne favner imidlertid det hele barn, og skabelsen af en dynamisk sammenhæng i tilfredsstillelsen af det enkelte barns forskellige behov. For mange børn er det kulturchok at begynde i skolen. For nye forældre er det frustrerende at gå fra et institutionsliv, hvor daglig kontakt med barnets kontaktpædagoger er en selvfølge til et skoleliv, hvor samarbejdet strækker sig over to årlige samtaler á 15 min. et forældremøde og kommunikation via forældreintra.

Sat på spidsen - beklager børnehaveklasselederne og lærerne forældre, der ikke opdrager deres børn og de daginstitutioner, der praktiserer frigørende behovstyret pædagogik, hvor børnene kan gøre hvad de har lyst til og tilsyneladende ikke er gearet til en skole, der bygger på helt andre præmisser. I medierne er der ved skolestart i år fokus på børn, hvis forældre ikke har opdraget dem godt nok. I den sammenhæng er det centralt at få defineret grundlaget og forventningerne til samarbejdet. Ser vi samarbejdet som en service og dermed forældre som brugere eller samarbejde som en ligeværdig samarbejdsmodel, hvor forældre ses som medansvarlige borgere? 

Det må være en central opgave at skabe dynamiske og trygge læringsmiljøer for børn, der rummer omsorg, leg, undervisning, læring, social kompetenceudvikling og dannelse i bredest mulige forstand. Det kræver at vi skaber optimalt rum og mulighed for at det enkelte barn kan udvikle sit intelligenspotentiale. I overensstemmelse med en forståelse, der rummer såvel “bløde” intelligensformer, der knytte sig til følelseslivet, som de “logiske” intelligensformer. Her tænkes på dannelse til: Selvstændighed, initiativ, fleksibilitet, samarbejdsevne- og vilje, kreativitet, omgængelig og situationsfornemmelse samt personlig mestring. En fælles opgave for forældre, institutioner og skole.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Børns dannelse Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger