Du gamle, du stolte, du smukke København Cecilia Lonning-Skovgaard blogger om kommunale kerneopgaver – med borgerlig-liberale briller

Cecilia Lonning-Skovgaard

Medlem af Borgerrepræsentationen i København (V)

Spidskandidat for Venstre til KV17 samt medlem af Borgerrepræsentationen i København (V).

Jeg er Venstre-mand med et borgerlig-liberalt grundsyn. Den enkelte familie og borger skal være i førersædet, når det gælder eget liv, mens kommunens opgave er at levere løsninger af høj kvalitet, som hjælper den enkelte fremad til glæde for hele samfundet. Kommunens opgave er ikke at holde liv i dårligt præsenterende skoler, eller kommunale beskæftigelsestilbud, som ingen ønsker at benytte, blot fordi det ellers ”ville være synd for skolen eller tilbuddet”. Og kommunen skal heller ikke konkurrere med det private initiativ. Vi skal hilse frit valg velkomment – dels fordi det giver borgerne mulighed for at skræddersy deres liv, som de ønsker det, og dels fordi de kommunale institutioner kan lære meget af de private – og omvendt. 

Jeg er kommunalpolitiker, fordi lokalpolitik er noget af det mest spændende, man kan beskæftige sig med. Her tager vi beslutninger, som har direkte indflydelse på samfundet, og dermed på masser af menneskers liv – hvad end det gælder folkeskolen, byens udformning, ældreplejen eller andre områder. Og her er vi tæt på borgerne. Jeg får dagligt mails og telefonopkald fra borgere, der vil rose, kommentere eller kritisere kommunen på forskellige områder, og det resulterer - som oftest - i en god dialog. 

Jeg har været medlem af Borgerrepræsentationen i København siden 2008, og siddet i først Børne- og Ungdomsudvalget, og derefter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. I september 2016 blev jeg valgt som spidskandidat for Venstre, og skal dermed føre an i vores kampagne til KV 17. Det bliver spændende, udfordrende og lærerigt – og jeg glæder mig til at komme i gang !! 

Mine indlæg...

6.000 sygemeldte skal tilbage i arbejde
16-11-2017 08:00:00

Næsten 6.000 københavnere var i august 2017 sygemeldte. De er fordelt med 5.000 på sygedagpenge og 1.000 i jobafklarings...

Det nye Enhedslisten – nu med solidaritet for frøer
08-11-2017 12:00:00

En interessant meningsudveksling fandt sted i Politiken i september 2017, hvor en borger spurgte Københavns teknik- og m...

1/3 af København er udsat – eller er den?
01-11-2017 10:30:00

I foråret 2017 vedtog Københavns Borgerrepræsentation en ny politik for byens udsatte byområder, altså områder, som har ...

Det kræver haltid, hvis håndbolden skal tilbage til hovedstaden
26-10-2017 09:00:00

Københavns Kommune skal løfte håndbolden og øremærke flere timer i byens idrætshaller til håndboldsporten. I dag er der ...

Byggeboxen viser vej ind på erhvervsuddannelserne
12-10-2017 08:00:00

Dansk Byggeri lancerede i september måned et nyt initiativ, nemlig ”Byggeboxen”, som er et undervisningsforløb for 4.-7....

Stævnemøder giver gevinst
05-10-2017 09:00:00

Stævnemøder mellem virksomheder og ledige er et af de nyere tiltag, som beskæftigelsesforvaltninger over hele landet tag...

Bytte-bytte penge i Københavns Kommune
28-09-2017 09:30:00

Jeg er stødt på et eksempel på Københavns Kommunes brug af penge, som er så grelt, at jeg gerne vil indføre læserne i de...

Hovedstadsbrugerne er tilfredse, men mangler p-pladser
13-09-2017 09:30:00

En ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk afdækker danskernes holdning til kollektiv transport. Her ...

Bandekrigen kan ikke stoppes med legalisering af hash
24-08-2017 07:00:00

Bandekrigen handler ikke om hash. Det slog kommunens embedsmænd fast ved et temamøde forleden. Den handler i stedet om h...

Akademiker-paradokset
14-06-2017 07:00:00

Københavns Kommune indtager som bekendt en lidet flatterende placering som nr. 95 ud af 96 kommuner i DI’s landsdækkende...

Ældre etniske minoriteter – næste generation må ikke være fattig
22-05-2017 12:00:00

I en bog fra 2016 fortæller forskere fra SFI om de tyrkiske gæstearbejdere, der kom til Danmark i 1960’erne. De er nu bl...

Lad os gøre det, der virker
04-05-2017 09:00:00

To kommuner stikker ud, når Akademikernes A-kasse viser deres såkaldte ”jobcenter-indeks”, altså en opgørelse over, hvor...

Venstrefløjens rengørings-hykleri
21-04-2017 07:00:00

For nylig fremlagde Venstre på Københavns Rådhus et forslag om, at 500 af kommunens godt 16.000 kontanthjælpsmodtagere s...

Sikker by – uden bål, brand og bandeopgør
29-03-2017 07:00:00

De sidste måneder af 2016 var præget af en række frygtelige historier i medierne. Historier, som man næsten skulle tro v...

Et værdigt liv med demens
22-03-2017 07:00:00

Regeringen indgik i slutningen af 2016 en aftale om en ny national demenshandleplan. Aftalen skal sikre en bedre, og mer...

IGU – i grunden en god ide!
10-03-2017 07:00:00

Integrationsgrunduddannelsen – IGU – trådte i kraft i sommeren 2016, som en 3-årig forsøgsordning, der skulle give flygt...

Og årets nominerede er…
01-03-2017 07:00:00

Den 7. januar blev Danskernes Idrætspris uddelt til et ”projekt, aktivitet eller initiativ, der på inspirerende vis er m...

Den nødvendige klimasikring
21-02-2017 07:00:00

I juleferien så vi triste billeder af borgere, der kæmpede mod de stigende vandmasser, oversvømmelser og ødelæggelser. O...

Mest værdi for både brugere og kommunekasserne
08-02-2017 07:00:00

I Københavns Kommune har man siden 2012 samarbejdet med den regionale psykiatri og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrut...

En paradoksal situation
27-01-2017 07:00:00

En analyse fra Dansk Industri fra efteråret 2016 viste, at gennemsnitligt hver tredje rekruttering ikke lykkes, da man i...

Styr på trafikken giver vækst i byen
19-01-2017 07:00:00

Når de store virksomheder og erhvervslivets organisationer i forskellige undersøgelser bliver bedt om at vurdere, hvor k...

Kvalitetsbørnehaver & den gode læring
13-01-2017 07:00:00

En skoleleder på Indre Nørrebro fortalte mig for et par år siden, hvordan hun med sikkerhed kunne udpege, hvilke børneha...

Skriv hvad du søger