Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2021

Aktuelt

Online indlæggelse

Fra slutningen af 2021 kan udvalgte ældre borgere i Næstved blive indlagt på et eHospital, der laves i et samarbejde mellem Næstved Kommune og Region Sjælland. Hvis en borger har behov for akut indlæggelse i forbindelse med eksempelvis væskemangel, forstoppelse eller infektion, indlægges de i dag på et af regionens akutsygehuse. Men senere på året bliver det nu muligt for borgere at blive indlagt på Region Sjællands nye eHospital i nogle af Næstved Kommunes bygninger, hvor lægerne vil være med via en skærm. Regionen står for det lægefaglige, mens kommunen står for det plejemæssige, mens de også skal hjælpe eLægerne ved den virtuelle stuegang og konsultationer.

63

procent af danskerne ville i meget høj grad eller i høj grad bakke op om en solcellepark i deres lokalområde, hvis deres kommune tog initiativ til det. Det viser en undersøgelse, som brancheorganisationen Dansk Solkraft har fået foretaget.

Vildrotterne er tilbage hos kommunen

Kolding får sin egen rotte-task-force efter at have overtaget rottebekæmpelsen, der i mange år har været udført af private virksomheder. Arbejdet bliver placeret i kommunens entreprenørafdeling, hvor der har gemt sig en rottespecialist med erfaring på området fra tidligere jobs. Kommunen har samlet et hold af yderligere fem nyansatte medarbejdere, der alle er autoriserede, og som også har erfaring med at kæmpe mod rotter. Kommunen fortsætter i samme spor, når det kommer til at bruge mindre gift, som er pålagt af Miljøstyrelsen. Problemet er nemlig at rotterne bliver resistente, og hvert år dør der samtidig også en stor mængde rovdyr, fordi de spiser de forgiftede rotter.

Orkidéerne vokser frem i Tarm

Skriv hvad du søger