Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2021

Aktuelt

Robot har styr på medicinen

I Jammerbugt Kommune går man i gang med implementeringen af Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering, også kaldet TIM. Jammerbugt har sammen med andre kommuner i regionen deltaget i NOPII-samarbejdet om at udvikle en robotløsning og et nyt distribueringssystem til at håndtere medicinering. TIM er en robot, der står i borgerens eget hjem. Den indeholder den medicin, borgeren har brug for og doserer også. Sikkerheden omkring doseringen er meget høj, hvilket minimerer risikoen for fejldosering. Ved at have en TIM-robot er distribution og dosering ikke længere en opgave, der skal løses manuelt, og borgeren er heller ikke afhængig af, at en kommunalt ansat møder fysisk op. TIM er også en to-go-robot.

1.295

nye borgere i Vejle Kommune. Efter syv måneder har kommunen nået deres målsætning om 1.000 nye nettotilflyttere. Der er nu 118.000 vejlensere i landets femtestørste kommune. 

Vardes vildt moderne skole

I Varde har man åbnet den nybyggede skole, Frelloskolen. Her kan eleverne se frem til en noget anderledes hverdag med et moderne læringsunivers. Her vil der være fysiske rammer, der lægger op til skoledage med bevægelse, faglig- og personlig udvikling. Det er skolens vision, der også vil sætte nye standarder for, hvordan en skole i dagens Danmark kan se ud. Det kommer blandt andet til at ske ved, at de ældre elever ikke får faste klasselokaler, men i stedet skal bevæge sig imellem faglaboratorier og værksteder, der er tilpasset og indrettet til de pågældende fag. Skolen får også sin egen køkkenhave, hvor eleverne vil kunne få jord under neglene ved at dyrke, høste og spise deres egne planter og grøntsager. Køkkenhaven er et af skolens måder at lade eleverne møde den virkelige verden. 

Sjov uden beregning

Skriv hvad du søger