Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Borgertopmøde i Aalborg

Af Grethe Andersen, fredag den 16. november 2018 kl. 09.51

Jeg fik en invitation i min eboks til Borgertopmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Invitationen var sendt til 8.000 tilfældigt udvalgte borgere fra Aalborg Kommune.  Som deltager skulle jeg drøfte de input, der er kommet fra øvrige medborgere, virksomheder, institutioner i de forgange seks uger og dermed bidrage til kommunens nye fortælling og vision.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kunne jeg læse: ”Aalborg er helt sin egen. Men hvordan er det nu, Aalborg er? Hvad er grundfortællingen om vores byer - vores kommune? Nu tager vi på en fælles mission: Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvor skal vi hen? Hvordan er dit næste Aalborg? Dagene går. Vi går på arbejde, lever vores liv og træffer de beslutninger, som får hjulene til at køre rundt. Men indimellem skal vi huske at stoppe op. Se indad og fremad. Hvad er det, som gør vores kommune speciel? Hvad er det, vi fortæller om Aalborg, når vi sidder til konfirmationer, guldbryllupper og forretningsmøder ude i verden? Hvem er vi? Hvordan lyder vores grundfortælling? Og hvad er det for en fremtid, vi drømmer om at skabe? For at blive klogere på nogle af de spørgsmål vil vi i efteråret finde frem til en opdateret fortælling om der særlige og betydningsfulde ved Aalborg – og dine ord kan blive en del af historien. DNA Aalborg kalder vi det.”

Der var plads til 250 borgere til topmødet. Ikke alle mødte op, så vi rykkede sammen om bordene. Tine Gøtzsche var borgermødets konferencier. ”Borgerinddragelse er det ikke bare et alibiord? ” blev besvaret med de mange positive intentioner fra byens borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Efter præsentation af navn og bopæl skulle vi ved de runde borde give vores bud på, hvad det bedste er ved at bo i Aalborg Kommune. Derefter drøftede vi bredt, hvad vi oplever kendetegner Aalborg i dag. Politikere var ordstyrer, de skulle ikke bidrage til debatten (vi kunne hente ”Hold kæft bolsjer” til dem., hvis det var nødvendigt. Ord som udvikling, uddannelsesby, kunst, kultur, Limfjord, fællesskab, event, vækst m.fl. kendetegnede første runde. Derefter skulle vi stemme om forskellige prioriteringer. Vi havde alle en lille fjernbetjening.

Det var sådan set ret interessant at se resultaterne af afstemningerne. 44 % af deltagerne var 60 år eller derover. Så repræsentativt kan vi ikke just sige, vi var. 67 % boede i Aalborg. Trods det var svarene i min optik faktisk meget nytænkende og innovative. Der viste sig et klart billede af, at Aalborg har været igennem en god udvikling og deltagerne ønskede en moderne udviklingsorienteret kommune med vækst og internationalt udsyn – samt gode og spændende arbejdspladser. 53 % ønsker en unge- og uddannelseskommune, og en kommune med mange kultur- og fritidstilbud. Aalborg skal ikke lukke sig om sig selv og sin støvede historie – samtidig har vi en stærk nordjysk identitet. Hvad det så end er. 

Den følgende debat og afstemningsrunde satte fokus på ønsker for fremtiden. 54 % ønsker at der tages hånd om de svageste borgere – både, børn, unge, voksne og ældre. Jobmuligheder samt grøn omstilling, hvor bæredygtighed og vækst går hånd i hånd var også på hitlisten. Den største udfordring er infrastrukturen. Det blev der talt meget om ved bordene. Det er svært at komme rundt på tværs af by og fjord. I forhold til balancen storby og de omliggende lokalsamfund betyder det meget, at der er skoler og institutioner i lokalsamfundet og at det er muligt at anvende offentlig transport. 

Ved bordene blev der drøftet helt andre ting, der blev noteret til senere brug. Ren by – ren kommune – som alle borgeres ansvar, var også et tema, der gik igen. Det var fint på den måde at give plads til flere perspektiver og behov. Der var gang i gode dialoger, man lyttede til hinanden og de mange historier fra hverdagslivet, der fylder for den enkelte. Med en karriere som lærer, skoleleder, medlem af skolerådets formandskab og bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut har jeg også min kæphest. Tænk sig, hvis Aalborg Kommune vil være kendt for at gøre en indsats for at bryde den negative sociale arv, så endnu flere kan støttes i at få en god barndom, ungdom og voksenliv. Med mit livsperspektiv, der hvor jeg er nu, ser jeg også en kæmpe ressource i seniorer. Når man træder ud af hamsterhjulet og træder ind i en måske meget lang fase som pensionist/senior, har man fortsat sine talenter, kompetencer, viden og erfaringer, der kan komme andre til gode. Ligesom nye kompetencer og muligheder kan opdyrkes. Det var tydeligt, at borgeren ved borgermødet havde meget på hjertet – ikke kun for egen skyld, men netop som medlem af borger fællesskabet i Aalborg Kommune. Efter dagens topmøde er det nu op til Aalborg Kommunes politikere at tage stilling til de mange nye input fra borgerne. Rådmand Tina French Nielsen fortalte, at det var interessant at se, hvad borgerne i Aalborg Kommune prioriterer, det er ikke altid byrådet har fornemmelse for, hvad der bredt set er vigtigt. Det bliver spændende at følge. Tak for en inspirerende dag.

 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Borgertopmøde i Aalborg Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger