Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2021

Venstre i Randers prøver igen

KV21 /// Efter at Christian Brøns højst overraskende meddelte i slutningen af juli, at han alligevel ikke vil være Venstres borgmesterkandidat, har partiet befundet sig i et limbo. Det er ovre nu. Mandag valgte et flertal på et ekstraordinært opstillingsmøde den tidligere direktør for Overgaard Gods, Claus Berggren, som partiets nye borgmesterkandidat, og manden, der skal tage posten fra Torben Hansen (S). Claus Berggren kommer uden politisk erfaring, men dog med 25 års ledererfaring fra det private erhvervsliv.

Grønne organisationer: Drikkevandet er truet

DRIKKEVAND /// Det har gennem generationer været en selvfølge, at vi i Danmark har rent drikkevand – men en ny opgørelse peger på, at det ikke er så selvfølgeligt endda. I omkring 58 procent af de danske drikkevandsboringer findes der nemlig rester af pesticider. Det får nu vandbranchens to organisationer Danva og Danske Vandværker til, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, at kræve en plan, som skal føre til, at der etableres en række såkaldte grundvandsparker i sårbare indvindingsområder, så forsyningen af rent drikkevand også sikres til de kommende generationer. I en grundvandspark ”dyrkes” rent grundvand, og der må ikke anvendes pesticider eller andre stoffer, der kan sive ned i grundvandet. Samtidig prioriteres genopretning af natur, etablering af økologisk jordbrug, skovrejsning og klimatilpasning. Organisationerne anslår, at ordningen kræver en statslig grundvandsfond på syv-ti milliarder kroner over en tiårig periode.

Træer bliver ikke fri for valgplakater

KV21 /// Socialdemokratiet i Allerød ville gerne holde kommunens træer fri for valgplakater til kommunalvalget. Jesper Holdflod Pallesen (S) foreslog, at man i byrådet behandler en sag om, at valgplakater ikke må hænge i træer på offentlige arealer og langs kommunens veje. Men en sådan beslutning kan byrådet i Allerød slet ikke træffe, for reglerne for ophængning af valgplakater er ens i hele landet. Af reglerne fremgår det dog også, at plakaterne ikke må hænge på en sådan måde, at de skader eller ændrer vejtræer, lysmaster eller hegn.

SF’ers grænseoverskridende adfærd får EL til at vende ham ryggen 

Skriv hvad du søger