På Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse kunne dokumentation virke som en uoverstigelig opgave for medarbejderne. Men med få greb fik forstander Susan Andreasen gjort hverdagen lettere. Foto: Jakob Vind
På Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse kunne dokumentation virke som en uoverstigelig opgave for medarbejderne. Men med få greb fik forstander Susan Andreasen gjort hverdagen lettere. Foto: Jakob Vind
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2021

Udfordringer med ­dokumentation løses med danskundervisning

Erfaringer fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn viser blandt andet, at kommunerne skal have mere fokus på dokumentation i ældre­plejen. På Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse har læse- og skriveundervisning gjort dokumentationskravene lettere at gå til.

Mens kvaliteten i ældreplejen langt de fleste steder er, som den skal være, er der også nogle områder, hvor kommunerne med fordel kan have mere fokus. Sådan lyder resultaterne af Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringsopsamling fra to års ældretilsyn i ældreplejen. 

– Resultaterne viser, at der er brug for fokus på dokumentation og vidensdeling. Vidensdeling i forhold til borgerne, så de aftaler, ønsker og behov, den enkelte har, er kendt af det personale, der skal hjælpe borgere. Dokumentation primært af samme grund, men også med fokus på at følge borgerens udvikling, så den rette hjælp kan planlægges, skriver Ann-Christina Dahlgaard, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, og tilføjer, at nogle af de væsentligste pointer i erfaringerne fra ældretilsynene er at fokusere på ældre borgeres mulighed for selvbestemmelse, medinddragelse og indflydelse i eget liv. 

– For at understøtte det, kræver det, at plejeenhederne har nogle systematiske arbejdsgange, en systematisk dokumentationspraksis og implementerede faglige metoder. Samtidig skal kommunerne have fokus på kompetente ledere og medarbejdere, siger hun.

Skriv hvad du søger