Foto: Johanne Berg Christensen
Foto: Johanne Berg Christensen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2021

Rammevilkår spænder ben for kommunernes brug af sociale investeringsmodeller

Der har i flere år været tale om, hvordan de såkaldte sociale investeringsmodeller kan være med til at løfte flere af samfundets velfærdsproblemer. Men tanken er stadigvæk ny og for mange kommuner svær at tage livtag med, ikke mindst pga. den nuværende styringslogik, som gør det svært at få investeringstankegangen ind i en kommunal hverdag.
tekst Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Sociale Investeringer

Ikke desto mindre bliver velfærdssamfundet sat mere og mere under pres blandt andet som følge af demografiske forandringer. Der er lige nu akut mangel på arbejdskraft i blandt andet service- og omsorgssektoren, og der er flere eksempler på, hvordan det kommunale system kan have svært ved at omsætte de kompetencer, der er til stede i jobbanken til at matche behovet i de hungrende virksomheder eller offentlige institutioner. 

I Fonden for Sociale Investeringer er første mål at hjælpe med at få de cirka 80.000 indvandrerkvinder, som p.t. står uden for arbejdsmarkedet, i arbejde. Vi har 10 års erfaring med målgruppen fra vores arbejde i Bydelsmødrene, og noget kunne tyde på, at den ekspertise med fordel kunne sættes i spil, når 80.000 kvinder endnu ikke er i job.

Men hvordan kan vi være en god medspiller for kommunerne, og hvordan kan vi hjælpe kommunerne til at se, hvordan de sociale investeringsmodeller bedst kan bidrage?

Skriv hvad du søger