Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

At lære er at leve

Af Grethe Andersen, fredag den 5. maj 2017 kl. 09.30

Jeg har nu bestået uddannelsen Systemisk Coaching. Jeg rydder op i gemmerne og sorterer i bøgerne. Blikket faldt på en bog, jeg skrev i 1999 som nyansat skoleleder på Vester Mariendal skole. Bogen rummede praksis fra knap 3 år som skoleleder i Landsbyordningen i Grindsted: ”At lære er at leve”.

Min afslutning på bogens praktiske og teoretiske refleksioner var følgende: Vi har en flot folkeskolelov, vi kan være stolte af. Min påstand er, at vi også har ressourcerne til en skole for alle, vi skal blot fjerne alle uhensigtsmæssige barrierer for udvikling, så vi kan få frigjort de mange menneskelige og økonomiske ressourcer. Fremtidens skole og institutioner bør integreres i lokale lærings- og udviklingscentre for børn og voksne. Et center for dannelse, hvor der sker en uendelig fornyelsesproces.

Et læringsmiljø, hvor alle børn får optimale muligheder for leg, læring og undervisning – og hvor vi voksne også lærer. Et særligt syn på børns udvikling og læring, som er udviklingsorienteret med vægt på skabende virksomhed på leg og læring og på at børnene får autentiske oplevelser. Et levende sted, hvor børns og voksnes lyst til at blive klogere på verden, hinanden og sig selv frigøres og stimuleres. En spændende og inspirerende arbejdsplads – en ramme for udvikling af kompetencer for både børn og voksne. Hvor solidaritet er at forholde sig åben for det som er én selv fremmede. 

Det er organisationens vilje til dialog og forandring, der vil skabe en fremtidsrettet organisation. Den Lærende Organisation er visionen om fremtidens lærings- og udviklingscenter, hvor fleksibilitet, flade pyramider, hastige ændringer og et betydeligt medarbejderansvar (indflydelser, dialoger, kompetencer m.v.)  er forudsætningen. Den er dynamisk og foranderlig, men er samtidig sig selv, fordi den er funderet i formulerede fælles værdier, og fordi den bevidst arbejder med sin egen læring. En organisation der er indrettet på permanent selvrefleksion er en lærende organisation.

Det kræver professionel lederadfærd af lederen, der skal indgå i samtaler om mål, midler og evaluering på alle plan. At vælge en organisationsform og nogle strukturer, der levner plads til læring, er en vigtig opgave for lederen, ligesom det er en vigtig ledelsesopgave at fjerne barrierer for læring. Samtidig kræver den lederadfærd af alle medarbejdere og dermed tilsvarende forventninger, idet overvejelser om organisationens mål og midler skal foregå på alle niveauer i organisationen. Den Lærende organisation rækker langt ud i fremtiden med en systemisk forståelse, hvor de væsentligste aspekter er:

 • at lederen påtager sig opgaven med at lede medarbejdernes læreprocesser og medarbejderen påtager sig opgaven at lede børnenes læreprocesser
 • at fælles opgaveløsning og fælles kompetenceudvikling opfattes som sider af samme sag
 • at læring og forandring foregår på individ-, gruppe-, og organisationsplan på en og samme tid 
 • at organisationslæringen forstået som kompetenceudvikling sættes i relation til medarbejdernes professionsgrundlag
 • at der arbejdes med, at opgaverne løses i et miljø, der giver både personlig udfordring og psykisk aflastning 

Opgaven er at skabe betingelser for, at det lærende menneske kommer til udfoldelse. De spørgsmål vi er i stand til at stille er af central betydning for, at der kan skabes forandring (systemisk tænkning). Den store udfordring er at stille sig selv til skue og sætte sin stil til diskussion. Ved at menneskeliggøre arbejdet og bekende sig til den kaosfølelse, der uvægerligt er forbundet med at agere og interagere i postmodernitetens tidsalder er vi et skridt på vejen i retningen af en lærende organisation. Det lokale lærings- og udviklingscenter skal samtidig påtage sig opgaven at påvirke den offentlige dagsorden. Som aktører i et samfund skal vi åbne dørene for samfundet og være klar til at justere og ændre retning på udviklingen, mens den foregår. Lige så vigtigt er det, at vi involverer os med vores professionelle viden i diskussionen med offentligheden. Her skal der arbejdes i bredden og i dybden med en aktiv formidling af den faktiske kompetence-dannelse - af lærer- og pædagoglivets realiteter og skoler og institutioners særlige egenart som virksomheder. Principper for ledelse i det lokale udviklings- og læringscenter ind i et nyt årtusinde er:  

 • Er overordnet leder af lokalsamfundets udviklings- og læringscenter – for alle aldre.
 • Sikrer at medarbejderne er i en faglig og pædagogisk udvikling
 • Pædagogisk ledelse som en aktiv, bevidst villende, skabende kommunikationsproces, hvor ledelsen i et samspil med medarbejderne kvalificerer og udvikler det pædagogiske arbejde.
 • Evne at udvikle team og arbejde tværfagligt i team. Samarbejdets betingelser er, at man sætter sin faglighed på spil og lader den udfordre af andre.
 • Timing er en vigtig ledelseskvalifikation - at være åben overfor det uforudsete, afkode  og gribe det, hvis det rummer nye udviklingsmuligheder.
 • En autentisk ledelse, der forstår at agere og interagere som mentor, coach, træner og leder. 

Som afslutning på bogen ”Ledelsesfilosofi” skriver Ole Fogh Kirkeby: “Den gode leder er den, der har mod til at beslutte.  Der er ingen beslutninger, der kan gavne alle. Der er ingen beslutninger uden bivirkninger. Selv den mindste foranledning og forandring skaber smerte. 

Men lige så fri han er  i beslutningens øjeblik, lige så ufri er han bagefter. For han skal altid drages til ansvar. ” (Kirkeby, O.F., 1997, s.  253)

Det er et livsperspektiv og udviklingsperspektiv at være leder og medarbejder i en skole og institution, der konstant er til diskussion. Det kræver mod og risikovillighed at arbejde med uformel kompetence kanaliseret ind i opgaven, så medarbejderne kan se sig selv i perspektivet, hvor budskabet er, at jeg bevæger mig i retningen af det, jeg gerne vil blive til for min egen – og først og fremmest skolens/institutionens skyld. ”At lære er at leve”. Da jeg skrev bogen overvejede jeg titlen: ”At lede er at lære” – men det modsatte ”At lede er at dø” var ikke så rart at tænke på. 

Benny Andersen formulerer det smukt med:

Belæring bliver nemt til beskæring

Giv næring til børnenes nysgerrighed.

Det er for lidt at de ved hvad DU ved.

DU må lade dig inspirere

Af deres lyst til at eksperimentere

Med farver

Toner, ting og ord.

Timen er kort

Verden er stor. Afvisning skaber

En kommende taber.

Omhu for et sind i vækst

Gælder mere end dagens tekst.

Det er det svære at forstå:

DU kan lære af de små

Genopfriske den skaberkraft

Som Du selv engang har haft.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: At lære er at leve Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger