Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2021

Klimapolitik er lokalpolitik

tekst KL

Vi ser ind i et efterår, hvor klimaet igen kommer højt på dagsordenen. Startskuddet kom over sommeren: Skovbrande i Grækenland og Tyrkiet og voldsomme oversvømmelser i Tyskland og Belgien. Ekstremt vejr, oversvømmelser og stigende grundvand er også et stigende problem herhjemme. En forsmag på, hvad vi har i vente i en verden, der bliver varmere. Det slog FN’s klimapanel fast i en status på verdens klima i begyndelsen af august. 

Middelfart Kommune var igen i år vært for Klimafolkemødet, denne gang med overskriften ”Klimahandling sammen”. Her samledes ministre, aktivister, borgmestre, fagkyndige og borgere for at inspirere hinanden til, hvordan vi griber den grønne omstilling an. 

Mere end nogensinde før er der brug for fælles handling, nybrud og konkrete løsninger. Det gælder ikke kun globalt eller nationalt. Klimapolitik er i høj grad lokalpolitik. 

Alligevel er kommunernes rolle i den grønne omstilling løbende til debat: Bør kommunerne sætte egne mål for CO2-udledning og lave klimaplaner – og gå videre end blot at sikre, at CO2-reduktion fra den kommunale drift og den statslige klimaregulering rulles ud på en fornuftig måde? Ja, siger vi i KL på vegne af kommunerne. 

Den offentlige sektors andel af det nationale CO2-regnskab er beskeden, men det offentlige har et langt større politisk ansvar. I kommunerne vil vi gå foran og vise, hvordan omstillingen kan ske i vores lokalsamfund.

Ambitionen om at skabe et klimaneutralt samfund senest i 2050 kræver en gennemgribende ændring af vores samfund. Fordi den grønne omstilling vil påvirke danskernes hverdag – den måde vores lokalområder er indrettet på, og det landskab vi er en del af – er det nære kommunale demokrati en oplagt arena for at træffe beslutninger, der afvejer lokale hensyn.

Kommunerne har mange års erfaring med klimaarbejdet, er nærmest borgere og virksomhederne og kender derfor de mange dilemmaer, den grønne omstilling afføder. Det er kommunerne, der skal navigere mellem de forskellige hensyn og få enderne til at mødes, når der skal findes plads i landskabet og blandt naboer til landmøller, eller når klimatilpasningsprojekter støder sammen med naturhensyn og biodiversitet.   

Kommunerne har taget det lokalpolitiske klimalederskab på sig. Langt hovedparten af landets 98 kommuner deltager i det kommunale klimasamarbejde, DK2020, og planlægger for CO2-reduktion i hele kommunegeografien. Her griber lokalpolitikken de globale klimamål og gør klimakampen konkret, synlig og til en del af nærdemokratiet. Sådan er kommunerne med til at bidrage til regeringens 70 procent målsætning i 2030 og vise, hvordan vi med konkrete løsninger kommer hele vejen til et klimaneutralt samfund.

LÆS OGSÅ Stem med stolthed. Stem med tryghed.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Klimapolitik er lokalpolitik Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger