Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2021

Det kan undre, at digitalisering mange steder ikke er politik

Jo, det er det – i høj grad! Kommunerne prioriterer mange penge til digitalisering. Teknologi er en stadig større del af den kommunale service til borgerne, og ingen teknologier er neutrale, men indeholder værdier og ofte etiske dilemmaer. Derfor kan det undre, at digitalisering er næsten fraværende på den politiske dagsorden i de fleste kommuner.
tekst Kenneth Kristensen, ph.d-studerende ved Syddansk Universitet og tidligere kommunaldirektør i Dragør

I et nyt inspirationskatalog ”Veje til politisk deltagelse i digitalisering”, udgivet af KL, har jeg gennem interviews med borgmestre, øvrige lokalpolitikere, kommunaldirektører med videre undersøgt den politiske deltagelse i digitalisering. 

Hvorfor er det politiske engagement så lavt?

Undersøgelsen finder tre forklaringer på det lave politiske engagement i digitalisering:

  • Lav politisk interesse, fordi politikerne er optagede af det, som borgerne er optaget af, og det gør digitalisering ikke. ”Digitalisering er ikke politisk interessant i sig selv – kun når det kombineres med services” (kommunaldirektør).
  • Lav politisk indsigt, fordi digitalisering og teknologi af mange politikere opleves som en ”sort boks”, hvor udfaldet af digitalisering er uforudsigeligt. ”Problemet er, at vi ikke aner, hvad det er” (borgmester).
  • Lav risikovilje, fordi gevinsten er usikker ved digitalisering. Omvendt er der risiko for at tabe skatteborgernes penge eller andre negative effekter. Desuden er det svært at profilere sig politisk på digitalisering. ”Der er bare ikke stemmer i det” (kommunaldirektør). 

Samtidig påvirkes politikernes deltagelse i digitalisering af direktioner, som selv har svært ved digitalisering, og af borgere, medier mv. Nogle lokalpolitikere undgår derfor helst at forholde sig aktivt til digitalisering, hvilket både demokratisk og styringsmæssigt er et problem. 

Hvordan kan det gøres?

Skriv hvad du søger