Offentlige ledere – sæt borgerne først! Dorthe Crüger blogger om sit syn på offentlig ledelse anno 2019

En offentlig sektor der vil sine borgere

Af Dorthe Crüger, torsdag den 31. oktober 2019 kl. 08.00

I denne uge mødes ledere på alle niveauer i den offentlig sektor, lederforeninger og forskere for at sætte særlig fokus på ledelse i forbindelse med Ledelsesugen 2019. Det er glædeligt og gavnligt, at vi sætter offentlig ledelse på dagsordenen på den måde. Ja faktisk er jeg svært begejstret for at opleve alt det, som sker rundt om i landet.

Selv var jeg så heldig at deltage i KL’s Ledertræf i mandags. Temaet var mening med ledelse. Og budskabet var klart: Det er borgerne, vi er her for. Meningen for mig som leder har altid været og vil fortsat være at sætte borgeren først. Ledelse handler med andre ord rigtig meget om at gøre det muligt for og understøtte, at ledere og medarbejderne kan sætte borgerne først under hensyn til det fælles bedste. 

Der findes ikke en enkelt opskrift på, hvordan man gør det i praksis. Hver leder skal finde sin måde. Det er svært, og nogle gange kræver det, at man sætter en ny retning og gør op med den gængse. Derfor må vi lade os inspirere af hinanden. Og hvis der er noget, som arrangementerne op til og under Ledelsesugen har bekræftet mig i, så er det, hvor mange gode eksempler der findes på offentlige ledere, som formår at skabe rammerne for, at medarbejdere og kolleger kan sætte borgeren i centrum for opgaveløsningen.

Tag Region Syddanmark for eksempel. Her har koncernledelsen indført en ny forbedringsmodel, Den Syddanske Forbedringsmodel, som skal skabe bedre patientforløb. Modellen går i sin enkelhed ud på, at medarbejdere på tværs af patientforløb sammen med patienterne udvikler og afprøver nye og ofte enklere arbejdsgange, så det bliver nemmere at være både patient og medarbejder. Tværfagligheden gør det muligt at identificere udfordringer i patientforløbet i fællesskab, hvorefter ledelsen og teamet i fællesskab kan finde frem til nye og bedre løsninger. Modellen stiller nye krav til lederne; både om at lede på tværs, om at være synlig og om at være åben over for de udfordringer og løsningsforslag, som medarbejderne og patienterne kommer med.  

Region Syddanmark er et godt eksempel på, at lederne er nødsaget til at arbejde på tværs for at sætte borgeren først. Et andet godt eksempel på det er tilbuddet Platform i Vejen Kommune, som jeg fik mulighed for at besøge i sidste uge. Platform er et fællesfagligt samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret, der tilbyder beskæftigelsesrettede tilbud og aktiviteter til borgere over 18 år med svære psykiatriske og psykosociale problemstillinger.

I udviklingen af tilbud og aktiviteter til borgerne insisterer lederne på, at de skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers håb og drømme – og mindre i forudbestemte tilbud. Det betyder også, at lederne skal samarbejde på tværs af forvaltningsområder for at tilpasse tilbud, der passer til den enkelte. Og at de i denne proces hele tiden skal fokusere på mulighederne frem for lovgivningsmæssige begrænsninger. Når lederne går forrest på den måde, smitter det af på medarbejderne. Og det er til gavn for borgerne. Det blev jeg bekræftet i, da jeg talte med nogle af de borgere, som har været en del af Platform. De fortalte, hvor stor en forskel, det gør, når man bliver mødt af et system, som skræddersyr indsatsen efter det, man selv brænder for – og er god til. I evalueringen af Platform fortæller 90 procent af de borgere, som har været med, at de har oplevet en udvikling i deres livskvalitet, mens de har været en del af Platform. Og flere borgere har også været i stand til at fastholde deres øgede livskvalitet, efter de har afsluttet af Platform. 

Netop borgernes evaluering er interessant og vigtig, fordi den giver indblik i den oplevede effekt af vores offentlige service. Hvad ved du om borgernes oplevelse af jeres arbejde? Hvordan oplever de mødet med jeres organisation, institution eller enhed?

I Roskilde Kommune har ledelsen indført nye arbejdsgange for, hvordan kommunen håndterer borgernes klager. Det betyder, at medarbejderne nu arbejder systematisk med at bruge borgernes klager konstruktivt som afsæt for læring og innovation. Når en borger henvender sig til kommunen med en klage, bliver der taget konstruktivt imod og arbejdet sammen med borgeren om at finde løsninger.

Den klagedrevne innovation er et godt eksempel på, at klager kan være guld værd, hvis vi tør lære af dem. I praksis har det været ledernes opgave at gå forrest og klæde medarbejderne på til den nye form for borgerdialog. Det handler i høj grad om at gøre op med nulfejlkulturen. For mig illustrerer eksemplet, at vi kan skabe nye og bedre løsninger, når og hvis vi tør bruge borgerens oplevelser som udgangspunkt for læring og nytænkning.

Det var to centrale læringer for mig i forbindelse med Ledelsesugen. Skal vi sætte borgeren først forudsætter det ledelse på tværs, og det forudsætter, at vi interesserer os, hvad vi kan lære af borgernes tilbagemeldinger – også når det går galt. 

En tredje og sidste ting jeg tager med mig, handler om at sætte mål. Man får, hvad man måler på. Og når vi taler om at sætte borgeren først, så er det en væsentlig barriere, at mange af de KPI’er og målsætninger, vi har i det offentlige, ikke handler om borgerne. De handler om drift, økonomi, og så videre. Det skaber forvirring og fjerner medarbejdernes fokus fra borgerne. 

I Viborg Kommune har den politiske ledelse erstattet mere end 50 forskellige politikker og strategier for kommunens arbejde med fem temaer. Temaerne udstikker retningen for kommunens arbejde og hvert tema har konkrete mål, som knytter sig til borgernes livskvalitet. Fx er et af pejlemærkerne under temaet ’Sundhed’, at 80 pct. af borgerne vurderer deres trivsel og livskvalitet som høj i 2025. Og under temaet ’Oplevelser og fællesskaber’ er det en målsætning at nedbringe ensomhed og stræbe efter, at 80 procent af borgerne er tilfredse med udbuddet af oplevelser i Viborg Kommune.

Den nye styringsmodel er interessant, fordi både politikere og offentlige ledere sætter retningen for hele Viborg Kommune på en måde, hvor borgeren er i centrum på tværs af kommunens opgaveløsning. 

De fire eksempler jeg her har fremhævet, er blot et lille udsnit af al den udvikling og nytænkning, som sker overalt i landet. Derfor har det været en stor fornøjelse at få lov til at møde offentlige ledere over hele Danmark og deltage i debatten om offentlig ledelse i forbindelse med Ledelsesugen. Det bekræfter mig i, hvor mange dygtige og engagerede offentlige ledere, der er, hvor megen spændende udvikling som er i gang, og hvor stort ønsket er om at sætte borgerne først. Og det gør mig fortrøstningsfuld i forhold til udviklingen af den offentlige sektor i årene, som kommer. 

Jeg håber, at alle jer, som læser med, vil være med til fortsat at sætte offentlig ledelse på dagsorden – også fremadrettet. Selvom Ledelsesugen 2019 slutter om et par dage, må debatten ikke stoppe her. Der er brug for, at vi fortsat deler viden, inspiration og erfaringer. Det er nemlig forudsætningen for god offentlig ledelse. Og god offentlig ledelse er afgørende for at skabe en velfungerende offentlig sektor, som skaber værdi for borgerne.

Skriv en kommentar
Svar på dette indlæg: En offentlig sektor der vil sine borgere Felter med * skal udfyldes
 

Desværre - nul tillid

Af:Lars Christensen - Den04.11.2019 kl. 14:13Anmeld kommentar

Jeg plejer at råde alle til at undgå enhver kontakt med systemet, for man får ikke andet end problemer ved kontakt med offentlige. Jeg foretrækker private forsikringer, og blokerer for al information til det frådende og ulidelige monster I har skabt

Jeg håber på bedre tider

Af:Ida Hermansen, Dansk sygeplejeråd - Den01.11.2019 kl. 16:10Anmeld kommentar

Ja jeg håber der kan komme en offentlig sektor der vil sine borgere. Det er desværre ikke det jeg har oplevet. Jeg oplevede en offentlig sektor der var medvirkende til at jeg mistede min mor og næsten mistede min far. Grunden var afspecialisering og en fuldkommen mangel på lydhørhed.

Skriv hvad du søger