Foto: BBC Creative/Unsplash
Foto: BBC Creative/Unsplash
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2021

Mulighed for historisk løft af dagtilbud til gavn for alle børn

Lovbundne minimumsnormeringer giver et stort økonomisk løft af dagtilbudsområdet. Vi skal sikre, at denne ekstraordinære mulighed bruges til at styrke alle børns udvikling.
tekst Dorthe Bleses, professor, Institut for Kommunikation og Kultur og TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Aftalen om lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner medfører et stort økonomisk løft af dagtilbudsområdet. Hvis man medregner penge til sociale normeringer og opkvalificering vil området fra 2024 blive tilført over 2 milliarder kroner om året. Det er en historisk mulighed for at løfte den pædagogiske kvalitet i dagtilbud og styrke børnenes læring, trivsel og udvikling. Men også en mulighed, der skal bruges med omtanke.  

Normeringer alene gør det ikke

For selv om flere kvalificerede medarbejdere giver dagtilbuddene bedre muligheder for at styrke den pædagogiske kvalitet, afhænger effekten på børnenes læring, udvikling og trivsel i sidste ende af, hvordan ressourcerne bliver brugt. Der er nemlig ingen entydig dokumentation for, at en øget normering i sig selv fører til bedre læring og trivsel. Tværtimod peger en metaanalyse af flere internationale studier fra 2006 på, at der ikke er en generel sammenhæng mellem normeringer og børns kognitive udvikling og sprog. Og ser man udelukkende på danske forhold, har Det Økonomiske Råd for nylig påvist, at forskelle i normering og pædagogandele i vuggestuer og børnehaver kun har små og insignifikante effekter på børnenes læring i folkeskolen, uanset om man måler på eksamenskarakterer eller de nationale test. 

Det betyder dog ikke, at de ekstra ressourcer til dagtilbudsområdet ikke kan få betydning for børnenes udvikling og den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. Tværtimod giver det økonomiske løft en ekstraordinær mulighed for at styrke børnenes udvikling, hvis de ekstra medarbejderressourcer anvendes til indsatser, som har dokumenteret positiv effekt på børnenes udvikling. 

Sproget har stor betydning

Skriv hvad du søger