Udenlandske investeringer er vigtige for vækst, innovation og rekuttering i hele landet, mener udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Udenlandske investeringer er vigtige for vækst, innovation og rekuttering i hele landet, mener udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2021

Flere udenlandske investeringer kræver globalt og lokalt samarbejde

Invest in Denmark hedder afdelingen i udenrigsministeriet, der arbejder på at skaffe udenlandske virksomheder og investeringer til Danmark. De betragter kommunerne som en vigtig sparringspartner, og er derfor begyndt en Danmarksturne. Første stop er energibyen Esbjerg. ”Vi skal i et samspil synliggøre kompetencerne og mulighederne i Danmark”, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

At det schweiziske firma H2 Energy valgte at købe en grund i Esbjerg for at lave sit Power to X-anlæg var utænkeligt uden udenrigstjenestens mellemkomst. At firmaet fik øjnene op for Danmark og Esbjerg som et ideelt sted at etablere det banebrydende anlæg, der skal omdanne grøn energi fra vindmøller i Nordsøen til brintbrændstof, der på sigt formentlig skal drive alverdens lastbiler, containerskibe og fly, skyldes i høj grad Invest in Denmark. Det er navnet på den del af Udenrigsministeriet, der skal tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder. 

Invest in Denmark har repræsentation rundt om i verden – Asien, Europa og USA. Derudover sidder der folk rundt om i Danmark. Der er folk i Shanghai og Silkeborg; Bangalore og Odense; New York og Aalborg og så videre.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) forklarer, hvordan Invest in Denmark har spillet en afgørende rolle i, at flere udenlandske virksomheder har fået øjnene op for Esbjerg som energiby.

– Invest in Denmark er ude i verden og ser, at der er en virksomhed som H2 Energy, der har planer for at udvikle et Power to X-anlæg. Invest in Denmark gør dem interesserede i Danmark og peger på Esbjerg som stedet, hvor det bedst kan realiseres, siger Jesper Frost Rasmussen.

– Invest in Denmark har spillet en nøglerolle i at etablere kontakt til os og sikret, at virksomhedens behov kan imødekommes. Og nu er H2 Energy godt i gang med at etablere sig. De har købt en grund og bygger et 1 GW brintanlæg hos os. Det er et godt eksempel på den brobygningsrolle, Invest in Denmark kan spille i at trække udenlandske investorer til Danmark og etablere arbejdspladser. Vi har et rigtig fint samarbejde. Der er ikke gået mange måneder fra den første henvendelse, til der er noget konkret på bordet, siger Jesper Frost Rasmussen. 

Virksomheden mener selv, at anlægget kan være klar til produktion af brintenergi i 2024.

Hurtigarbejdende servicemindede myndigheder både nationalt og lokalt på kommuneniveau er noget af det, udenlandske virksomheder ofte fremhæver som helt specielt ved Danmark.

Borgmesteren påpeger, at Esbjerg Kommune og dens virksomheder i det hele taget er meget internationalt orienterede. For eksempel er Esbjerg med i netværket Verdens Energibyer. En sammenslutning af 19 byer verden over.  

LÆS OGSÅ Håndholdt overvågning af vandstanden

Danmarksturne

Vi er til et møde mellem Invest in Denmark og erhvervssammenslutningen Business Esbjerg. Det vil sige, der er repræsentanter fra Esbjerg, Varde, Tønder og Fanø kommuner tilstede samt erhvervsklynger og Aalborg Universitet. 

Invest in Denmark er nemlig begyndt en Danmarksturne, hvor de rækker ud til kommunerne for at fortælle om, hvad de kan for at gøre kommunerne mere synlige i verden med henblik på at tiltrække udenlandske investeringer.

Invest in Denmarks souschef Klaus Juel Werner kridter banen op og forklarer, at udenlandske virksomheder står for 20 procent af beskæftigelsen i Danmark og for 20 procent af omsætningen.

– Med til billedet hører også, at de introducerer nye forretningsmodeller, skaber innovation og bidrager med rekruttering af arbejdskraft, siger han.

– Vi er her for jer. Er der ikke tæt samarbejde med kommunerne, så hjælper det ikke noget. Det er kommunerne, der skal tage mod investeringerne og virksomhederne. Det er baggrunden for, at vi gerne vil ud og møde folk, der arbejder med erhvervsudviklingen lokalt, forklarer Klaus Juel Werner. 

International konkurrence

Danmark har en lang række styrkepositioner inden for grøn teknologi, fødevarer, robotteknologi, digitalisering, medicinalindustri med videre. Men det kræver benarbejde at få resten af verden til at se det.

Som Klaus Juel Werner forklarer, så handler det måske mindre om konkurrencen med nabokommunen, når internationale virksomheder vil placere sig. Det handler mere om konkurrence med andre lande – Sverige, Norge, Tyskland og Polen. I det spil skal staten og kommunerne samarbejde.

At udenrigsministeriet betragter kommunerne som en vigtig aktør i den konkurrence, vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S) gerne sætte ord på.

LÆS OGSÅ Det grønne svar ligger i dybet
FOR ABONNENTER

– Vi har et strategisk mål om at tiltrække flere virksomheder og investeringer. Derfor er samarbejdet med regionale aktører som kommuner, universiteter, erhvervsklynger og organisationer helt centralt. Det er vigtigt at styrke det endnu mere. Derfor laver vi de her regionale rundbordsdrøftelser, der skal gøre hver region og kommunerne skarpe på deres komparative fordele og forbinde dem til vores system, siger Jeppe Kofod.

Han ser fortsatte udenlandske investeringer, som afgørende for, at vi holder os oppe på tæerne i hele landet.

– Vi kan se, at den klyngedannelse, der bliver skabt mellem danske og udenlandske virksomheder, er enormt vigtig. Det udvikler produktiviteten, det skaber viden og kompetencer. Det bygger et fundament for vækst og innovation i hele landet. Vi har grøn omstilling i Esbjerg og andre steder. Vi har Lifescience-klyngen i hovedstaden, som er stærk – det farmaceutiske. Vi har robotmiljøet på Fyn og så videre. I Vestdanmark har man nogle af de fremmeste virksomheder inden for grøn energi i hele verden. Og i den forbindelse skal man huske, at det ikke kun handler om de store – Vestas og så videre. Det drejer sig om hele værdikæden – også de mindre virksomheder, der ligger under de store, siger Jeppe Kofod.

Den globale værdikæde

Man kunne jo spørge, om det konstante arbejde for at tiltrække udenlandske investeringer er så presserende lige nu, hvor vi nærmer os en situation med fuld beskæftigelse og mangel på visse former af arbejdskraft. Ifølge udenrigsministeren ville det være en helt forkert tanke.

– Der er altid behov for arbejdspladser. Det er rigtigt, at der er mangel på arbejdskraft i visse sektorer. Men man skal så også tænke på omsætningen på det danske arbejdsmarked. Der bliver nye funktioner, der skal udfyldes, og gamle bliver overflødige. Hvis vi hele tiden skal være med på grøn energi og lifescience, så skal vi være koblet op globalt og være en del af de værdikæder af investeringer, eksport og vidensmiljøer, der findes i verden. Vi må aldrig blive statiske, så bliver vi overhalet af andre, siger Jeppe Kofod.

I den forbindelse er samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunerne vigtigt for at få de rigtige uddannelser de rigtige steder.

Udenrigsministeren gør opmærksom på de svimlende summer, der er i spil ude i verden. I EU’s nuværende budget er der afsat mange milliarder euro til grøn omstilling. Og snart slukker Tyskland for
kulkraftværkerne.

– Der sker en enorm omstilling af vores økonomi i disse år. Danmark er jo en handelsnation, og det fascinerende ved vores land er, at produktionen ligger i hele landet. Vi kan som udenrigstjeneste være med til at synliggøre det via vores repræsentationer i hele verden, siger Jeppe Kofod. 

LÆS OGSÅ Kommuner går uden om klimasyndere
FOR ABONNENTER

Hvad med rørledningen?

På mødet i Esbjerg taler man om, at der stadig udestår nogle store politiske beslutninger om infrastruktur, der kan understøtte energieventyret i det vestjyske. Blandt andet ser man gerne en plan for omlægning af de gamle naturgasrør, så de kan transportere brintbrændstof. En rørledning skal blandt andet koble Danmark op til det tyske marked, der lige nu står over for at skulle finde alternative energikilder, der kan erstatte den russiske gas og kulkraften.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen mener kun, det kan gå for langsomt med at tage de store beslutninger.

– Regeringen må se at komme i gang og få rammebetingelserne på plads. Alle taler om, at det skal til. Ministeren mener, der skulle komme en Power to X-strategi til efteråret. Nu er det oktober. Skaber man ikke de helt basale rammebetingelser, så er der store risici for, at investorerne trækker i bremsen. Vi har alle muligheder i Danmark. I Esbjerg har vi alle forudsætninger. Men der skal et samspil til hele vejen rundt. Ellers forpasser vi som land måske en kæmpe chance, advarer han.

Udenrigsminister Jeppe Kofod bekræfter, at regeringen arbejder på en strategi for Power to X, men at den lige nu ligger på andre resortområder end hans eget.

– For det første så er det en strategisk beslutning hos os (regeringen, red.) at gøre grønne investeringer til hovedmål med det, vi vil lave. Vi har et højt ambitionsniveau og er klar til at sikre de rigtige rammevilkår for den grønne sektor. Der er store udenlandske interesser, og det skal omsættes til udvikling af arbejdspladser i Danmark, siger Jeppe Kofod. 

Sammen om det her

Vardes borgmester Erik Buhl Nielsen er også med til mødet med Invest in Denmark i Esbjerg. Han har tidligere siddet i bestyrelsen for Invest in Denmark, og hans kommune har også haft gavn af udenrigstjenestens ydelser.

– Vi brugte dem helt konkret, da Vestas flyttede ud af Varde, og en kinesisk virksomhed tog over, fortæller Erik Buhl Nielsen.

Man kunne måske forestille sig, at man som borgmester i Varde kunne blive lidt misundelig, når man ser, hvor meget gang i den der er i nabokommunen Esbjerg. Men der hæver Erik Buhl Nielsen sig længere op
i helikopteren.

LÆS OGSÅ Esbjerg går imod strømmen og holder fast i udskældte aktier
FOR ABONNENTER

– Udviklingen i Esbjerg er altafgørende for os. Sydvestjylland bliver nødt til at stå sammen. Derfor taler vi også med og støtter udviklingen med videregående uddannelser på universitetet i Esbjerg, selvom vi bor i Varde, siger Erik Buhl. 

Rekrutteringen af arbejdskraft er noget, der bekymrer Vardes borgmester – både den specialiserede højtuddannede til virksomhederne og den, der skal levere den kommunale service. Her kan den udenlandske arbejdskraft spille en rolle. Men Erik Buhl Nielsen mener, man bør se på de restriktive regler, der hører en anden tid til og gør Danmark mindre attraktiv for udlændinge.

– Vi har faktisk lykkedes med at få uddannet sosu-assistenter, der er ledsagere til østeuropæere, der arbejder i landbrug og industri. Det er godt for vores kommunale service. Men det er en udfordring, at vi er nødt til sende folk hjem, fordi de kun tjente 320.000 kroner sidste år, hvor de skulle tjene 380.000 eller sådan noget. Rammevilkår skal justeres. Jeg er bange for, hvem der skal passe fru hansen om tre år, siger Erik Buhl Nielsen.

På mødet nævnes det også, at det kan være et problem for virksomhederne, at der kan være meget lange sagsbehandlingstider – op til 10 måneder – i SIRI i udlændingestyrelsen, når virksomheder skal have medarbejdere til Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod anerkender udfordringen og påpeger, at SIRI har fået en ekstra bevilling.

– Helt grundlæggende skal vi i samarbejde med kommunerne og uddannelsesstederne sørge for, at Danmark får den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for. Derfor er der også indkaldt til trepartsforhandlinger, siger Jeppe Kofod. tkn@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Flere udenlandske investeringer kræver globalt og lokalt samarbejde Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger