Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Børnehaver med læring i Sachsen

Af Grethe Andersen, onsdag den 16. januar 2013 kl. 08.00

I Sachsen arbejder man ligesom i Danmark på at skabe et sammenhængende uddannelsessystem fra vuggestue til studentereksamen. Dagtilbuddene blev lagt ind i samme ministerium som skolen i 2009. Der er klare læringsmål i børnehaverne, og børnene er løbende på besøg i skolen for at lære, hvordan man gebærder sig der. Det, børnene lærer i det sidste år af børnehaven i Sachsen, minder meget om det, danske børn lærer i børnehaveklassen herhjemme.

Det er i Tyskland (som i Danmark) en kommunal opgave at tilbyde dagtilbud til børn fra treårs alderen og fra 2013 også til børn under tre år. De såkaldte Kitas, som svarer til danske børnehaver, arbejder ud fra de samlede fælles kvalitetsmål som for skoleområdet. Det betyder blandt andet, at det sidste år i Kitas bruges på førskoleforberedende aktiviteter, der planlægges i tæt samarbejde med skolerne.

Her arbejdes der blandt andet med at udvikle børnenes motivation, nysgerrighed og sociale relationer. Derudover arbejdes der med problemløsning, positive dialoger og gruppearbejde for dermed at lægge nogle af grundstenene i et videre succesfuldt skoleforløb. Der arbejdes med kalender, årets gang, geometri, talforståelse, bogstaver og læseindlæring, sociale kompetencer, motorik med videre.

Der er endvidere i mange Kitas i Sachsen især fokus på læring gennem idræt, svømning, udeleg og bevægelse. Alle børn inkluderes i børnehaverne. Hver grundskole udvikler endvidere et koncept for børnenes skolestart, hvor forældre og børnehaverne er vigtige samarbejdsparter. Der er krav om pædagogisk kvalitet ud fra den centrale beskrivelse. Børnehaverne kontrolleres og certificeres.

Overgangen fra Kitas til grundskole ses i Sachsen som en proces, hvor både Kitas, grundskole og forældre er ansvarlige for at varetage de udfordringer, det enkelte barn møder ved skolestart. Jeg får et billede af, at både børnehaver og skoler rammesætter et læringsmiljø, der skaber tryghed og lyst til at lære, samtidig med at der er klart fokus på gode faglige resultater, hvor målet er, at alle skal have udfordringer.

Ved skolestart får forældre en folder, der fortæller, hvad det vil sige at gå i skole, og hvad skolen forventer af forældrene og eleverne. Der var bemærkelsesværdigt også et afsnit om betydningen af, at forældre er obs på deres børns tid ved tv-skærm og computerspil. Man anbefalede at sikre, at barnet ikke zapper på tv, ligesom der er mange andre fornuftige råd til et godt børneliv i familien.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Børnehaver med læring i Sachsen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger