Seniorlivets muligheder og begrænsninger Grethe Andersen blogger om seniorlivets muligheder og begrænsninger

Grethe Andersen

Freelance EMCC systemisk certificeret coach, konsulent, foredragsholder og forfatter

Grethe Andersen skriver om seniorlivets muligheder og begrænsninger.

Ambitiøs skoleledelse har siden 6. december 2012 været fokus på bloggen med mange indlæg præget af fremsynethed og et meget stort engagement, der er funderet i stor ledelsesmæssig og pædagogisk viden og indsigt. Grethe Andersen har gennem det lokale, men også nationale og internationale arbejde været med til at præge Folkeskolens udvikling. Bl.a. gennem Skolerådets formandskab, samt følgegruppen for pædagoguddannelsen som hun var udpeget til af Undervisningsministeren. Medlemskab i bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut samt nomineret som skoleekspert i EU projektet RA4AL – alle opgaver, der blev varetaget sideløbende med skoleledelsesopgaven på Vester Mariendal skole. Fokus har altid været på, at gøre en forskel for børnene, hvorfor børnenes læring og trivsel altid har været omdrejningspunktet for arbejdet.

Nu er fokus flyttet fra ambitiøs skoleledelse og skolevisdom til livsvisdom. Børns vilkår er stadig et omdrejningspunkt om end inspiration til debat kommer fra familielivet med mange børnebørn og hvad der generelt er fokus på i medierne.

Grethe Andersen ser seniorer som en stærk ressource – så glem alt om ældrebyrde, og få fokus på ældrestyrke. De fleste seniorer har den tid, den viden, modenhed og den visdom, der skal til for at fortsat at tage plads og rum i det omgivende samfund. Samfundet står over for mange udfordringer, mange spørgsmål og problemer af verdensomfattende art, der kræver vores opmærksomhed, engagement og handlinger. Grethe Andersen har tænkt mig, at være en fremragende senior, der kan være et stærkt, aktiv og en fortsat vigtig del af samfundet som skribent, foredragsholder og certificeret coach. De mange blogindlæg om ambitiøs skoleledelse kan fortsat læses som inspiration til debat eller som led i undervisning.

Mine indlæg...

Få skabt nye relationer i kommunerne
21-01-2022 07:00:00

Jeg har reflekteret over det at blive ældre. Jeg er nu 65 år, og det nyder jeg. Tænk sig i dag har jeg fået besked om en...

Hvad kendetegner samarbejdet?
11-01-2022 10:00:00

New Public Mangement (NPM) har været betingelser for udvikling af den offentlige sektor i efterhånden mange år. NPM har ...

Er der lavstatus i velfærdsuddannelserne
30-11-2021 13:00:00

Vi mangler i høj grad veluddannede blandt såvel offentlig ansatte i regioner som kommuner. Som senior med livserfaring k...

Velkommen til vigtige beslutninger
18-11-2021 14:30:00

Jeg har stemt anderledes i år. Efter al den turbulens med skjult kommunikation, kampe om mink mis match og forløb med mi...

Velfærdsledelse med fokus på værdier, dannelse og dialog
09-11-2021 09:30:00

Politisk ledelse må været båret af respekt, ydmyghed, og anerkendelse af at fagprofessionelles engagement er båret af or...

Politisk beslutningsgrundlag – pseudoledelse?
04-11-2021 11:30:00

Der er mange gode hensigter i valgkampen. Såvel garvede som nye politikere gør deres hoser grønne for at komme ind i kom...

Velfærdsydelser under pres kræver politisk mod og handlekraft
25-10-2021 11:00:00

Den offentlige sektor er mange steder presset, og der er noget, der tyder på, at problemer ikke mere alene løses med til...

Netværk og fællesskaber giver fornyet energi
13-10-2021 12:00:00

Social isolation er en livsstiludfordring, som desværre rammer såvel unge som ældre. Jeg er medlem af tre fælleskaber, d...

Det er ikke for sent at få nye vaner
27-09-2021 10:00:00

Vaner dannes, fordi hjernes ønsker at spare energi. Jo færre beslutninger, jo mindre tænkning og jo mindre energi. Så va...

Bedsteforældre - en stærk ressource
08-09-2021 12:30:00

Mening med livet kan brydes ned i tre aspekter: Sammenhængskraft, at man føler ens liv giver mening. Formål – at man har...

Tanker er bare tanker, lev mere tænk mindre og indfør grubleri-tid
31-08-2021 13:30:00

Solen skinner en skøn sensommermorgen. Jeg har gået en god lang tur, nydt naturen og tænkt over dagen i går, hvor jeg ig...

Seniorer en samfundsressource
18-08-2021 11:30:00

Ofte er det i slipstrømmen af det, vi ikke gør eller siger, at ressourcerne findes. ”Vi ser ikke, hvad vi ikke ser, og h...

Der er meget at være taknemmelig for
07-06-2021 10:30:00

Min ægtemand og jeg har i den grad været meget bange og da alt trods alt gik godt – meget taknemmelige. Et af vore yngst...

Fra Multitasking til ”Slow Living”
27-05-2021 09:09:00

Seniorlivet giver mulighed for at lægge livsstilen som multitasker om til at monotaske. Jeg har i den grad praktiseret m...

Negativ social arv og chanceulighed
28-04-2021 09:30:00

Jeg mødes af og til med fire andre tidligere kvindelige skoleledere fra Aalborg Kommune. Vi har som regel aftalt at læse...

Seniorstyrke med optimisme
20-04-2021 10:30:00

For nogle seniorer er det nye liv uden arbejdet en gave, for andre kan det være en oplevelse af identitetstab og identit...

Succesfulde ledere og selvrefleksivitet – man må som leder starte med sig selv
06-04-2021 13:30:00

Seniorlivets frihed er også frihed til at anvende sin indsigt, sine erfaringer og kompetencer med en ”Master i livet”. U...

Back to Basic
23-03-2021 12:30:00

Vi er alle produkter af det liv, vi har levet, ydre omstændigheder, overraskende uforudsete hændelser, omgivelser, levev...

Livets langsigtede virkning
16-03-2021 07:30:00

Trods Coronaens svøbe er der stadig fokus på livets muligheder og begrænsninger. Hvad er vigtigt, hvad er værdifuldt, hv...

Hvem ejer børnene?
09-02-2021 17:00:00

Jeg bliver berørt, når jeg læser oplæg til ny lov med fokus på tvang og kontrol. Er det udtryk for en holdning til det e...

Skolelederkappen springer på mig
18-01-2021 07:30:00

Jeg havde egentlig bestemt mig for, at nu skulle jeg ikke skrive om skoleledelse mere, nu hvor jeg er et andet sted i li...

Demokrati bygger på dialogen, der som forudsætning rummer ansvar og tillid
16-12-2020 13:00:00

Hvad er motivet for at praktisere samfundssind? En autoritativ pligt (stat), for personlig vinding (marked) eller lysten...

Back to basic
03-12-2020 13:30:00

December er tid til refleksion. Stearinlyset er tændt og jule teen er klar til at blive nydt samtidig med, at tastaturet...

Folkesundhed – tillid eller tvang
19-11-2020 13:30:00

Folkesundhed er blevet et centralt begreb for statsmagten. En statsmagt, der med folkesundheden som trumf kort gang på g...

At rejse er at leve
11-11-2020 13:30:00

For vores danske forfatter H. C. Andersen var det at rejse at leve. Dalai Lama anbefaler: ”Én gang om året – så tag et s...

Se muligheder frem for begrænsninger
28-10-2020 08:00:00

Coronaen sætter sine begrænsninger. Det værste er, at det lige nu opleves som vilkår, der kan række langt ud i fremtiden...

Frihed, frisættelse og identitet
19-10-2020 09:00:00

Filosoffen Jean-Paul Sartre sagde: ”Vi er fordømt til frihed”. Friheden til at vælge og skabe sit liv har både en positi...

Senior Styrke
03-09-2020 12:00:00

Gruppen af danske seniorer er stor og præget af stor mangfoldighed. Vi udgør en stærk ressource – så glem alt om ældreby...

Velfærdssamfundet under pres
25-08-2020 10:30:00

De fagprofessionelle offentlige ansatte har haft en dominerende rolle i den traditionelle velfærdsstat, mens brugerne/bo...

En ny livsfase
13-08-2020 13:00:00

Jeg har i den grad haft livsfaser i mit arbejdsliv med oplevelse af, at jeg opnåede succes, der styrkede og stimulerede ...

Som leder oplevede jeg det som skamfuldt at blive syg af stress
03-08-2020 10:30:00

Jeg mistede mit job som skoleleder efter en periode, hvor jeg var meget syg af stress. Et bagholdsangreb fra lærernes fa...

Skolelederens stemme og forældre
10-06-2020 08:30:00

I Folkeskolen er opgaven at danne demokratiske mennesker. Alle har en opgave som betydningsbærer over for det enkelte ba...

Skolelederens stemme – Lyt, lær og led
25-05-2020 10:00:00

Jeg har læst en lille overskuelig bog skrevet af Russell J. Quaglia. En god bog til refleksion i skolens ledelsesteam, p...

Ruchetur med Corona
14-05-2020 09:30:00

Mine følelser og fornuft har i den grad været på rutsjetur siden Corona-virus indtog verden. Jeg bliver ramt på livet – ...

Krisen sætter spot på ansvarlighed
31-03-2020 12:00:00

Hvor er det vigtigt at vi alle ansvarligt følger anvisninger fra myndigheder og politikkere for tiden. Ansvarlighed er e...

Dannelse som familiens aktuelle og folkeskolens væsentligste opgave
20-03-2020 13:00:00

Vi har en flot folkeskolelov. En lov, der rummer det hele barn og de mange opgaver og funktioner, der efterhånden er ble...

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring
11-03-2020 08:30:00

Omstillingsparate, fleksible, søgende mennesker bliver ikke i det samme job hele livet. De lærer hele livet, tænke selv,...

Det gode børneliv
24-02-2020 07:30:00

Børn har brug for omsorg, dannelse, læring og opdragelse. De søger konstant spilleregler, holdninger, værdier, normer, r...

Skolens kerneopgave
30-01-2020 10:00:00

I skolens og samfundets hverdag brydes de åndelige og materielle kræfter samtidig med at det immaterielle indhold vægtes...

Har alle en inkluderende tilgang?
24-01-2020 08:30:00

Ledelse af inklusion handler om at få indrettet både kulturen og strukturen på skoler, så begge dele understøtter inklud...

At forbedre livschancerne for eleverne
09-01-2020 16:00:00

Skal folkeskolen lykkes med alle elever, kræver det dygtige ledere og lærere, der først og fremmest ser vigtigheden af e...

God faglig praksis skal ledes – og ledes frem
10-12-2019 12:30:00

Der er fokus på kerneopgaven og faglig ledelse som essentiel i udviklingen af en stærk professionsfaglighed. Faglighed e...

Hvad konstituerer god skoleledelse?
25-11-2019 09:30:00

I og med at folkeskolen udvikler sig i stor hast, kan det være relevant at stoppe op og reflektere over, hvad der i dag ...

Når samarbejde fører til bedre læring for alle
08-11-2019 14:00:00

Jeg oplevede ofte som skoleleder, at medarbejdere under medarbejderudviklingssamtalen fortalte, at de gerne ville modtag...

Det lede lederliv
26-09-2019 11:00:00

Ledere lever livet farligt skriver Klaus Majgaard i ”Mandag Morgen”. Det er altid meget inspirerende at læse og lytte ti...

Hold pauser for sociale medier og mails
12-09-2019 10:00:00

Jeg elsker at læse nyeste faglitteratur, det har jeg altid været glad for– og synes stadigvæk skoleledelse er interessan...

Ændringer i undervisningens kerne, er de ændringer, der betyder noget
29-08-2019 08:00:00

I vækstsamfundet skole har det været et mål i sig selv at skabe, udvikle, producere og initere mere. Masser af pseudoarb...

Hvorfor er der så mange reformer, men ikke de store forandringer?
13-08-2019 10:30:00

Når folkeskolens aktører mødes af nye krav, tiltag eller redskaber, vil deres fortolkning af tiltagene bestemme, om de t...

God skolestart
05-08-2019 12:00:00

Skolestart tænker jeg tilbage på med glæde. At møde ens medarbejdere, der var udhvilede, farvet af solens lys og varme o...

Bliver folkeskolen ved med at være folkets skole?
26-06-2019 12:00:00

Der er en grund til at forældre vælger folkeskolen fra. Den enkelte lærer har et kæmpe ansvar. Vi kender alle snakken he...

Politikere som rollemodeller
04-06-2019 12:30:00

Det er altid spændende med valg til Folketinget. Både den offentlige og private sektor er i høj grad politisk styret – l...

Ansvarlighed
29-03-2019 09:30:00

Skolelederen - den pædagogiske og administratives leders opgave er at skabe vilkår for udvikling af et demokratisk samfu...

Arbejdsglæde og livskvalitet
15-03-2019 13:10:00

En grundlæggende antagelse er, at der udvikles flere stærke organisationskulturer, baseret på tillid, arbejdsglæde og tr...

Viljestyrke og selvkontrol
06-03-2019 10:43:00

Jeg har kastet mig over bogen ”Viljestyrke – Genopdag menneskets største styrker” af Roy F. Baumeister og John Tierny. D...

Decentral og/eller central styret skoleudvikling
28-02-2019 08:30:00

Der er mange syn på skolen og dermed valg af udviklingslinjer. Det forhold giver mig anledning til at undersøge styrings...

Medarbejderen som med- eller modspiller
19-02-2019 09:30:00

John F. Kennedy sagde engang: ”Ét menneske kan udgøre forskellen, og alle burde gøre forsøget”. Medarbejderen er kommet...

En praktisk musisk skole
30-01-2019 10:45:00

Det giver ingen mening alene at tale om praktisk musiske fag, ligeså lidt som det giver mening at tale om boglige fag, f...

At træde i karakter som leder
07-01-2019 08:00:00

Ledelse er at mestre helhedstænkning, vise vejen frem til visionen, have styrke, være bevidst om sig selv, være kreativ ...

Skolen må også tage opdragelsesrollen på sig
21-12-2018 11:43:00

Opdragelse i skolen er forskellig for opdragelse i hjemmet. Det skyldes for det første, at systemreferencerne er forskel...

Executive coaching – lederen bliver coachet
12-12-2018 10:30:00

Mange ledere bruger i dag en professionel coach eller en god kollega, der formår coaching. I bogen ”Executive coaching” ...

Ledelse med mod og livsmod
03-12-2018 10:21:00

Skolen må i høj grad tage udgangspunkt i filosofiske problemstillinger som "Hvad gør livet værd at leve?". Egentlig dann...

Får man den effekt ud af prioriteringer, strategier og retningslinjer, som man ønsker?
22-11-2018 12:00:00

Hvad begrundede egentlig skolereform 2014? Mange elever mangler grundlæggende faglige kompetencer. Ringe alsidige kompet...

Borgertopmøde i Aalborg
16-11-2018 09:51:00

Jeg fik en invitation i min eboks til Borgertopmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Invitationen var sendt til 8.000 ...

Et ambitiøst undervisnings- og arbejdsmiljø
30-10-2018 08:00:00

Ved at udstikke retningslinjer og vejlede formår succesfulde ledere at skabe en overbevisende mening med arbejdet for me...

Coaching som ledelsesstil
23-10-2018 08:00:00

En coachende ledelsesstil støtter og løfter medarbejderne til medansvar for løsninger på udfordringer og opgaver i hverd...

Den komplekse lærers hemmelighed
15-10-2018 10:00:00

Et græsk ordsprog siger: ”Den guderne er vred på – gør de til lærer” Ordsproget kan ved første refleksion give et billed...

Et ambitiøst undervisnings- og arbejdsmiljø
12-10-2018 16:00:00

Ved at udstikke retningslinjer og vejlede formår succesfulde ledere at skabe en overbevisende mening med arbejdet for me...

Nye handlemåder, tankemåder, og arbejdsmetoder
02-10-2018 10:30:00

Forandringshastigheden har ført ændrede styrings- og ledelsesforventninger ind i folkeskolen dels i form af markedets, s...

Mod til at træffe beslutninger
28-09-2018 10:00:00

I dag kan jeg i Politiken skoleliv læse: Alt for mange skoler leverer for ringe resultater, og hvis vi skal ændre på det...

Emty Nest
18-09-2018 12:00:00

Mange skoleledere nærmer sig pensionstiden eller har forladt skolen, hvor de med glæde kaster sig over de mange nye muli...

Et meningsfyldt seniorliv
10-09-2018 11:30:00

Inspireret af bogen ”FIND DIT HVORFOR” og min viden og erfaringer fra uddannelse som certificeret coach prøvede jeg en c...

Find Dit Hvorfor
31-08-2018 09:00:00

Hvorfor er jeg egentlig her? Hvorfor egentlig vælge at blive leder. Skal man nødvendigvis være født med kampstøvler på? ...

Arbejdsglæde skaber kvalitet i kerneydelsen
24-08-2018 09:00:00

Er det muligt at øge produktiviteten og kvaliteten af kerneydelsen og de ansattes arbejdsglæde på én og samme tid? Når j...

God skolestart
14-08-2018 09:00:00

En af folkeskolens vigtigste opgaver er sammen med forældrene at give eleverne kundskaber og færdigheder. Men folkeskole...

Folkeskolens comeback skal komme indefra
21-06-2018 09:30:00

Skolelederen er overordnet set ansvarlig for undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet, ligesom skolelederen ifølge folkesk...

Fokus på Unge og angst
06-06-2018 10:00:00

Jeg glæder mig til igen i år at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det er folkeligt, hyggeligt og givende at møde og tale...

Fortællinger bør formidles
28-05-2018 12:00:00

Jeg elsker at skrive især når, jeg kan skrive om praksis. Skolerne er fyldt med viden og erfaringer, som burde formidles...

Det forsømte forår – år efter år
17-05-2018 10:10:00

Jeg nyder foråret, at sanse, opleve og følge naturens smukke forandring. Mit skolelederliv har i den grad været præget a...

KIS: Kvalitetsudvikling i skolen – Keep it simpel
03-05-2018 14:30:00

Lærernes arbejdstidsaftale udgør sammen med folkeskoleloven den ramme, som undervisningen i folkeskolen udvikler sig ind...

Velkommen til ny lederkollega
23-04-2018 11:00:00

Jeg har igennem tiden budt nye lederkolleger velkommen enten på egen arbejdsplads, hvor jeg var skoleleder eller på andr...

Folkets skole – børnenes skole
12-04-2018 08:30:00

Skolen er et offentlig tilbud af de gode – forpligtet på statsniveau, derfor navnet og begrebet ”Folkeskole”. At holde s...

Decentralisering af konflikter
06-04-2018 11:30:00

Vi venter alle i spænding på resultater af forhandlinger om overenskomst. God konfliktløsning, forhandling og afklaring ...

Folkeskolen er blevet en ’fritvalgsinstitution’
22-03-2018 13:00:00

Folkeskolen er blevet en ’fritvalgsinstitution’ og et produkt, som forældre på egen hånd kan vælge, ud fra egne ønsker o...

Samtaler om læring
14-03-2018 09:30:00

I forbindelse med, at jeg som pædagogisk leder i Aalborg Kommune bidrog med beskrivelse af praksis til en guide om lærin...

Observation af undervisning og elevers læring
09-03-2018 10:00:00

”Observation af undervisning og elevers læring” håndbog for ledere og vejledere af Malene Ringvad (Dafolo) giver nogle v...

Opløftende læringscentreret skoleledelse
27-02-2018 15:30:00

Der udgives rigtig mange bøger om skoleledelse. Bogen ”Opløftende Ledelse” af Andy Hargreaves, Alan Boyle og Alma Harris...

Faglige organisationer kan gøre medarbejdere til flokdyr
22-02-2018 17:00:00

Det mest irriterende, frustrerende og provokerende jeg som leder har oplevet, har været, når medarbejderne ikke ville br...

Coaching som ledelsesstil
01-02-2018 14:30:00

Den coachende ledelsesstil støtter og løfter medarbejderne til medansvar for løsninger på udfordringer og opgaver i hver...

Styring versus Lederskab – Modestrømninger versus forskning
25-01-2018 10:30:00

Jeg havde for snart 20 år siden meget glæde af at erhverve en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse. Uddannelsen var i h...

Samskabelse som forpligtende medansvar
18-01-2018 09:00:00

I skolens og samfundets hverdag brydes de åndelige og materielle kræfter samtidig med at det immaterielle indhold vægtes...

Folkeskolen har en vigtig opgave – også for indvandrere og efterkommere
11-01-2018 15:30:00

Det har i en årrække været velkendt, at indvandrere og efterkommere generelt har dårligere skoleresultater end etnisk da...

Juletraditioner i folkeskolen for elevernes skyld
21-12-2017 07:00:00

Som så mange andre bedsteforældre får jeg af og til nogle gode oplevelser i forbindelse med at aflevere og hente børnebø...

Velfærd og sundhed
04-12-2017 10:30:00

Vi har i det danske samfund bredt set stort fokus på hvordan vi fortsat skaber vilkår for og udvikler velfærd og sundhed...

Ledelse rummer en mangfoldighed af muligheder og valg
28-11-2017 13:30:00

Krydspres og håndtering af dilemmaer og paradokser er ledelsesvilkår med krav om identificering, refleksion, ændring af ...

Skoleethos med positivt anerkendende syn på elever
17-11-2017 09:00:00

Jeg har med stor interesse læst slutrapporten fra projekt Raising Achievement of All Learners in Inclusive Education (RA...

Nye veje skole-hjem samarbejdet
07-11-2017 10:00:00

Det har siden 1974 fremgået af folkeskoleloven at skolen skal samarbejde med forældre om elevernes faglige og personlige...

Hvordan går det med elevens alsidige udvikling?
31-10-2017 13:00:00

Med ordene alsidig udvikling menes alle sider af elevens personlighedsudvikling, dvs. den åndelige, intellektuelle, musi...

Skueværdier, artefakter og grundlæggende antagelser
29-09-2017 14:00:00

Artefakterne er de synlige processer – det man oplever og ser på skolen eks. teknologi, kunst – synlige og hørbare adfær...

Delt ansvar for folkeskolen – en udfordring og mulighed
20-09-2017 09:30:00

Det er en udfordring for folkeskolen, at ansvaret for at udvikle den er delt mellem en række aktører i og omkring skolen...

Lyt til eleverne
11-09-2017 13:00:00

Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder...

Videndeling fra Island
05-09-2017 11:30:00

Som medlem af et europæisk og et nordisk udviklingsarbejde har jeg gjort mig nogle erfaringer og overvejelser fra skoleb...

Børns dannelse
18-08-2017 09:00:00

Børnenes dannelse går i realiteten ud på at skabe livsduelige voksne. Der skal skabes vilkår for alle børns alsidig udvi...

Når forandringens vinde blæser vælger nogle at bygge læhegn, andre vindmøller
02-06-2017 14:30:00

Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at når forandringens vinde blæser vælger nogle at bygge læhegn, andre vindmøller. Re...

En styrket skolelederuddannelse
24-05-2017 13:00:00

Skolelederen har afgørende betydning for en skoles succes, og derfor har skolelederens kompetencer, fokus og engagement ...

Refleksioner over skoleledelse
15-05-2017 07:00:00

Som det øvrige arbejdsmarked må vi nødvendigvis i skoleverdenen omforme og omstille i retningen af et kompetencemiljø, h...

At lære er at leve
05-05-2017 09:30:00

Jeg har nu bestået uddannelsen Systemisk Coaching. Jeg rydder op i gemmerne og sorterer i bøgerne. Blikket faldt på en b...

At gøre en forskel, der gør en forskel
24-04-2017 17:09:00

Jeg studerer systemisk coaching Attractor (en del af Mannaz) Århus. Det er snart et år siden jeg begyndte. Det er en gav...

Mange faktorer har betydning for god skoleudvikling
27-03-2017 10:30:00

En skoleudviklingsmodel er en model for tolkning af verden, hvor al erkendelse er hårdt arbejde – og tager tid. Skoleudv...

Adskillelsessevne – Alenehedsevne – Abstraktionsevne
02-03-2017 10:00:00

I bogen ”Ledelse i en ny logik” præsenterer og beskriver forfatterne tre A-begreber, til at begribe kompleksitet, flerty...

Skolens historier i fokus
15-02-2017 12:00:00

Kommunikationen – historiefortællingen – har en god effekt. Netop i det spændingsfelt mellem det, der gøres i praksis, o...

Hvordan gør skoleledelse en forskel?
27-01-2017 12:00:00

Gør skoleledelse en forskel? Det spørgsmål er titlen på en ny SFI-rapport v. forskningsprofessor Søren Winter m.fl. De s...

Kulturanalyse 2017
10-01-2017 14:30:00

Det er tid for klimamålinger og lederevalueringer på skolerne i Aalborg kommune.  Det handler om at formulere og s...

Myter – ritualer og mønstre
12-12-2016 12:00:00

Myter og ritualer er symbolske handlinger, der er sat i system og knyttet til bestemte situationer – ofte foreskrevet af...

Børns udvikling og læring – en fælles forpligtende opgave
05-12-2016 09:30:00

Visionen - En folkeskole, som bliver omtalt med stolthed. - En folkeskole, der rummer de rette udfordringer for alle e...

Enhver gør sit bedste
17-11-2016 12:00:00

Anerkendende ledelse sætter fokus på det, der lykkes, i stedet for på problemerne. Processuelt kan en anerkendende skole...

Skole Hjem samarbejde - Skotland
11-11-2016 11:30:00

Jeg deltager netop nu i en konference i Skotland RA4AL (Raising The Achiement of All Learners In Inclusive Education), h...

Fast eller udviklende tankegang
24-10-2016 12:30:00

Ændringer i organisationer kræver ændringer af mindset, af tanke- og handlingsmønstre. En tidligere opfattelse er, at i...

Inkluderende Professionelle Læringsfællesskaber
12-10-2016 09:00:00

Professionelle læringsfælleskaber (PLF) kan karakteriseres som en lærende organisation. Skolen som lærende organisation ...

Strategi godt læringsmiljø uden mobning
05-10-2016 10:30:00

Historiefortælling er en metode, der matcher anerkendende skoleledelse. Mads Hermansen peger på følgende faktorer som fr...

Narrativer – historiefortællinger forandrer praksis
28-09-2016 12:30:00

Anerkendende faglig ledelse drejer sig om at etablere en form for helhedsopfattelse og en form for personlig ansvar over...

Anerkendende kommunikation
19-09-2016 12:30:00

Anerkendende kommunikation er en metodologi udviklet af David Cooperider, professor i Organisatorisk Adfærd på Case West...

Nytænkning inklusion
31-08-2016 12:30:00

Det Europæiske Agentur for Specialundervisning og inkluderende undervisning (EA) er en uafhængig, selvejende organisatio...

Kunsten er at få alle de positive ressourcer frem og skabe vilkår for dialoger
25-08-2016 08:00:00

Jeg er i gang med at uddanne mig til certificeret coach. Det har jeg glæde af i det arbejde jeg har pt. som pædagogisk l...

God skoleledelse
15-06-2016 15:00:00

At lede en skole er en kompleks opgave. Skoleledelse har betydning for, hvordan den enkelte skole arbejder fagligt, pæda...

Opløftende ledelse
07-06-2016 08:30:00

Bogen ”Opløftende Ledelse” tager sit udgangspunkt i casestudier af højt præsterende organisationer inden for erhvervsliv...

Alle forældre vil deres børn det bedste, men hvordan gør man sit barn det bedste?
31-05-2016 13:30:00

Det er der ingen manual på, men vi bør til en hver tid overveje, hvad vi gør bedst med den viden og de erfaringer vi har...

Børn dannes til demokratiske borgere
18-05-2016 09:00:00

Det er for børnenes skyld, vi holder skole. Børn, deres kompetencer og udvikling, vinder indpas på samfundets dagsorden,...

Skole med inkluderende læringsmiljø
26-04-2016 09:00:00

I sidste uge besøgte mit nordiske netværk Hals skole. Som en undergruppe under RA4AL er der dannet et nordisk netværk af...

Perspektiver på skoleudvikling
18-04-2016 08:30:00

Den danske folkeskole er under udvikling – forhåbentlig ikke afvikling. For skoleforskeren Dalin er det vigtigt at point...

Udvikling fra team til fagprofessionelle læringsfællesskaber
30-03-2016 13:30:00

I folkeskolen har vi oplevet en bevægelse, hvor læreren er gået fra at fungere som ”alenelærer” til at fungere som ”team...

Elevers læring og skolelederfokus på faglighed
14-03-2016 09:00:00

Søren Winters forskning (SFI) viser, at elever lærer mere på skoler, hvor ledelsen fokuserer på faglighed ved bl.a. at v...

Hard Fun
04-03-2016 11:30:00

Vi befinder os i en brydningstid. En tid hvor det kendte stadig er på spil eller måske til og med krampagtigt ønsket fas...

Læringssamtaler skaber læring
12-02-2016 09:30:00

Jeg arbejder for tiden på en guide, der beskriver, hvordan vi på mange måder anvender læringssamtaler til at kvalificere...

Skoleledelse anno 2016
26-01-2016 12:00:00

Skoleledelse anno 2016 er en ledelse, der praktiserer faglig ledelse ved at dykke ned i kerneydelsen og fokuserer på at ...

Coaching som ledelsesstil II
20-01-2016 13:00:00

I Aalborg kommune er læringssamtaler væsentlige elementer i udvikling af skoler. Læringssamtaler mellem lærere/pædagoger...

Fællesskaber for alle
12-01-2016 11:30:00

Som en undergruppe under Projektet Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education - RA4AL er der dannet ...

Teamets arbejde med data- og evidensinformeret praksis.
14-12-2015 10:30:00

Teamets arbejde med data- og evidensinformeret praksis. Vedligeholdelse og udvikling af teamsamarbejdet er en teamopgav...

Teamsamarbejde – en forudsætning
02-12-2015 14:30:00

Skolens opgave er fælles for skolens ansatte og skolens øvrige interessenter. Det gælder om at få den løst bedst muligt ...

En inkluderende leder
17-11-2015 13:30:00

Krydspres og håndtering af dilemmaer og paradokser er ledelsesvilkår med krav om identificering, refleksion, ændring af ...

Anerkendende kommunikation
05-11-2015 15:30:00

Anerkendende kommunikation er en metodologi udviklet af David Cooperider, professor i Organisatorisk Adfærd på Case West...

Ledelse af læreprocesser
22-10-2015 09:30:00

Skoleledelse er ledelse af mål, værdier og læreprocesser. Læring rettes mod målene, mod midlerne og mod resultaterne og ...

Viden skal forbedre skolens praksis
09-10-2015 09:30:00

Når vi diskuterer evidens eller international forskning, så kommer argumentet ofte, at ’det er jo ikke dansk, det sker e...

Mod til improvisering, drømme og nytænkning
16-09-2015 08:30:00

Skolelederen er og bliver ansvarlig for skolens udvikling. Som en konsekvens af decentralisering fra centralt til decent...

Coaching som ledelsesstil
04-09-2015 10:00:00

En coachende ledelsesstil støtter og løfter medarbejderne til medansvar for løsninger på udfordringer og opgaver i hverd...

Offentlig Leadership Pipeline i en skolekontekst
26-08-2015 09:00:00

Skoleledelser er bredt set udfordret som aldrig før. I Aalborg er et af svarene på udfordringerne Offentlig Leadership P...

Vi skal ikke bare...
24-08-2015 10:00:00

...lære at gøre noget ved tingene, men også lære at holde til det. Man skal kunne, ville og turde tage ledelse på sig s...

Hvad gør nytte?
13-08-2015 10:00:00

Hvad er det, der virker i forhold til at øge elevens læringsudbytte? Er der evidens? Hvor stor effekt har faktorerne på ...

År to med skolereformen
05-08-2015 14:00:00

Forskningen og erfaringerne fra højt præsterende skolesystemer peger på det pædagogiske ledelsesarbejde som det mest bet...

Succes og selvrefleksivitet – man må som leder starte med sig selv
29-06-2015 12:30:00

For at kunne lede andre, må man kunne lede sig selv. Som leder må således afdække egne motiver, mission og passionen bag...

Læringsledelse og læringssamtaler
17-06-2015 11:00:00

- kilden til øget læring og trivsel Ledelsesteam i Aalborg kommunes skolevæsen udvikler kompetencer til læringsledelse ...

Anerkendende pædagogik ledelse
10-06-2015 14:30:00

I den nye folkeskole lægges der op til grundlæggende forandringer af skolehverdagen i dens form og indhold, ligesom der ...

Et paradigmeskift – fra fokus på indhold og aktiviteter til læringsmål
27-05-2015 10:30:00

En grundlæggende præmis bag principperne for læringsmålsstyret undervisning er troen på at alle elever kan opnå progress...

Europæisk samarbejde om skoleudvikling med fokus på læring for alle
11-05-2015 08:00:00

Jeg har haft en fantastisk lærerig tur til Calderglen High School med links til Sanderson High School i East Kilbride. H...

Inkluderende pædagogisk ledelse
27-04-2015 15:00:00

Jeg deltager lige nu i konference og studiebesøg i East Kilbride arrangeret af European Agency for Special Needs and Inc...

Kulturarbejde er lig med konflikthåndtering
16-04-2015 11:00:00

Hvis skolen har den kulturelle tillid, opererer lærerne i en tillids – ansvars kultur baseret på dialog. Hargreaves defi...

Data- og dialogbaseret skoleledelse
09-04-2015 08:00:00

Klare og tydelige forventninger til undervisningen og til eleverne er afgørende for skolens kvalitet. Derfor har vi en v...

Tænd læringslyset i elevernes øjne
25-03-2015 13:00:00

Vesterkærets Skole skal udvikles til et markant pædagogisk fyrtårn med en klar pædagogisk profil og en daglig pædagogisk...

Pædagogisk ledelse
19-03-2015 08:00:00

Jeg har med stor interesse læst rapporten ”Skoleledelse tæt på eller langt fra”. En analyse af samtlige skoleledere i Si...

NY Næring til Læring
06-03-2015 08:00:00

Skolereformen er et gigantisk forandringsprojekt, hvor ledelse, arbejdsformer, organisation, tilgange og kultur skal udv...

Distribueret ledelse
26-02-2015 08:00:00

Distribueret ledelse kan ifølge forskningen bidrage til løsningen, idet delegering af ledelsesopgaver og ansvar øger sko...

Kulturforandring i skolen som virksomhed
11-02-2015 12:00:00

I den nye folkeskole lægges der op til grundlæggende forandringer af skolehverdagen i dens form og indhold, ligesom der ...

Ledelse med liv
28-01-2015 10:00:00

”Hvordan overlever – og lever man som skoleleder?” var en meget relevant overskrift for et foredrag, jeg blev bedt om at...

Drømmejob
20-01-2015 08:00:00

Jeg har været skoleleder i knap 18 år og før den tid 16 år som folkeskolelærer. Jeg er lærer – dybt i min sjæl, jeg vids...

Kadence med Balance
06-01-2015 08:30:00

Det er så afgørende at vi konstant har øje for, at når kadencen hæves – skal vi have særlig fokus på balance. Hvis man s...

Fremragende undervisning
16-12-2014 09:30:00

Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt, hvad der kendetegner undervisning af høj kvalitet på mellemtrinnet.  R...

Alsidig udvikling fremmes med skolereformen
29-08-2014 08:00:00

Undervis elever på alle klassetrin i positiv adfærd og involvér hele skolens personale og forældrene i arbejdet. Det kan...

Hvordan udfoldes samarbejde om vidensgrundlaget
19-08-2014 11:00:00

Et kort svar er, at der skal være klarhed i opgavefordelingen. Hvem gør hvad? Skoleledelsen har brug for kvalificeret su...

Velkommen til et nyt og spændende skoleår
13-08-2014 08:00:00

Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Målet med folkeskolereformen er, at alle elever s...

Understøttende ledelse
26-06-2014 08:30:00

Skal den danske folkeskole komme succesfuld og styrket igennem de mange ændringer skolereformen fordrer, kræver det foku...

Pædagogisk ledelse – en kompleks opgave
12-06-2014 08:00:00

Der er god inspiration at hente i en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut: ”Fokus på kerneopgaven en undersøgelse...

Forældreansvar
28-05-2014 14:30:00

Folkeskolen er blevet en ’fritvalgsinstitution’ og et produkt, som forældre på egen hånd kan vælge, ud fra egne ønsker o...

”Fair proces”, ”Leadership Pipeline”, ”Bæredygtig ledelse”, ”Unboss ledelse”
20-05-2014 09:30:00

Top performance ledelse på kommunalt niveau og decentralt på skolerne – er i dag ledelse med fokus på resultater, målsty...

Lyt til eleverne!
14-05-2014 10:44:00

Som skoleleder på Vester Mariendal skole, kan jeg glæder mig over, at vi har rigtig meget ”at stå på”. Vi møder eleverne...

Undervisning for alle
07-05-2014 08:00:00

Jeg har med stor interesse læst et nyt magasin fra Danmarks Evalueringsinstitut om undervisning for alle. Magasinet insp...

Elevfeedback – et element i en inkluderende skole
29-04-2014 09:30:00

Rammer og vilkår for reformen er ved at tage form. Fagfordelingen er på plads i de store linjer, der er dannet stærke læ...

Gode spørgsmål udvikler skolen
09-04-2014 13:00:00

I Aalborg kommune udvikles skolevæsenet med bidrag for temagrupper. Temagruppen, der står for evaluering har indkaldt fo...

Vi bygger på det vi har – og forandrer skolen på mange felter
02-04-2014 12:00:00

I Aalborg kommune er der ikke indgået aftale om lærernes arbejdstid. Jeg vil rigtig gerne være med til at vise omverden,...

Ledelse af den selvledende medarbejder
25-03-2014 13:00:00

For at understøtte engagement og fællesskab skal såvel den organisatoriske ramme som den udøvende ledelse grundlæggende ...

Fra curling leder til markant pædagogisk leder
04-03-2014 10:01:00

Hvad forventes af pædagogiske ledelse som er vigtig for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling? Der er ingen en...

Ledelsesrummet i folkeskolen
19-02-2014 10:30:00

August 2014 skal skolen organiseres efter mål og hensigterne i folkeskolereformen og Lov 409. Der lægges op til nye måde...

Ambitionen er at højne elevernes faglige niveau
22-01-2014 07:45:00

Folkeskolen skal udfordre alle elever så de blive så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social bag...

Styring kontra lederskab
16-01-2014 12:30:00

Mange nye styreformer hviler på en grundantagelse om, at organisationer handler rationelt, dvs. i overensstemmelse med d...

2014 – et spændende skoleår
06-01-2014 10:30:00

2014 er skudt i gang. Et spændende år med rigtig mange udfordringer og muligheder. Med en ny ambitiøs skolereform er det...

Vi har kun os selv at møde andre mennesker med
18-12-2013 08:00:00

I skolen skal man træde varsomt, der bliver mennesker til. Som leder er man forvalter af menneskeligt potentiale. Det ka...

Skoleudvikling med en ny skolereform
10-12-2013 08:00:00

I en professionel opgaveorienteret kultur er tilgangen at fokusere, strukturere og indholdsbestemme. Skoleledelsens opga...

Medarbejderen som med- eller modspiller
03-12-2013 08:00:00

En forudsætning for at udvikle skolen med en ambitiøs skolerform og nye arbejdstidsregler til en lærende organisation me...

Fremragende undervisning giver flotte resultater
21-11-2013 12:30:00

Elevens læring må være i fokus i skoleårets afklaring af, hvilke tiltag, der skal til for at vi lever op til målene i de...

Børns skoleparathed
14-11-2013 08:00:00

Clearinghouse har gennemført en systematisk forskningskortlægning (Skoleparathedsprojekt. Systematisk forskningskortlægn...

Udvikling af elevens selvværd
06-11-2013 08:00:00

I indskolingen på Vester Mariendal skole går lærer- og pædagogteamet på 2. årgang nye veje med holddannelse. Fokus er på...

Hvad begrunder egentlig en ambitiøs reform af folkeskolen?
30-10-2013 08:00:00

Det er vigtigt spørgsmål at stille sig for at forstå betydningen af, at vi skal nå langt bedre resultater. Folkeskolen s...

Kapaciteten til evaluering i kommunerne og på skoler skal udvikles
23-10-2013 08:00:00

Der er indført en række initiativer for at styrke evalueringskulturen i den danske folkeskole, ex ændring af folkeskolen...

Mange spørgsmål til skoleledelsen
14-10-2013 09:30:00

I Aalborg kommune er udgangspunktet efter de nye arbejdstidsregler, at der ikke kommer en central udmelding om arbejdsti...

Skoleledelse med ny reform
03-10-2013 08:30:00

Formålet med aftalen er, at højne kvaliteten i folkeskole, så alle eleverne bliver endnu dygtigere, end de er i dag. Det...

Vi kan lære af Fredrikstad kommune
25-09-2013 08:00:00

Skoleledelserne i Aalborg SV har været på studietur i Fredrikstad. Vores fælles fokus var omsætning af skolereformen til...

Skolereform med fokus på mål og opgaver
18-09-2013 08:00:00

Skolereformens succes afhænger, af hvordan arbejdsvilkårene bliver strikket sammen. Jeg ønsker fortsat at være skolelede...

Nye veje i skole-hjem-samarbejdet
12-09-2013 08:00:00

Det er for eleveres skyld, vi holder skole. Hvis børn skal blive livsduelige demokratiske voksne, der kan være med til a...

Forskning kvalificerer skolereformen
28-08-2013 08:00:00

Skoleledelsen har en særdeles vigtig opgave i at omtænke strategier og tilgange til ledelse, så skolereformens intention...

Læringsmål skaber resultatet
16-08-2013 09:30:00

Alle børn har en naturlig lyst til at lære og en nysgerrighed på livet, og det skal understøttes i hele skoleforløbet’, ...

Skolereform kræver god ledelse
05-08-2013 10:30:00

Første skoledag er hovedsageligt præget af forventningsfulde elever, forældre og personale. I år har vi udsigt til et sk...

Skolen set udefra
21-06-2013 09:00:00

Der var disket op med dansk wienerbrød i anledning af, at Vester Mariendal Skole i Aalborg onsdag havde besøg af repræse...

Specialklasser på skolen giver gode muligheder for vellykket inklusion
11-06-2013 12:00:00

En ny undersøgelse fra EVA viser, at det er nemmere at skabe inkluderende læringsmiljøer, når specialklasser og almenkla...

Fokus på lektie
04-06-2013 10:00:00

Lærer i 6. årgang var super glade. Eleverne scorede godt over landsgennemsnit i nationale test – også vores elever af an...

Faglig progression og trivsel
29-05-2013 14:00:00

Flere undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem elevernes faglige resultater og deres trivsel. Der er således int...

Der er behov for at udvikle en ny tilgang til undervisningsdifferentiering
16-05-2013 08:15:00

Virkningsfuld undervisning, som eleverne lærer meget af, er kendetegnet ved, at lærerne leder og sætter faste rammer for...

Skolereform med fokus på undervisningens kvalitet ønskes
06-05-2013 09:30:00

Viden om god undervisning og betydningen heraf er relevant for alle aktører i og omkring folkeskolen. Ud fra den forskni...

Forskning kan kvalificere undervisningen
24-04-2013 12:00:00

Skolens leder, leder og fordeler arbejdet og har det overordnede ansvar for undervisningens kvalitet. Med en ny grundig ...

Selvfølgelig skal skolelederen lede!
18-04-2013 12:00:00

Selvfølgelig skal skolelederen lede og fordele arbejdet på skolen. At lede en skole er en kompleks opgave. Skoleledelse ...

Metaforisk ledelse
16-04-2013 08:00:00

Vor tids forandringshastighed og kompleksitet gør, at vi konstant må søge veje til at håndtere og mestre forandringer og...

Den professionelle lærer
05-04-2013 10:00:00

Et græsk ordsprog siger: ”Den guderne er vred på – gør man til lærer” Ordsproget kan ved første refleksion give et bille...

Kommunale chefer skal agere brobyggere mellem kommunalbestyrelse og decentrale ledere
02-04-2013 07:30:00

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen. Den fastlægger mål og rammer for skolens virkso...

Ambitiøse forventninger skal udbredes til hele skolen.
20-03-2013 10:00:00

Mange internationale undersøgelser viser, at det har en selvstændig betydning for elevernes læring, hvis der stilles høj...

En innovativ skole
13-03-2013 08:00:00

I dag er offentlig innovation sat på dagsordenen – en del af den offentlige services DNA. Arbejdet med menneskers udvikl...

Ansvars-retorik ønskes
27-02-2013 09:30:00

Som helt ny lærerstuderende oplevede jeg allerede i 1977 en kamp-retorik. Den gang var det sådan, at vi som lærerstudere...

Det professionelle fællesskab
27-02-2013 07:30:00

Det professionelle fællesskab har ansvaret for at eleverne opnår succes og at skolen når sine mål, og de er derfor samar...

Ny overenskomst – vi venter i spænding
18-02-2013 12:00:00

En af hensigterne med lærernes arbejdstidsaftale fra 2008 (A08) var at give skolelederne et betydeligt større ledelsesru...

Refleksioner over ledelse
13-02-2013 10:30:00

At lede en skole er en kompleks opgave. Skoleledelse har betydning for, hvordan den enkelte skole arbejder fagligt, pæda...

Problemer i skolebørns hverdag
24-01-2013 08:00:00

’Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? Hvad ved vi om skolebørns dagligdag? Det giver en ny undersøgelse fra Rockwool ...

Områdeledelse i dagtilbud
18-01-2013 08:00:00

Som medlem af bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut har jeg med interesse læst ny undersøgelse af områdeledelse i...

Anerkendende og differentieret tilgang til skole-hjem-samarbejdet
17-01-2013 08:00:00

Skolens samarbejde med forældre i udsatte positioner er ofte udfordrende, men en anerkendende og differentieret tilgang ...

Børnehaver med læring i Sachsen
16-01-2013 08:00:00

I Sachsen arbejder man ligesom i Danmark på at skabe et sammenhængende uddannelsessystem fra vuggestue til studentereksa...

Brugbare mål og høje forventninger
07-01-2013 08:00:00

Skolerådet har været i Sachsen for at besøge ministeriet, en skole og en børnehave. Det, der umiddelbart har gjort størs...

Fælles mål anvendes ikke
20-12-2012 10:00:00

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) peger på, at lærerne i den måde, de tilrettelægger og gennemfø...

Elevens læring er kerneydelsen
10-12-2012 10:00:00

Læring opbygges gennem hele opvæksten, skolegangen og uddannelsen. Kvaliteten af dagtilbud har betydning for fagligheden...

Et klart billede af højt præsterende skoler
06-12-2012 08:47:00

Formandskabet for Skolerådet har ønsket iværksat en undersøgelse, der søger at identificere, hvad der særligt kendetegne...

Skriv hvad du søger