Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2021

Folkeskolen er vi sammen om

tekst KL

Folkeskolens udfordringer og mulige løsninger skal løftes i fællesskab. Ikke flere snuptagsløsninger og politisk enegang på Christiansborg. Det er alle folkeskolens parter blevet enige om i et nyt nationalt samtale- og udviklingsprogram med børne- og undervisningsministeren for bordenden. Ambitionen er, at vi – folkeskolens parter – i fællesskab med politikerne skal understøtte den nationale og lokale skoleudvikling i et samarbejde præget af tillid og ejerskab på alle niveauer. KL bifalder tilgangen.

For en måned siden bestod samarbejdet sin lakmusprøve, da der blev indgået en politisk aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Aftalen afskaffer de nationale test, som vi kender dem i dag, kvalitetsrapporten og elevplanen. I stedet bliver der indført et andet og mere gennemsigtigt testsystem,
en ny og mindre administrativt tung meddelelsesbog med få fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling og systematisk opfølgning for elever med udfordringer samt skoleudviklingssamtaler mellem kommuner og skoler og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer.   

KL bakker op om aftalen, som tager afsæt i anbefalinger fra KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen. Den fælles position og måde at arbejde på har vist sig ikke kun at være et nybrud i måden at udvikle folkeskolen på. 

Den betyder også, at vi nu har en bred anerkendelse af behovet for et obligatorisk, nationalt testsystem, der tilgodeser den pædagogiske opfølgning og bidrager til tilrettelæggelse af god undervisning. 

Vi har et fælles momentum, som er skabt af et nyt og forbedret samarbejdsspor, hvor vi har bøjet os mod hinanden i arbejdet med at finde fælles positioner og løsninger for at styrke den gode lokale folkeskole. KL har på den måde formået at udvide handlerummet mod Christiansborg ved at samarbejde tæt og danne en aktiv alliance med DLF og Skolelederforeningen. 

Når det er sagt, er det ikke alt i aftalen, som KL er lige begejstret for. Vi havde gerne set en aftale om en nytænkning med det statslige kvalitetstilsyn med mere fokus på de fremskridt, som skolerne gør i forhold til at løfte eleverne fagligt, tværfaglige indsatser og på lokal kapacitetsopbyg ning. 

Det næste skridt handler nu om selve udmøntningen af aftalen. Her er det vigtigt, at der sker en inddragelse af hele sektoren, så der denne gang kommer et bredt ejerskab til forandringerne og et fagligt holdbart resultat. Inddragelse og langsigtede løsninger må altid være omdrejningspunkt for udvikling af folkeskolen. Det er en grundsætning for KL, som alle tiltag skal vejes op imod, og aftalen om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem og det brede samarbejde lover godt for folkeskolen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Folkeskolen er vi sammen om Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger