Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Anerkendende og differentieret tilgang til skole-hjem-samarbejdet

Af Grethe Andersen, torsdag den 17. januar 2013 kl. 08.00

Skolens samarbejde med forældre i udsatte positioner er ofte udfordrende, men en anerkendende og differentieret tilgang til forældrene, hvor lærere og ledere hjælper hinanden ved en stærk vidensdeling om forældresamarbejdet internt på skolerne, er medvirkende til at skabe gode samarbejdsrelationer. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut om det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner, hvor erfaringerne fra seks skoler med en stærk praksis er blevet undersøgt.

Undersøgelsen er bestilt af Skolerådets formandskab og har blandt andet til formål at belyse, hvad der kan bidrage til at skabe en god samarbejdsrelation mellem skole og hjem. Undersøgelsen sætter særligt fokus på indsatser/aktiviteter, der bidrager til at styrke samarbejdet med de forældre, som kan være vanskelige at skabe en god dialog med og få et aktivt samarbejde med.

Undersøgelsen er baseret på en forundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse blandt 400 skoleledere og interviews på seks skoler. Alle deltagende skoler har enten en høj andel af tosprogede elever eller en høj andel af elever, hvis forældre er socioøkonomisk svagt stillet. Undersøgelsen viser, at det er vigtigt, at hele skolen har en stærk – men uformel – vidensdelingskultur, hvor man åbent fortæller om det, der er svært, får hjælp og møder forståelse.

Det indebærer bl.a., at læreren hurtigt og let kan involvere hinanden og ledelsen. Men kulturen ser ud til at rodfæste sig blandt lærerne indbyrdes, både i teamet og blandt andre kollegaer.

Det differentierede forældresamarbejde er centralt. Lærere og ledere tilpasser samarbejdet til den specifikke opgave eller problemstilling − og til den pågældende forælder, lærer og skole i øvrigt. Lærere og ledere vurderer overordnet set, at det er afgørende for det gode skole-hjem-samarbejde, at skolen har en anerkendende tilgang til forældre som samarbejdspartnere. Rapporten viser, hvordan lærere og ledere i videst muligt omfang søger at praktisere denne tilgang.

Det styrker elevernes læring i undervisningen betydeligt, hvis forældresamarbejdet fungerer. Der kan ikke opstilles en færdig opskrift til skolerne på, hvordan de kan styrke samarbejdet med forældrene, men rapporten viser, at skolerne har en anerkendende tilgang til forældrene som samarbejdspartnere. Det betyder, at skolens lærere og ledere grundlæggende tror på, at forældrene kan bidrage positivt, og de er opmærksomme på, at forældre er forskellige.

Skoleledelsen er meget aktiv i det vanskelige skole-hjem-samarbejde. Men selvom samarbejdet med forældrene er meget vigtigt, behøver det ikke være skolelederen, som tilkaldes, hver gang der er problemer. Det er tydeligt, at lærerne er begyndt at bruge hinanden mere ved ordninger med makkerpar og mesterlære lærerne imellem. De traditionelle samarbejdsflader ser ud til at være under forandring, bl.a. for i højere grad at komme forældre i udsatte positioner i møde.

De deltagende skoler synes at opprioritere uformelle dialog- og mødeformer i skole-hjem-samarbejdet, så det bliver mere utvungent og med plads til den enkelte. Jeg bemærker også at skolerne i høj grad er præget af en ringe-kultur. Der er god og tæt kontakt til forældrene via telefon og sms. Det er en rapport, jeg kan anbefale skolebestyrelser og skolens medarbejdere at læse som grundlag for gode principper og god differentieret praksis for skole-hjem-samarbejdet.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Anerkendende og differentieret tilgang til skole-hjem-samarbejdet Felter med * skal udfyldes
 

Netop anerkendelse

Af:Linda Callesen, GEYSADYNAMIC - Den13.02.2013 kl. 11:22Anmeld kommentar

Tak for undersøgelserne, netop anerkendende praksis er det der skaber relationerne i forældre samarbejdet.
Vi laver i GEYSADYNAMIC forældre opstarts forløb, som netop tager hånd om en fælles forståelse af hvad forældre samarbejdet gør for børnenes trivsel og læring. Det er forløb, der ofte bringer undring fra forældrene, som ofte også er lærerer - hvorfor man dog ikke gør dette istedet for alle disse informationsmøder, hvis indhold man bare kunne sende ud i et intranet.

Skriv hvad du søger