Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2021

Kort nyt

Martin Henriksen fortsætter som spidskandidat trods fyring

KV21 /// Martin Henriksen (DF) fortæller ifølge sn.dk, at trods hans fyring som konsulent i Dansk Folkeparti stiller han stadig op som spidskandidat i Stevns Kommune til kommunalvalget. Fyringen blev udløst af, at Martin Henriksen i forbindelse med et vælgermøde udtalte til TV 2 Øst, at han ikke er i politik for at stille partistifteren tilfreds. Han udtalte efterfølgende til Ekstra Bladet, at han ikke kan lade sig styre af, hvad Pia Kjærsgaard eller andre måtte tænke om ham.  

Kommune frifundet i sag om mobning

DOMSTOL /// 100.000 kroner krævede en familie af Københavns Kommune, efter en pige blev mobbet af sine klassekammerater, og forældrene ikke mente, skolen fik stoppet mobningen og dermed har tilsidesat datterens menneskerettigheder. Københavns Byret har afsagt dom i sagen, som er den første af sin art. Københavns Kommune frifindes, lyder byrettens afgørelse. Familien kan dog anke dommen. 

I en artikel i Kristeligt Dagblad sagde familiens advokat, Mads Krøger Pramming, forud for domsafsigelsen, at der efter deres opfattelse er tale om en overtrædelse af Børnekonventionen og menneskerettighederne, og at sagen kunne få betydning for andre. Københavns Kommune tager frifindelsen til efterretning og vil nu læse dommen grundigt.

Skriv hvad du søger