Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2021

Rekruttering og kvalitet går hånd i hånd i den kommunale ældrepleje

tekst KL

Rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet er en realitet. På tværs af landets kommuner ser vi, hvordan det bliver sværere og sværere at rekruttere den nødvendige arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet. Det sker samtidig med, at der dag for dag bliver flere ældre, og gruppen af borgere på 80 år og derover stiger med 160.000 i løbet af de næste 10 år. Rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere er derfor en helt central forudsætning for, at vi kan indfri alle de ønsker, vi har for vores ældrepleje i fremtiden.

KL udgav i 2018 handlingsplanen ”Flere hænder til sundheds- og ældresektoren”. Flere initiativer er gennemført, og der arbejdes målrettet med øget rekruttering og fastholdelse lokalt. Men vi er langt fra i mål, og vi er nødt til at erkende, at vi udover de mange igangværende indsatser har brug for stadig mere handling på området. 

Derfor følger vi nu op med en ny handleplan med 26 anbefalinger, der går i bredden og adresserer såvel rekruttering som til- og fastholdelse i uddannelserne, fastholdelse i faget og øget brug af smartere teknologier. 

Vi skal have øget fokus på ledelse og organisering af arbejdet for at sikre, at hjemmeplejen og de kommunale plejehjem er gode arbejdsfællesskaber og læringsmiljøer, hvor medarbejderne trives og oplever faglig udvikling. Vi skal turde satse på digitale løsninger og velfærdsteknologier, der hvor det giver værdi. Og så foreslår vi at indføre et plejeløfte i stil med lægeløftet for at understrege den faglige stolthed omkring faget – og for at understrege de forventninger, der er til værdig og god ældrepleje. Endelig vil vi fremme EUX-uddannelsen, hvor unge opnår en studenterhue og sosu-assistentuddannelse samtidig. Det vil gøre det mere attraktivt for flere unge at vælge sosu-faget.

Vi skylder de kommende generationer, at der også er kompetente social- og sundhedsmedarbejdere til at tage sig af deres pleje og behandlingsbehov. Det kræver handling fra alle aktører, og vi har et fælles ansvar for, at uddannelserne og faget mødes af den respekt, som det fortjener.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Rekruttering og kvalitet går hånd i hånd i den kommunale ældrepleje Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger