Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2021

Ny viden

En stærkt tiltrængt bog om politisk ledelse

BØGER /// Mængden af bøger om ledelse er vokset nærmest eksponentielt i de senere år. Bøger med forskellige vinkler på ledelse og af varierende kvalitet. Men bøger om politisk ledelse er sjældnere. Derfor er det meget velkomment, at Ulrik Kjær og Lotte Bøgh Andersen har taget initiativet til en antologi om kommunalpolitisk ledelse, der kommer næsten hele vejen rundt. Bogen er velskrevet, stoffet er let at overskue, og der er referencer mellem de enkelte kapitler. Det er forfriskende, at bogen også har kapitler om digitaliseringens, teknologiens og innovationens betydning for kommunerne og for politikernes ledelse. Jeg savner dog et tydeligere kapitel om kommunalpolitikerne ansvar for at drive kommune. Kapitlet kunne med fordel være skrevet af en erfaren borgmester eller kommunal direktør.  Læs hele Per B. Christensens anmeldelse på danskekommuner.dk.

4.500 sælger sex i Danmark

UDSATTE /// Forskere fra VIVE giver i en ny kortlægning et hidtil uset detaljeret billede af prostitution i Danmark. På baggrund af unikke data, der er kombineret af en lang række forskellige kilder, vurderer forskerne bag, at der i 2020 var 4.500 personer, der solgte sex mindst én gang i løbet af året. Kortlægningen, der er udført for Socialstyrelsen, tegner et billede af, at sexsælgerne i større omfang end andre har været anbragt uden for hjemmet, ligesom der er en overrepræsentation af hjemløse, dømte og ofre for kriminalitet. Samtidig er sexsælgerne dårligere uddannet og har ringere arbejdsmarkedstilknytning end deres jævnaldrende. Kortlægningen er blandt andet blevet til ved at finde de sexsælgende i annoncer på nettet.  

Unge bryder sig ikke om hjemmearbejde

ARBEJDSLIV /// 43 procent af de danskere, der har arbejdet hjemme hele eller dele af tiden under coronapandemien, foretrækker hjemmearbejdet. Det viser en undersøgelse, som Syddansk Universitet har foretaget blandt 1.473 danskere. 49 procent peger på, at de oplever øget personlig trivsel ved at arbejde hjemme, mens 50 procent angiver, at de har sværere ved at adskille arbejds- og privatliv. Der er ingen forskelle mellem kønnene, men tendensen til at foretrække hjemmearbejde hænger nøje sammen med alder. Især unge under 24 år ser store ulemper ved hjemmearbejde.

EU-medlemskabet er milliarder værd

EU /// Danmarks bruttonationalprodukt er 140 milliarder kroner større, end det ville have været, hvis vi stod uden for EU, viser en ny analyse fra Deloitte og Kraka. Medlemskabet af unionen skaber både øget handelsaktivitet, større udbud af kvalificeret arbejdskraft, flere udenlandske investeringer samt en lang række andre økonomiske goder såsom færre handelsbarrierer og fordelagtige handelsaftaler. Gevinsten ved EU-medlemskabet svarer til 47.500 kroner pr. beskæftiget. Danmarks nettokontingent til EU udgør cirka ni milliarder kroner.

Corona smadrede ikke økonomien

ØKONOMI /// Den gennemsnitlige kommune kører fortsat med overskud på regnskabet og havde ved udgangen af kriseåret 2020 en bedre finansiel stilling end ved indgangen til året, viser den årlige kortlægning af den økonomiske styring i kommunerne fra VIVE. Opgørelsen viser, at gennemsnitskommunen, der er defineret som et uvægtet gennemsnit af alle landets kommuner i 2020 havde et overskud på regnskabet på 1.200 kroner per indbygger. Dermed fortsætter en mangeårig tendens med positivt skattefinansieret resultat hos gennemsnitskommunen. I løbet af 2020 blev gennemsnitskommunens nettogæld mindre. Syv ud af ti kommuner har mindsket deres nettogæld i 2020

To ud af tre kommuner har hygiejneorganisation

COVID-19 /// 62 af landets 98 kommuner har opbygget deres egen hygiejneorganisation. Det viser en kortlægning af de kommunale hygiejneindsatser, som Statens Serum Institut har foretaget. Før coronapandemien var det blot 45 kommuner, der havde en hygiejneorganisation. Rapporten viser, at der er klare fordele for kommunerne ved at sætte fokus på hygiejnen. Det gælder eksempelvis på ældreområdet, hvor analysen tyder på, at kommunerne med egen hygiejneorganisation er senere om at nå et incidensniveau på 100 Covid-19-tilfælde blandt deres plejehjemsbeboere.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny viden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger