Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2021

Udgiftsstigningen på det voksenspecialiserede område fortsætter frem til 2025

De stigende udgifter på det voksenspecialiserede område skyldes dybereliggende samfundsårsager, som kommunerne af naturlige grunde ikke har kontrol med. Med Ballerup Kommune som case vises det her, hvad det betyder.
tekst Allan Hjort, centerchef for Center for Voksne og Sundhed, Ballerup Kommune

Lad os begynde med at se på den samlede udvikling på det specialiserede voksenområde fra 2010 til 2020. Periodiske og til tider relativt kraftige udgiftsstigninger på området er ikke noget særsyn. Fra 1990-2000 fordobledes udgifterne til det sociale område på landsplan. Udgifterne fordobledes stort set igen fra 2000 til 2010 (SFI 2012). Udgiftsstigningerne var især et spørgsmål om at indhente det oparbejdede efterslæb, som området var sakket bagud med i forhold til den vækst, det øvrige samfund havde oplevet i perioden. Inden for de sidste 10 år – og især i de senere år er stort set alle kommuner igen kommet under et stort udgiftsmæssigt pres, når det gælder det specialiserede voksenområde. 

Ganske mange kommuner har de senere år oplevet kraftige stigninger i udgifter. Ballerup Kommune er ikke gået forbi. Det skyldes ikke et efterslæb, men væsentligst en stigende efterspørgsel efter flere sociale ydelser. For det første er der et stigende antal helårspersoner. For det andet ser man stigende institutionstakster. Årsagerne skal primært findes i nogle grundlæggende samfundsmæssige vækstfaktorer. De vigtigste er borgernes antal og adfærd. En anden faktor er ændringer i de sociale behov. Nye behandlingsformer og dyrere teknologi fører til udgiftsstigninger.

Derudover spiller det også en rolle, at handicappede personer har opnået en større ligestilling i samfundet – ikke mindst en øget retsliggørelse af krav og garantier for indsatser.  

Flere handicappede

Skriv hvad du søger