Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

At træde i karakter som leder

Af Grethe Andersen, mandag den 7. januar 2019 kl. 08.00

Ledelse er at mestre helhedstænkning, vise vejen frem til visionen, have styrke, være bevidst om sig selv, være kreativ og handlekraftig, turde tage ansvar og være fuldt til stede i nuet. God ledelse giver rum og plads til forskellighed og mangfoldighed.

Det kan være vanskeligt altid at agere superlederen, den perfekte leder, der altid optimistisk, med overskud møder den enkelte med tillid, empati og overblik, samtidig med at de pædagogiske mål og forpligtelsen som holdningsdanner og holdningsbærer skal indgå i dialogen. Udsagnet ”at træde i karakter” er hentet fra Søren Kierkegaard som kræver, at et menneske skal træde i karakter, hvis det ønsker at udfylde sin egentlige bestemmelse. At træde i karakter som leder betyder, at man konstant leder og ikke slår sig til tåls med tingenes tilstand. At træde i karakter er også at gå ind i konflikterne, lytte til de oplevelser, der bliver beskrevet, gå i dialog derom med fokus på de drømme, der dybest set ligger bag konflikten og ændre, hvad der bør ændres i skolens kultur. Som leder spiller man en meget central rolle i samarbejdskulturen. Hvis ikke man er villig til at kaste sig ud i de risici, der er forbundet med at finde og gå nye veje, nye rammer og processer, så er man ikke trådt i karakter som leder.

Som leder skal man kunne tåle og rumme usikkerhed, paradokser, dilemmaer og konflikter. At være et godt eksempel for sine medarbejdere stiller langt større krav til den ledelsesmæssige kompetence end førhen, hvor det var nok at udøve sin magt gennem direktiver. Lederen må i dag kunne mestre sine indre psykologiske funktioner og energier, hvis de skal foregå med et godt eksempel. Konflikter løses ikke i dag ved blot at udstikke ordrer, der skal adlydes. For at fastholde de kompetente og værdifulde medarbejdere må man kunne mestre både sin egen og andres aggression, sårbarhed, frygt og deslige, så der opstår en respektfuld omgangsform, hvor løsningerne og målene forstås af dem, der skal udføre dem, uden at de føler sig krænket. Det kræver stor følelsesmæssig intelligens og dermed også evnen til at være empatisk.

Ledelsesopgaven bliver at skabe motivation og udfordringer for personalet, ligesom det er vigtigt at have øje for mønstre i relationer. Her er det centrale at arbejde med løsningsmuligheder ved at opløse problemet, fortælle nye historier og prøve nye handlemuligheder i overensstemmelse en narrativ tilgang. ”Det du lige har sagt, hvordan kan du formulere det positivt? Det går ud på at identificere nogle af de ”fortællinger”, som berettes om vores virkelighed. Med fortællingen danner historierne orden i kaos.

Hvilke historier lever i den pædagogiske og ledelsesmæssige praksis – blandt elever, medarbejdere og ledelse?

Hvilke historier fortælles for at give mening til og for at retfærdiggøre skolens praksis?

Hvilke historier høres ikke fra væsentlige deltagere i dialogen – fx fra de stille medarbejdere, der ikke markerer sig på møder og andre fora

Hvilke historier fortælles ikke i øjeblikket – bevidst og ubevidst – og af hvilke grunde?

Hvilke mulige historier findes blandt skolens aktører – hvilke muligheder indeholder de, hvilke effekter kunne de skabe?

Hvilke ukendte historier gemmer sig i skoleorganisationen – hvordan fås læringspotentiale frem?

Hvilke historier kunne være med til at understøtte en ønsket udvikling – hvilke eksisterende gløder kan der pustes til?

Succesfulde ledere har følgende fem kernekompetencer: Relationel forståelse – de læser og forstår menneskelige relationer. Tillidsvækkende sparring – de indgyder tillid og indbyder til sparring

Konfronterende intervention – de er offensive og direkte i deres indgriben. Insisterende delegering – de insisterer vedholdende på at delegere ansvar og opgaver. Samt rodfæstet under pres – de holder fast i personlige grundværdier, også når de udfordres.

Rodfæstethed vedrører de dybtliggende personlige værdier, hvor man også kan tale om personlig etik og integritet. Succesfulde ledere er meget tydeligt ikke behagesyge. De udfordrer hele tiden deres omgivelser – både medarbejdere og egen ledelse. Men de står på et fundament af grundlæggende værdier. Her er det vigtigt som leder, at være leder på en skole, hvor de grundlæggende værdier matcher ens egne – ellers bliver det op ad bakken og kan i værste fald resultere i lederen bukker under med stress. Så hellere se af at komme væk og søge en kultur, hvor man kan leve og lede.

Et andet væsentlig aspekt er vilje til og evne til ledelse. Det er en stor udfordring – og det bliver det ved med at være. Livlinen i udfordringerne løber mellem de værdier, man bygger sin virksomhed på, og de visioner og missioner, der driver en. Det er et livsperspektiv og udviklingsperspektiv at være leder og medarbejder i en folkeskole, der konstant er til diskussion. At være leder er at kunne håndtere sociale relationer. Man skal faktisk være lidt af en relationsfreak. Godt nytår.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: At træde i karakter som leder Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger