Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2021

Udpluk af finansloven

Regeringen har præsenteret sit bud på statens husholdningsbudget for næste år. Her er nogle nedslag fra udspillet – herunder et par ting, der ikke er med.

Ikke flere penge til nær sundhed

Regeringen regner med at kunne etablere 21 sundhedsklynger omkring landets akuthospitaler fra 1. juli næste år. De skal styrke sammenhængen i behandlingsforløb, der går på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. Der er allerede afsat 80 millioner kroner til klyngerne – men finansloven rummer ingen ekstra penge til det nære sundhedsvæsen.

Millioner til museer

På kulturområdet lægger regeringen op til at bruge i alt 16 millioner kroner over fire år på Statens Museum for Kunst i Thy, Danevirke Museum og akvariet Kattegatcentret. Statens Museum for Kunst i Thy blev etableret i marts 2021 og har til huse i Doverodde Købmandsgård i Hurup. Midlerne vil sikre den fremtidige drift af museet. Danevirke Museum ligger i Slesvig-Holsten og viser Nordens største fæstningsanlæg, mens Kattegatcentret i Grenå er en af de store turistattraktioner i Østjylland. 

Flere på arbejdsmarkedet

Virksomhederne skriger på arbejdskraft, og regeringen vil derfor styrke mulighederne for at få de ledige i beskæftigelse. Det skal ske gennem at understøtte et bedre match og styrke rekrutteringsmulighederne. Det vil regeringen bruge 35 millioner kroner årligt på. Samtidig vil regeringen prioritere 114 millioner kroner til at få flere udsatte, psykisk syge og førtidspensionister ud på arbejdsmarkedet. 

Flere idrætsfaciliteter til hovedstaden

Skriv hvad du søger