Sundhedstegn fra vandkanten Anders Broholm blogger om sundhedspolitik, udkantskommuner, kommunalt selvstyre og vækst

Selvstyre eller statsstyre?

Af Anders Broholm, fredag den 11. marts 2016 kl. 08.00

Er der håb for det kommunale selvstyre eller er vi underlagt statens styring i mindste detalje. Det kan man godt overveje. Skiftende regeringer har i hvert tilfælde gerne villet deltage i uddelingen af kommunale ”velfærdsgaver”, men det gør det kommunalpolitiske arbejde svært. 

Noget der virkelig kan forpeste det lokalpolitiske arbejde er når politikerne på Christiansborg regulerer de økonomiske midler i kommunerne i detaljer. Puljetyranniet har i mange år gjort det svært for lokalpolitikerne at disponere midlerne, der hvor man lokalt finder størst behov. Og det er vel ellers i essensen, hvad det kommunale selvstyre går ud på? 

De seneste eksempler er bl.a. ældremilliarden og værdighedsmilliarden, hvor politikerne på Christiansborg gerne vil lege julemand og dele penge ud til specifikke områder. Men resultatet er øget bureaukrati og tidsspilde med at få ”projekterne til at passe” til puljerne. Samtidig må der så spares på andre områder, hvor behovet lokalt måske er større. Det var lettere hvis kommunerne selv kunne disponere de midler. Og er vælgerne ikke tilfredse, så må de stemme på andre kommunalpolitikere. 

Også omprioriteringsbidraget gør det svært at se, at det kommunale selvstyre blomstrer. Konkret har vi i min kommune, Frederikshavn, svært ved at starte budgetlægningen for næste år på et fyldestgørende grundlag, da vi må afvente økonomiforhandlingerne for at vide hvor mange penge vi har! Det er uholdbart og der må kunne findes en bedre måde til at balancere to hensyn – det kommunale selvstyre og det samlede danske økonomi. 

Selvfølgelig skal kommunerne også tage ansvar for det samlede økonomi i Danmark, når fx medicinudgifterne stiger og der kommer mange flygtninge. Derfor er det også useriøst når nogle lokalpolitikere afviser at kommunerne skal spare og bidrage til fx øgede udgifter i sundhedsvæsenet. Vi må kunne finde fælles løsninger, hvor vi på den ene side bidrager til et samlet økonomi og samtidig bevarer den lokale frihed og selvstyret. 

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Selvstyre eller statsstyre? Felter med * skal udfyldes
 
Anders Broholm

Anders Broholm

Lektor

Anders Broholm blogger om sundhedspolitik, udkantskommuner, kommunalt selvstyre og vækst

Skriv hvad du søger