Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2021

Jeg render ikke af pladsen, fordi nogle siger bøh

I tre år har Klaus Markussen (V) befundet sig i en konstant shitstorm som formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning, som er blevet kendt på møgsager om blandt andet høje direktørlønninger og dyre firmabiler. Nu er der ryddet op, mener Klaus Markussen, som ikke ved, om pladsen i orkanens øje vil komme til at koste ham ved kommunalvalget.

Klaus Markussen

  • Født 27. juli 1975 i Hillerød.
  • Byrådsmedlem siden 2006. Har siden 2007 været medlem af økonomiudvalget og siden 2017 været 1. viceborgmester samt bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning.
  • Har fra 2009 været Venstres borgmesterkandidat i Hillerød.
  • Vikarierede som folketingsmedlem fra marts 2017 til juni 2017.
  • Uddannet cand.scient.pol. og arbejder som Senior Business Intelligence Analyst ved Arriva.

Valgnatten blev til dagen derpå, før Kirsten Jensen (S) og Klaus Markussen (V) kom ud af glasdøren i Frederiksborg Centret i Hillerød efter kommunalvalget for fire år siden. 24 timer tog det, før der var flertal for Kirsten Jensen som ny borgmester, mens Klaus Markussen blev viceborgmester og formand for det kommunalt ejede Hillerød Forsyning. 

– Jeg ønskede selv at blive formand for Hillerød Forsyning, husker Klaus Markussen, der dog ikke vidste, at posten som bestyrelsesformand ville blive øretævernes holdeplads. 

For siden efteråret 2018 har Hillerød Forsyning trukket overskrifter gang på gang, når blandt andet afsløringer om høje direktørlønninger, dyre firmabiler og en glemt millionrabat ved indkøb af kontormøbler til selskabets nye domicil har vakt forargelse. 

Klaus Markussen har været ansigtet udadtil, der gentagne gange har optrådt i medierne og forsvaret og forklaret forholdene – og ikke mindst stået i spidsen for et større oprydningsarbejde oven på afsløringerne. Topledelsen er slanket og antallet af direktører reduceret fra fem til tre, den administrerende direktør er skiftet ud, den udskældte firmabilordning er sløjfet – ligesom alle øvrige personalegoder er set nøje igennem – der er blevet lavet benchmarkanalyser af lønningsniveauet, der er strammet op på interne kontroller, og endelig er der indført en whistleblowerordning. 

– Jeg tror, de fleste kan se, at der er blevet ryddet op i Hillerød Forsyning, konstaterer Klaus Markussen og fortæller, at bestyrelsens altoverskyggende overskrift i oprydningsarbejdet har været, at det skal være tydeligt, at Hillerød Forsyning er kommunalt ejet.

– Selskabet var på afveje i forhold til de værdier, der er i en kommune omkring nøjsomhed og ydmyghed. Der var simpelthen en forskel til, hvordan Hillerød Forsyning blev opfattet, og der må ikke være tvivl om, at selskabets værdier skal matche med, at det er et kommunalt ejet selskab. Det, synes jeg, vi er lykkedes med, og det har været vigtigt, at vi samlet i bestyrelsen har formuleret løsningerne. Det er ikke noget, man kan tage for givet i en politisk styret organisation. 

Hårdt pres 

Klaus Markussen lægger ikke skjul på, at den storm, som ramte Hillerød Forsyning, også har ramt selskabets medarbejdere hårdt.

– Vi har jo også haft fokus på de forsyningsmæssige strategisk vigtige ting, og medarbejderne har skullet håndtere det daglige arbejde, mens de også har håndteret den offentlige og kritiske interesse, der har været for Hillerød Forsyning. Der er jo ikke nogen, der siger: ”Vi må lige vente med at lave den der plan for separatkloakering i midtbyen, fordi vi skal svare på de her aktindsigtsanmodninger”. Det har trukket ekstremt store veksler på medarbejderne.

LÆS OGSÅ Havde det ikke ­været nu, ­havde det nok ­været om et par år
FOR ABONNENTER

Samtidig har Klaus Markussen selv befundet sig i orkanens øje – som ansigtet udadtil, der blev afkrævet svar af medierne, som vigtigt bindeled mellem Hillerød Kommune og forsyningsselskabet, og som en del af den organisation, der har været under ekstremt pres. Den vigtigste opgave for Klaus Markussen har ifølge ham selv været at holde sammen på det hele.

– Der var ikke noget, der ville være nemmere i verden end at løbe sin vej. Men sådan er jeg ikke skruet sammen. Det har været vigtigt for mig at kunne sætte en retning, sørge for, at bestyrelsen har stået sammen, og at den retning, vi har sat, har været afstemt både i forhold til ejeren og det arbejde, der foregår i selskabet.

Foto: Jakob Carlsen

Som ansigtet udadtil har Klaus Markussen også fået meget kritik. Han har blandt andet fundet ro på sin motorcykel. 

Kan ikke chikaneres væk 

Mens Klaus Markussens stædighed og vedholdenhed har været drivkraften for at blive og rydde op, selvom det har været hårdt, har det været turene på motorcyklen, gåturene og de stille morgener i skoven med jagtriflen i hånden, der har fået den voldsomme kritik af hans person ud af kroppen.

 – Det har været megahårdt og ubehageligt, og jeg har virkelig oplevet den laveste fællesnævner i debattonen på de sociale medier. Jeg synes ikke, det er rart at tænke på, hvad min familie og børn tænker, når de læser de ting. Desværre tror jeg bare, man som politiker skal kunne tåle noget mere end alle andre. Jeg har da også sommetider tænkt: ”Er det overhovedet det her værd?”. Men jeg er hver gang nået frem til, at ansvaret er så stort, at jeg ikke vil løbe af pladsen, bare fordi nogle siger ”bøh”, siger Klaus Markussen og fortsætter:

– Hvis laveste fællesnævner får lov at bestemme, så kan man chikanere politikere væk. Jeg har besluttet mig for, at mig kan man ikke chikanere væk. Men selvfølgelig er det hårdt. Det er jo ikke en interesse, der har kørt i 14 dage, og så er det væk. Det har stået på i tre år. 

Også af kollegaer i byrådet er Klaus Markussen blevet kritiseret, og sidste efterår behandlede politikerne sågar et forslag fra Nikolaj Frederiksen (K) om at afsætte bestyrelsen.

– Der er jo nogle, der har troet, at man kunne slå politisk plat på denne her vigtige situation, men det, der kendetegner dem, som har slået politisk plat på det, er, at de ikke har haft nogen løsninger. Så det er jo bare bluff. Jeg mener, ansvaret bør ligge hos dem, der har løsningerne, siger Klaus Markussen, som ikke er i tvivl om, at han og bestyrelsen har gjort det rigtige – om end han indrømmer, at nogle af ændringerne i Hillerød Forsyning måske skulle være sket hurtigere. 

Om han bliver straffet af vælgerne for at være blevet synonym med det udskældte Hillerød Forsyning, eller han bliver belønnet for at have holdt stand, tør han ikke gætte på. Men han håber naturligvis på vælgernes opbakning – endda så stor, at rollerne ved det kommende valg kan byttes om, og han kan hænge borgmesterkæden om halsen. 

LÆS OGSÅ Borgmesteren, der byggede en by
FOR ABONNENTER

– Jeg har vist, at jeg har været i stand til at holde sammen på foretagendet, rydde op og få det på ret køl. Man kan diskutere, om vi skulle have været hurtigere, men jeg mener, selskabet er et bedre sted nu, end det var for fire år siden. Det har været et langt og sejt træk – også at tydeliggøre det, vi har gjort, og jeg har bestemt ikke været alene om det. Der er mange, der har lod og del i, at det her er lykkedes. Men jeg håber, folk kan se, at det er lykkedes, siger han og fortsætter:

– Ved de vælgermøder, jeg har været til foreløbig, oplever jeg ikke interesse for at tale om Hillerød Forsyning. Jeg havde regnet med, det ville komme op, men jeg oplever heller ikke, det interesserer folk, når vi er på gaden. Vælgerne forventer – med rette – at der selvfølgelig bliver ryddet op. Det er det, der interesserer dem. Og det har vi gjort. 

Foto: Jakob Carlsen

Rykke tættere på

Sidste år vedtog byrådet en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Den indskærper, at selskabet ikke skal være lønførende, og at byrådet skal have indflydelse på, at der er de rette kompetencer i selskabets bestyrelse. Klaus Markussen er ikke i tvivl om, at netop det, at kommunen er rykket tættere på, er den vigtigste læring, som både han, bestyrelsen og kommunen tager med sig fra de tre års shitstorm. Derudover er åbenhed altafgørende.

– Helt grundlæggende tror jeg, der har været for stor afstand mellem kommunen som ejer og selskabet. Da selskabet blev etableret omkring 2009-2010, fik vi som byrådsmedlemmer fortalt, at vi ikke måtte få noget at vide om, hvad der foregik, og det kun var bestyrelsesmedlemmerne, der måtte vide, hvad der blev besluttet. Da jeg blev formand, gjorde vi op med det, for selvfølgelig skal byrådsmedlemmerne vide, hvad der foregår i et selskab, som er ejet af kommunen. Vi offentlig-gjorde også vores protokoller og referater fra vores bestyrelsesmøder. Lærepengene er, at et forsyningsselskab ikke skal sidde og gemme på information. Selskabet skal være transparent, så man som forbruger i en kommune kan se, hvad ens takstpenge går til, hvilke ting der er på vej, og hvad der er blevet gjort, siger Klaus Markussen og fortsætter:

– Selskabsgørelsen skaber på en måde en armslængde, men det fjerner jo ikke det kommunale ansvar. Mit råd til de kommuner, som kan sidde og tænke: ”Kan det her også ske for os”, er at sørge for at have en tæt dialog mellem byrådet og forsyningsbestyrelsen. Man kan ikke som borgmester eller kommunaldirektør tage for givet, at alle byrådsmedlemmer nødvendigvis har indsigt i strategien bag varmeplanen, spildevandsplanen eller affaldshåndteringen, og det gør det svært at tage politisk ansvar for det, men jeg oplever nu, at der er flere byrådsmedlemmer, som viser interesse og tager ansvar. Byrådet er rykket sammen i bussen, og det er meget positivt. 

Tilbage står, at stormen omkring Hillerød Forsyning i Klaus Markussens optik nok er stilnet af, men at der stadig er et arbejde foran ham – og også en kommende ny bestyrelse – i at genoprette Hillerød Forsynings ry.

– Der er ingen tvivl om, at der er et renomme, der skal genoprettes i forhold til virksomheden Hillerød Forsyning. Det er også afgørende, at den bestyrelse, som overtager den 1. januar, formår at holde fast i den dagsorden, der nu er sat og færdiggøre den transformation, vi har sat i gang, hvor vi har rørt godt og grundigt rundt i suppen i forhold til værdierne i selskabet, siger Klaus Markussen og tilføjer:

– Jeg vil gerne være borgmester i Hillerød fra 1. januar. Men hvis mandaterne ikke falder ud til det, fortsætter jeg gerne som bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning og står i spidsen for det arbejde. antj@kl.dk

LÆS OGSÅ Ingen grund til at gå i ­brædderne
FOR ABONNENTER

Det skete der i Hillerød forsyning

Danske Kommuner har efter Rasmus Visbys ønske rettet faktuelle oplysninger om afsløringen af lønoplysningerne i Hillerød Forsyning samt oplysninger vedrørende Hillerød Forsynings politianmeldelse af Rasmus Visby. Danske Kommuner beklager fejlene.

2018

Efteråret 2018 – Borgeren Rasmus Visby begynder at grave i forholdene omkring Hillerød Forsyning, da han undrer sig over serviceniveauet på Hillerød Forsynings haveaffaldsordning. Den ordning var netop droppet af Hillerød Forsyning, men byrådet besluttede at omgøre forsyningens plan og reddede ordningen efter borgerprotester. 

2019

Januar 2019 – Rasmus Visby afslører i sin podcast Visbys Verden direktørlønningerne i Hillerød Forsyning.

2020

Januar 2020 - Rasmus Visby deler oplysninger om lønforholdene i Hillerød Forsyning på Facebook, og den daværende administrerende direktør Søren Støvrings løn på 1,85 millioner kroner om året får kritikken til at regne ned over forsyningsselskabet. Formand Klaus Markussen fastholder dog, at lønningsniveauet er rimeligt.

Januar 2020 – Hillerød Forsyning politianmelder Rasmus Visby for chikane. Rasmus Visby politianmelder senere Hillerød Forsyning for falsk anmeldelse.

Juni 2020 – Journalista afslører, at Hillerød Forsyning har leaset luksusbiler til ledelsen, som blandt andet har kørt i Mercedes, Volvo og Jaguar.

August 2020 – Hillerød Forsyning fyrer selskabets affaldsdirektør og dropper firmabilordningen som en del af lønpakken.

Oktober 2020 – Nordsjællands Politi henlægger både Hillerød Forsynings anmeldelse af Rasmus Visby og Rasmus Visbys anmeldelse af Hillerød Forsyning.

Oktober 2020 – Rasmus Visby afslører i sin podcast ”Visbys Verden”, at Hillerød Forsyning i 2017/2018 glemte at få en rabat på over en halv million kroner i forbindelse med indkøb af kontormøbler.

Oktober 2020 – Hillerød Forsynings bestyrelse iværksætter en undersøgelse ved selskabets revisionsselskab, som skal undersøge ansættelsesforholdene i Hillerød Forsyning.

November 2020 – Bestyrelsen i Hillerød Forsyning beslutter at fyre administrerende direktør Søren Støvring.

November 2020 – Byrådsmedlem Nikolaj Frederiksen (K) foreslår at afsætte bestyrelsen. Kun Nye Borgerlige bakker op.

December 2020 – Byrådet i Hillerød vedtager en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

2021

April 2021 – Bestyrelsen i Hillerød Forsyning indleder en advokatundersøgelse af blandt andet firmabilordningen og andre forhold under den tidligere ledelse.

September 2021 – Advokatundersøgelsen konkluderer, at daværende direktør Søren Støvring handlede i strid med forsyningsselskabets retningslinjer for firmabiler, og at det gjorde udgifterne til firmabiler højere end det, bestyrelsen havde godkendt. Kammeradvokaten, som stod bag undersøgelsen, fandt dog ikke grund til at kritisere den tidligere ledelses brug af kreditkort, efter direktionen havde været mistænkt for at have brugt forsyningens kreditkort til eget forbrug.

Oktober 2021 – 1. oktober tiltræder Lone Byskov som ny administrerende direktør i Hillerød Forsyning. Hun kommer fra en stilling som ejendomschef i Hillerød Kommune.

Oktober 2021 – Rasmus Visby får overvældende flest stemmer og bliver valgt som en af to nye forbrugerrepræsentanter i to bestyrelser under Hillerød Forsyning.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Jeg render ikke af pladsen, fordi nogle siger bøh Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger