Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2021

Mindre sygefravær blandt lærerne på Odenses skoler

Efter flere års stigning i sygefraværet er udvikling vendt. Odense Kommune har været med i landsdækkende projekt, der skal nedbringe sygefraværet i det offentlige. Man kan nå langt med systematik og fokus på arbejdsmiljø, konstaterer skoleleder Bjarne Larsen, der ser gode resultater på sin skole.

Projektet har været en øjenåbner for Skoleleder Bjarne Larsen på Tingkærskolen.

– Altså vi har haft nogle langtidssygemeldinger, der skyldes kræftforløb. Det kan man ikke gøre så meget ved. Det er det mellemlange sygefravær, som det har været gavnligt at fokusere på. Det er den systematiske tilgang til det, der har været interessant. Den metodiske afdækning af udfordringer og årsager – det virker. Jeg kan konstatere, at gruppen der hele tiden er på arbejde (95% tilstedeværelse, red.) er vokset, og det mellemlange sygefravær er faldet, siger Bjarne Larsen.

Odenses indsats på børn- og unge området er et af 17 projekter under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der i 2019 åbnede en pulje på 50 millioner kroner med det formål at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser.

Skriv hvad du søger