Offentlige ledere – sæt borgerne først! Dorthe Crüger blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2019

Erstat magt og hierarki med dialog og respekt for fagligheden!

Af Dorthe Crüger, onsdag den 11. marts 2020 kl. 09.00

I snart et år har jeg haft det store privilegium at være ambassadør for offentlig ledelse. Det har været en både spændende og lærerig oplevelse, hvor jeg med ledelsesstafetten i hånden har været rundt i landet, besøgt arbejdspladser, deltaget i debatter og konferencer om offentlig ledelse.

På min rundrejse i det offentlige ledelseslandskab har jeg taget udgangspunkt i mine egne erfaringer som leder i sundhedsvæsenet og i de anbefalinger, som ledelseskommissionen har lagt frem. Alle steder har jeg oplevet en oprigtig interesse for offentlig ledelse, og den afgørende rolle som god ledelse spiller for at skabe værdi, der reelt kan mærkes hos borgerne.

Omkring Ledelsesugen i uge 44 var der naturligvis særlig stor interesse for emnet. Heldigvis stoppede den ikke dér. Jeg oplever stadig, at der er en enorm lyst til at arbejde videre med netop den form for offentlig ledelse der tydeliggør, at det er borgerne, der er vores fælles omdrejningspunkt.

Jeg møder også en udbredt forståelse for, at vi er nødt til at finde nye måder at lede på, hvis vi skal udvikle den offentlige sektor, så den er effektiv og skaber værdi for hele samfundet.

Tre ledelsesmæssige hovedopgaver

Gennem mit år som ledelsesambassadør har mit budskab været, at hvis vi skal udvikle den offentlige sektor, er der to hovedopgaver, som alle ledere skal fokusere på. For det første det store ”Why” - hvorfor er vi her? Og hvad er det højere formål med vores arbejde? Den anden hovedopgave er ”How” - hvordan du som leder skal udleve visionen i praksis.

Som året er gået, er der dog én iagttagelse, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, nemlig betydningen af medarbejderne ”With whom”. Jeg er blevet mere og mere bevidst om, at der er en tredje hovedopgave, som vi slet ikke har fået talt nok om. Den handler om ledelsesstil. Om evnen til at få sat de faglige ledere og medarbejderes enorme viden om driften meget mere i spil, når vi skal finde de bedste løsninger og strategier for fremtidens offentlige sektor.

På min rundrejse har jeg set flere gode eksempler på ledere, som lykkedes med de tre ledelsesmæssige hovedopgaver. Men vi er langt fra i mål. Det er afgørende, at alle offentlige ledere tager opgaven på sig, hvis vi skal udvikle den offentlige sektor, og jeg synes bestemt, at vi skal lade os inspirere af hinanden.

Vi ved, at ledere og medarbejdere i den offentlige sektor ofte er motiveret af, at deres arbejde tjener et højere formål i fællesskabets tjeneste – nemlig at skabe sikkerhed, tryghed og værdi for borgerne. Det er en stærk drivkraft, som skal bruges aktivt i det daglige ledelsesarbejde. Det mener jeg ikke, at vi har været dygtige nok til. Der ligger derfor en opgave i at formulere en klar og meningsfuld vision, som alle i organisationen kender og som passer ind i alle organisationens beslutninger. Det gør det nemlig meget nemmere for alle ansatte at holde fokus på kerneopgaven.

Vejen Kommunes jobcenter er et godt eksempel på en organisation, som i den grad er lykkedes med at sætte borgeren først og fokusere på mennesket frem for systemet. Jobcentrets medarbejdere har samarbejdet med kollegaer fra socialpsykiatrien om at udvikle beskæftigelsesrettede tilbud til voksne borgere med svære psykiatriske og psykosociale problemer. Her er fokus på at gøre en forskel for den enkelte. Derfor bliver borgerne mødt af medarbejdere, der har et oprigtigt ønske om at gøre en reel forskel for dem, og som skræddersyr individuelle tilbud, der virker. Det er borgeren først, når det er bedst. Det skal vi hele tiden have in mente: Vi er her for borgernes skyld - ikke for systemets!

Det er vigtigt at have for øje, at en klar og meningsfuld vision ikke kan gøre det alene. Hvis man som leder ikke selv tror på og udlever visionen, så kommer den aldrig til at leve i organisationen. I værste fald vil den blive opfattet som varm luft fra de højere ledelseslag.

Her handler det om, at du som leder forstår, at du er en rollemodel for medarbejderne, og at det du bruger din tid på og vander, er det der gror. Med andre ord, at du i din adfærd og handlinger viser medarbejderne og organisationen, hvad der er det allervigtigste på arbejdspladsen.

Derfor er det afgørende, at du som leder bringer dig selv i spil og er synlig både indadtil og udadtil, og at du både har hoved og interesse rettet ind i driften og faglighederne.

Sæt viden om driften i spil!

I efteråret besøgte jeg Job- og Aktivitetscentret (JAC) i Gentofte. Det var en kæmpe fornøjelse at møde stedets ledere, medarbejdere og brugere, og opleve hvordan alle var med til at finde de bedste løsninger på opgaver og udfordringer i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde. Her oplevede jeg en meget flad organisationsform, hvor det traditionelle ledelseshierarki ikke blev udlevet, men tværtimod vendt på hovedet i en udpræget værdibaseret og tillidsbaseret kultur.

Hos JAC oplevede jeg en tydelig ledelsesstil, hvor de faglige ledere og medarbejdernes viden om driften hele tiden blev bragt i spil. I mine øjne ligger der her et kæmpe uforløst potentiale for at få mere arbejdsglæde, højere brugertilfredshed og mere værdiskabelse i den offentlige sektor.

Jeg har selv i mit tidligere job som direktør på Sygehus Lillebælt oplevet, hvordan det blev meget nemmere at være leder, når vi fik skabt en kultur, hvor medarbejderne sammen med patientrepræsentanter fandt nye og smartere måder at gøre tingene på, samtidig frigjorde det kostbar tid til øvrige opgaver.

Det er en af de vigtige erfaringer, som jeg har taget med fra Den Syddanske Forbedringsmodel, hvor en leanbaseret ledelseskultur blev implementeret i samarbejde med Virginia Mason Instituttet i Seattle, og hvor medarbejdernes vigtige deltagelse i at forbedre driften er en af hjørnestenene i metoden.

Her er af grundfilosofierne: “You should lead as if you had no power”, hvilket betyder, at magt og hierarki erstattes af facilitering og respekt for fagligheden. 

En anden vigtig lære jeg har gjort mig som leder, er, at de inddragende processer, hvor forskellige parter bliver hørt og inddraget, fx via høringsrunder eller via nedsatte råd, ofte ikke giver det medejerskab og følgeskab på beslutningerne, som egentlig var formålet. Tværtimod løber man en risiko for, at de bliver oplevet som pseudoinddragelse. Derfor er det først, når medarbejdere og mellemledere selv står for processen og selv kommer med løsningerne, at der kommer et klart ejerskab og en hurtig efterfølgende implementering.

Her har jeg ovenikøbet måttet sande, at jeg ofte har set bedre og mere enkelte løsninger fra medarbejdere og faglige ledere, end dem, vi selv kunne have udtænkt i stabene og i direktionen.

Ledelse om det runde bord

Min oplevelse er heldigvis, at ledelsesstilen i disse år er under forandring. Billedet af den magtfulde topleder for enden af det lange mødebord bliver flere steder erstattet af en faciliterende topleder og et rundt mødebord, hvor de ansatte selv finder frem til gode og effektive løsninger sammen.

Ledelse om det runde bord kræver dog, at alle ansatte har den samme vision om, hvor organisationen skal hen, anerkender rammerne og har den tillid og tryghed, som gør, at de tør byde ind og bidrage med deres synspunkter.

Den form for ledelse skal vi have meget mere af. De udfordringer, som den offentlige sektor står i, er nemlig så komplekse, at vi er nødt til at bringe alle hjerner - og ikke kun lederens - i spil. Og ingen er bedre til at komme med kvalificerede bud, end de faglige ledere og medarbejdere, der er tættest på opgaven.

Derfor er vi nødt til at se os som et hold, hvor alle har forskellige roller, og hvor alle kan bidrage. Vi skal anerkende, at alles viden og indsigt er vigtig, for ellers går vi glip af de løsninger, der virker bedst, når vi skal udvikle og forbedre servicen til borgerne og samfundet. Det er derfor, at vi er her.

Nu giver jeg stafetten videre til den nye ledelsesambassadør og de mange gode kræfter, der arbejder på den kommende Nærhedsreform. Det er mit store håb, at netop de elementer jeg har nævnt her - “Why” “How” og “With Whom” - bliver vigtige temaer for udvikling af offentlig ledelse i årene frem over. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige en kæmpe tak for, at jeg fik lov at være ambassadør for offentlige ledelse og for den store støtte jeg har fået. Jeg har mødt et hav af dedikerede, dygtige ledere og medarbejdere. Jeg har lært utrolig meget, og samtidig håber jeg, at mine budskaber og betragtninger har inspireret andre. Jeg glæder mig til fortsat at bidrage til borgernes offentlige sektor på forskellig vis.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: Erstat magt og hierarki med dialog og respekt for fagligheden! Felter med * skal udfyldes
 

Så sandt som det er sagt

Af:Anders Søbæk Andersen, Københavns Kommune - Den16.03.2020 kl. 14:09Anmeld kommentar

Tak for et rigtig skarpt indlæg fra ambassadøren for Offentlig Ledelse.

Jeg synes, at vi her får skåret ud i pap, hvad den gode offentlige ledelse handler om:
Én der kan og tør sætte sig i spidsen for arbejdspladsen og stille skarpt på kerneopgaven, som er den vi alle - medarbejdere og ledere - ønsker at bidrage til.

Når man er offentligt ansat, handler det overordnet altid om, at vi indenfor den ramme vi har til rådighed, gør det bedst muligt for de borgere, som vi er sat til at servicere - og således at vi også kan se skatteborgerne i øjnede, når vores løn ryger ind på nem-kontoen hver den første.

Oversættelsen af kerneopgaven til netop vores lokale arbejdsplads og institution, er der hvor drøftelserne skal foregå og hvor vi skal arbejde sammen som et hold, løfte i flok og tage fælles ejerskab. Og det er også her det for alvor bliver svært - da information, inddragelse og dialog er nogle svære discipliner i vores komplekse hverdag, hvor vi for sjældent prioriterer at tale sammen - og blive klogere sammen.

Dorthe Crüger giver med denne udmelding i artiklen håb til hele den offentlige sektor, som ellers er ramt af såvel service- som ressourcepres:

"......I mine øjne ligger der her et kæmpe uforløst potentiale for at få mere arbejdsglæde, højere brugertilfredshed og mere værdiskabelse i den offentlige sektor".

Tusinde tak for dette håb. Du har så meget ret.

Skriv hvad du søger