Foto: Hung Tien Vu
Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2021

Lokalpolitikeren er en midaldrende mand

Trods mange års fokus er der stadig for få kvinder og unge ind i kommunalpolitik. Det kan både forklares demografisk og kulturelt, siger kommunalforsker Ulrik Kjær, som peger på, at der er en udbredt opfattelse af, at den typiske byrådspolitiker er en midaldrende mand.

Det kommer ikke bag på Ulrik Kjær, kommunalforsker ved Syddansk Universitet, at det er alder og køn, som byrådspolitikerne har mest fokus på, når de bliver spurgt til mangfoldighed i landets byråd. 

– Det har jo gjort sig gældende ved en lang række valg efterhånden, at man kan se, hvor svært det er at ændre afgørende på antallet af unge og kvinder i kommunalpolitik til trods for, at man har talt meget om netop de to variable. Men i dag er der stadig for få unge og for få kvinder i forhold til fordelingen i befolkningen, siger Ulrik Kjær. 

Samtidig finder han det heller ikke overraskende, at etnicitet er det, der optager politikerne mindst.

Skriv hvad du søger