Med professioner skal velfærd bygges Camilla Wang blogger om uddannelsernes betydning for fremtidens velfærdssamfund

Camilla Wang

Dekan ved Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet i Professionshøjskolen Metropol

Camilla Wang er dekan ved Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet i Professionshøjskolen Metropol. Her har hun ansvar for grunduddannelser, efter- og videreuddannelser og forskning og udvikling inden for de pædagogiske, socialfaglige, forvaltnings- og ledelsesfaglige områder.

Camilla blogger om professionernes (pædagoger, lærere, socialrådgivere mv.) afgørende betydning for udviklingen af velfærdssamfundet og nødvendigheden af et meget tættere samarbejde mellem kommuner og professionshøjskoler om uddannelse, kompetence- og vidensudvikling på velfærdsområderne.

Bloggen kommer godt omkring og kaster både almindeligt lys og nye vinkler på professionernes vigtige arbejde og på væsentlige udviklingsbehov og -tendenser på de forskellige områder. 

Camillas drivkraft er at bidrage til at udvikle et stærkt velfærdssamfund med uddannelser, der har en synlig betydning for både den enkelte og fællesskabet – og skaber en offentlig sektor med en stærk indre sammenhæng.

Camilla har tidligere haft lederstillinger i Danmarks Evalueringsinstitut og i Børne- og Kulturforvaltningen i Roskilde Kommune.

Hun har desuden været med til at opbygge Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på det daværende Danmarks Pædagogiske Universitet. Fra sine forskellige ansættelser har Camilla lang erfaring med forskellige former for systematisk vidensopbygning, ikke mindst på det pædagogiske og socialfaglige område.

Herudover har Camilla solid ledelseserfaring, herunder for store organisatoriske og faglige forandringsprocesser. 

Camilla er flittig på Twitter under navnet @cawa_metropol med profilbeskrivelsen: ”Elsker ordet samfund. Og uddannelse, pædagogik, ledelse, socialområdet, medier, litteratur, og hvad der ellers binder os sammen. 

Du kan også finde Camilla på LinkedIn.

Professionshøjskolen Metropol kan du finde på www.phmetropol.dk. Her kan du læse om alle de uddannelser, Metropol udbyder, om de mange samarbejder med omverdenen og om forskning og udvikling, der skaber værdi i praksis. Metropols vision er at være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddanner til og med. Det gør vi først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne”.

Vidste du...? Der er syv professionshøjskoler i Danmark, der udbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelser og konsulentydelser inden for et væld af fagområder. 33 procent af de studerende i en videregående uddannelser, går på en professionsbacheloruddannelse.

De fem største uddannelser er pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. De fleste dimittender bliver ansat i det offentlige, men ca. 12 procent får ansættelse i private virksomheder.

I 2013 fik professionshøjskolerne ret og pligt til at bedrive praksisnær forskning og udvikling sammen med en ny bevilling på finansloven. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal prioriteres ud fra behov i professionernes praksis i kommuner, regioner mv. og skal omsættes i uddannelserne som del af et styrket vidensgrundlag. Bevillingen udgjorde i 2013 tre procent af Danmarks samlede offentlige midler til forskning og udvikling. 

Interesseret i mere: Nøgletal for professionshøjskolerne 2013

Mine indlæg...

Pressede unge skal møde flere krav
17-02-2015 08:00:00

Flere og flere unge fortæller, at de føler sig ekstremt pressede af et umenneskeligt ræs mod toppen i uddannelsessysteme...

Ind med velfærdstalenter, ud med fagligt ligemageri
17-03-2014 08:00:00

Vi får ikke et stærkt velfærdssamfund, hvis talentudvikling kun sker i universitetsuddannelser. I professionsuddannelser...

Kære studerende på professionshøjskolerne...
07-03-2014 08:00:00

Hvorfor er der aldrig nogen offentlige topledere, der åbent og direkte engagerer sig i deres kommende medarbejdere og fo...

Skriv hvad du søger