Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2021

Netværk

/// Jobskifte

Ny kommunaldirektør i Halsnæs

Jan Michelsen, hidtil direktør i Vordingborg, er rykket til den modsatte ende af Sjælland – som kommunaldirektør i Halsnæs. Han efterfølger Anders Mørk Hansen.

Jan Michelsen er 52 år og cand.merc. i strategi og ledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus. Efter sin eksamen i 1994 blev han ansat i Rambøll som ledelseskonsulent og rykkede tre år senere til PwC som ansvarlig for salg af rådgivningsydelser til den offentlige sektor. I 2000 blev han konsulent/salgschef hos ICL Fujitsu og året efter ansat ved Greve Kommune som udviklingschef, fra 2005 udviklingsdirektør. Herfra rykkede Jan Michelsen i 2007 til en nyoprettet direktørstilling på det administrative område hos HK, men skiftede i 2011 til kunde- og kommunikationsdirektør i Statens og Kommunernes Indkøbs Service. Og efter en kort ansættelse i 2014 som chefkonsulent hos Muusmann kom han i juni samme år til Vordingborg Kommune som direktør for bl.a. områderne kultur og fritid, byg, land og miljø og digitalisering. Han har her også varetaget opgaven som havnedirektør for Vordingborg Havn. Jan Michelsen tiltrådte 1. august i år som kommunaldirektør i Halsnæs. Han bor i Klampenborg.

Ny kommunaldirektør i Fredericia

Fredericia Byråd har ansat Camilla Nowak Kirkedal som kommunaldirektør. Hun har i de seneste måneder været konstitueret i stillingen.

Camilla Nowak Kirkedal er 39 år og cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Hun kom fra en stilling som direktionskonsulent i Region Syddanmark, da hun i august 2014 blev ansat ved Odense Kommune som sekretariatschef i beskæftigelses- og socialforvaltningen. To år senere blev hun stabschef i børne- og ungeforvaltningen, og i december 2019 blev hun konstitueret direktør i samme forvaltning. Hun rykkede 1. august 2020 til Fredericia som koncerndirektør for børn, unge og kultur, men blev allerede i januar i år fungerende kommunaldirektør, tre måneder senere konstitueret i stillingen og med virkning fra 1. juli fast ansat. 

Dragørs kommunaldirektør til Albertslund

Henrik Harder, hidtil kommunaldirektør i Dragør Kommune, er pr. 1. august skiftet til den tilsvarende stilling i Albertslund Kommune. Han har overtaget stillingen efter Jette Runchel, der fratrådte i juli. 

51-årige Henrik Harder er læreruddannet og har derudover en diplomuddannelse i ledelse og en master i offentlig administration fra CBS. Efter endt uddannelse blev han ansat ved Egebjergskolen i Ballerup, men skiftede i 2004 til viceskoleleder ved Holmegårdsskolen i Karlebo. I 2006-2011 var han skoleleder i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune, først på Tingbakkeskolen, efterfølgende på Helsinge Skole. I 2011 blev Harder skole- og dagtilbudschef i Ringsted. Han var derpå i et halvt år konstitueret børne- og kulturdirektør og blev i november 2012 fast. Herfra kom han i 2018 til Greve som direktør for både børn- og ungeområderne og teknik- og miljøområdet, et halvt år senere ændret til velfærdsområderne. Harder tiltrådte i  januar 2020 som kommunaldirektør i Dragør.  

To nye sociale chefer i Randers 

Randers har ansat ny socialchef og ny sekretariatschef i forvaltningen social og arbejdsmarked. Som ny socialchef efter Carsten Wulff Hansen, er fra 1. august ansat Runa Steenfeldt, der i forvejen var ansat i Randers Kommune som leder af Center for Voksenhandicap. Som ny sekretariatschef er fra september ansat Sasia Jeppesen, der  forud var leder af ydelseskontoret i samme forvaltning. Hun efterfølger Katrine Axél.

Runa Steenfeldt, 46 år, er cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet 1999 og blev året efter fuldmægtig ved Viborg Amt. I januar 2007 skiftede hun til en kontorchefstilling i den nydannede Region Midtjylland og rykkede året efter til Aalborg Kommune som sekretariatsleder. Efter godt et halvt år i Aalborg kom Runa Steenfedt i oktober 2008 til Region Nordjylland som forstander på behandlingscentret Østerskoven ved Hobro. Og det var herfra, at hun i marts 2014 kom til Randers som leder af myndighedsområdet, fra november 2015 centerleder for voksenhandicap.. Hun bor i Randers.

Sasia Jeppesen er 37 år og cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet 2008. Som nyudklækket jurist blev hun fuldmægtig i Bygningsstyrelsen og fra september 2013 ansat i Randers Kommune. Først som juridisk konsulent i jobcentret og fra marts 2016 i ydelseskontoret, hvor hun har været leder siden oktober 2020. Sasia Rosenkilde tiltræder 1. september som sekretariatschef i Social og Arbejdsmarked. Også hun bor i Randers.

Gladsaxe henter socialdirektør i Rudersdal

Gladsaxe Kommune har ansat Gitte Bylov Larsen, hidtil områdechef for social og sundhed i Rudersdal, som ny social- og sundhedsdirektør efter Ulrich Schmidt-Hansen. Hun er 44 år, cand.scient.pol. fra KU i 2002 og har flere lederuddannelser. Efter sin eksamen i statskundskab blev hun fuldmægtig på anlægs- og ejendomsområdet i Kriminalforsorgen og skiftede i 2005 til Københavns Kommune som vicekontorchef på det boligsociale område. Gitte Bylov Larsen var i over 10 år ansat i Københavns Kommune på det sociale område og var her senest i godt et år kontorchef i center for politik inden hun i november 2015 rykkede til Rudersdal som socialchef, fra januar 2019 udvidet til områdechef for social og sundhed. Det er fra denne stilling, at hun 1. august kom til Gladsaxe som social- og sundhedsdirektør.  

Ny teknisk direktør i Skive

Skive Kommune har ansat Maibrit Lykkegaard, hidtil centerchef i Rebil, som ny direktør for Teknik, Miljø og Udvikling. Hun efterfølger i denne stilling Thomas Lindberg. Maibrit Lykkegaard er 40 år og blev i 2003 kemiingeniør med miljøteknik som speciale fra Aalborg Universitet. Hun har desuden diplomuddannelse i ledelse fra Professionshøjskolen UCN i 2018 og afslutter i år en AAU Executive (MBA og HD) fra Aalborg Universitet. Efter sin ingeniøreksamen blev Maibrit Lykkegaard miljøingeniør ved Morsø Kommune og skiftede to år senere til en tilsvarende stilling i Jammerbugt. I 2014 rykkede hun til Frederikshavn som afdelingsleder for natur og miljø, blev i oktober 2016 afdelingsleder for plan, vej og miljø og samtidig souschef i center for teknik og miljø. Efter otte måneder som konstitueret centerchef forlod Maibrit Lykkegaard i november 2018 Frederikshavn for at blive centerchef for plan, byg og vej i Rebild. Hun bor i Aalborg.

Struer henter centerchef i Skive

Kirsten Løgsted, sekretariatschef i Skives social- og arbejdsmarkedsforvaltning, rykker til Struer, hvor hun 16. august tiltræder en stilling som centerchef for intern service. Hun efterfølger i sin nye stilling Carsten Esager Sørensen.

Kirsten Løgsted, 46 år, er cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet og har en diplomuddannelse i ledelse fra VIA University College. Allerede inden sin eksamen i 2001 blev hun i oktober 2000 fuldmægtig ved Københavns familie- og arbejdsmarkedsforvaltning, og to år senere rykkede hun til Nordjylland som leder af arbejdsmarkedsområdet i Morsø, derpå vicesocialchef samme sted. Og i forbindelse med en organisationsændring året efter blev hun trivsel- og sundhedschef. I august 2009 rykkede Kirsten Løgsted til Holstebro som konsulent i social- og psykiatriafdelingen og efterfølgende i sundhedsafdelingen. Og i 2013 blev hun chefkonsulent for sundhedsområdet. Kirsten Løgsted skiftede i november 2015 til nabokommunen Skive som sekretariatschef i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen.

Finder arbejdsmarkedschef internt

Efter at have været konstitueret chef for Middelfarts job- og vækstcenter siden foråret er den 50-årige Jeanette Johansen blevet fast ansat. Hun efterfølger Per Rasmussen. Jeanette Johansen har en master i offentlig ledelse fra SDU. Hun var voksenunderviser og vejleder ved AOF Odense, da hun i marts 2008 indledte sin kommunale karriere med ansættelse som job- og uddannelsesvejleder i Middelfarts jobcenter. Godt to år senere blev hun udviklingskonsulent i job- og vækstcentret og her teamleder i juni 2013. Hun var som nævnt konstitueret chef for job- og vækstcentret, da hun i juli overtog stillingen som fastansat, valgt blandt 23 ansøgere. Hun bor i Middelfart. 

Skanderborg Forsyning får ny direktør

Skanderborg Forsyning A/S har ansat Per Grønvald, der er vand- og spildevandschef ved Brønderslev Forsyning, som ny direktør efter Bjarne Langdahl Riis, der 1. august tiltrådte som direktør ved Syddjurs Spildevand A/S i Rønde og dermed er rykket nærmere sin bopæl i Norddjurs.

53-årige Per Grønvald blev uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet i 1994. Han blev samme år ansat ved Niras. Herfra skiftede han i 1998 til afsnitsleder for grundvand og vandkvalitet ved Aalborg Vand A/S og kom i august 2017 til sin nuværende stilling i Brønderslev Forsyning.

/// Ny i stolen 

Dorte West (V), hidtil økonomiudvalgsmedlem, tiltrådte 1. august som borgmester i Herning Kommune. Her efterfulgte hun Lars Krarup (V), der har forladt borgmesterposten efter knap 20 år. Dorte West er uddannet cand.oecon. fra Syddansk Universitet og har siden 1999 undervist i samfundsfag og international økonomi på Handelsgymnasiet i Skjern. Hun har været medlem af byrådet siden 2010 og har blandt andet været formand for kommunens børne- og familieudvalg. Som forberedelse til borgmesterhvervet valgte hun at droppe formandsposten, men blev til gengæld medlem af økonomiudvalget. Dorte West har desuden siden 2018 været medlem af regionsrådet i Midtjylland, men genopstiller dog ikke til november, hvor hun har fuldt fokus på at vinde valget i Herning Kommune, så hun kan fortsætte som borgmester. Privat er hun gift med Allan, som hun har tre voksne børn med. De flyttede tidligere på året fra Sdr. Felding til Gullestrup for at være noget tættere på Herning og borgmesterkontoret

/// Runde år 

75

Ebbe Rosenberg (S), pensioneret overlærer og medlem af Ishøj Byråd, fylder 75 år den 16. august. Ebbe Rosenberg har været medlem af byrådet siden 2010, og han er her medlem af kultur- og fritidsudvalget og formand for Ishøj Forsyning. Han er desuden Ishøjs repræsentant i bestyrelsen for det fælleskommunale spildevandsselskab Biofos, der er Danmarks største. Ebbe Rosenberg er læreruddannet og har hele sin karriere været ansat på Ishøj-skoler, senest på Vejlebroskolen, hvor han var overlærer ved sin pensionering i 2013.

70 

Svenning Christensen (V), gartner og medlem af Hjørring Byråd siden 1986, fylder 70 år den 21. august. Han er i indeværende byrådsperiode medlem af børne-, fritids- og undervisningsudvalget, næstformand i hegnsynet samt medlem af grundlisteudvalget og af det grønne råd, desuden medlem af bestyrelsen for Hjørring Vandselskab. Svenning Christensen er uddannet gartner og har siden 1980 været selvstændi. Han driver samtidig gårdbutikken ”Den grønne Vogn”.

Anne E. Jensen (V), tidl. EU-parlamentariker og medlem af Kalundborg Kommunalbestyrelse, fylder 70 år den 17. august.  Hun har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010 og er her medlem af teknik- og miljøudvalget, desuden formand for Kalundborg Forsyning og medlem af Kalundborg Havns bestyrelse. Anne E. Jensen er medlem af Vor Frue Sogns menighedsråd og er formand for Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Hun var medlem af Europa-Parlamentet 1999-2014. Anne E. Jensen er cand.polit. fra Københavns Universitet 1978, og hun været cheføkonom i Privatbanken/Unibank 1985-1994, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening 1994-1996 samt ansvarshavende redaktør på Berlingske  Tidende 1996-1998. 

Leif Egholm (S), selvstændig og medlem af Odsherred Byråd siden 2018, fylder 70 år den 19. august. Han blev indvalgt på Odsherred Listen, som imidlertid blev nedlagt i 2020, og efter en kort tid som løsgænger tilsluttede han sig Socialdemokratiet. Leif Egholm er i byrådet medlem af kultur- og folkeoplysningsudvalget og af social- og forebyggelsesudvalget, desuden i lokaldemokratiudvalget, i erhvervsudvalget og i udvalget for grøn omstilling. Leif Egholm er oprindelig læreruddannet. Som nyudklækket lærer i 1976 blev han leder af en skole for adfærdsvanskelige børn i Brøndby, men rejste i 1985 til Grønland, hvor han blev lærer og pædagogisk medarbejder i Nuuk Kommunes skoleforvaltning og året efter skoleleder ved Nuusuaq Skole i Nuuk. I 1988 vendte Leif Egholm tilbage til Danmark og blev skoleinspektør ved Gimsing Skole i Struer Kommune. I 1991 rykkede han til Skanderborg Kommune som skole- og socialdirektør, og i 1995 blev han kommunaldirektør i Trundholm. Ved strukturreformen i 2007 indgik Trundholm i dannelsen af Odsherred Kommune, som fik Leif Egholm som kommunaldirektør. Han fratrådte denne stilling i 2008 og blev i 2012 spilopfinder. Det affødte etableringen af Gravity Board Games ApS – med ham som direktør, nu alene bestyrelsesmedlem.

60 

Per Urban Olsen (K), maskinchef og medlem af Samsø Kommunalbestyrelse, fylder 60 år den 20. august. Per Urban Olsen, der har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2002, er formand for erhvervs- og bosætningsudvalget og medlem af teknik- og miljøudvalget. Derudover er han formand for Samsøs konservative vælgerforening. Og han har været medlem af regionsrådet som suppleant. Ved det forestående kommunalvalg er han opstillet som partiets borgmesterkandidat. Per Urban Olsen er uddannet maskinmester og har siden 2008 været maskinchef på SamsøLinjen. 

John T. Olsen (S), ejendomsinspektør og medlem af Greve Byråd, fylder 60 år den 23. august. Han har været medlem af byrådet siden 2014 og er 2. viceborgmester, medlem af økonomiudvalget, næstformand i plan- og udviklingsudvalget samt formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Han er i øvrigt partiets borgmesterkandidat ved det forestående byrådsvalg. John T. Olsen er uddannet elektriker og har suppleret med lederuddannelse. Han har siden 2004 været ejendomsinspektør i Greve Boligselskab.

50 

Lars Teglgaard (V), it-supporter og medlem af Varde Byråd siden 1. januar 2018, fylder 50 år den 16. august. Han er i byrådet næstformand for kultur- og fritidsudvalget og medlem af udvalget for børn og læring, desuden i bestyrelsen for Ølgod Fonden og for Varde Ungdomsskole. 

Lars Teglgaard er handels- og kontoruddannet og har de seneste tre år været it-supporter i Flensted Food Group A/S. Han genopstiller ved det forestående kommunalvalg.

Jan Andersen (V), selvstændig konsulent og medlem af Mariagerfjord Byråd siden 2014, fylder 50 år den 17. august. Han blev oprindelig indvalgt for Dansk Folkeparti, men brød med partiet i august 2018. Efter en tid som løsgænger tilsluttede han sig Venstre. Jan Andersen er formand for sundheds- og omsorgsudvalget og medlem af økonomiudvalget. Han er desuden formand for Øster Hurup Vandværk og formand for Danske Vandværkers Region Nord samt formand for Event Øster Hurup. Han arbejder som selvstændig konsulent. Den runde fødselsdag markeres ved en reception i Restaurant Vildmose i Øster Hurup den 14. august kl. 13. 

Esben Erichsen (S), direktør og medlem af Middelfart Byråd, fylder 50 år den 24. august. Han har været medlem af byrådet siden 1. januar 2018 og er her næstformand i børn-, kultur- og fritidsudvalget samt medlem af miljø- og energiudvalget og af folkeoplysningsudvalget. Han sidder desuden i bestyrelsen for Vestfyns Kultur- og Idrætscenter og i bestyrelsen for Nørre Aaby Håndboldklub, hvor han også er ungdomstræner. Esben Erichsen er uddannet eksporttekniker og er direktør og bestyrelsesformand i P.N.- Erichsen A/S, der leverer komponenter til marine- og offshore-industrien og er familiejet i tredje generation. Esben Erichsen genopstiller ved efterårets kommunalvalg.

40 

Marianne Olsen (S), studerende og medlem af Næstved Byråd siden 2014, fylder 40 år den 14. august. Hun er i byrådet medlem af beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, af omsorgs- og forebyggelsesudvalget samt af udsatterådet, desuden medlem af bestyrelsen for Herlufmagle Hallen. Marianne Olsen er uddannet social- og sundhedsassistent, men er nu i gang med en bachelor i offentlig administration på Professionshøjskolen Absalon i Næstved. Hun genopstiller ved det kommende valg og markerer den runde dag med åbent hus den 20. august fra kl. 15 på privatadressen.  

Rikke Lock (S), selvstændig konsulent og medlem af Sønderborg Byråd siden 1. januar 2018, fylder 40 år den 14. august. Hun er i byrådet medlem af teknik- og miljøudvalget og formand for børn- og ungeudvalget (tvangsfjernelser). Rikke Lock er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 2014 og har siden 2015 været selvstændig konsulent med firmaet Nørre Pugmosegård. 

Jesper Hebsgaard Pedersen (V), forsikringsmedarbejder og medlem af Holstebro Byråd, fylder 40 år den 21. august. Han har været medlem af byrådet siden 2014 og er her medlem af teknisk udvalg, desuden i bestyrelsen for Holstebro-Struer Havn. Han har tidligere været aktiv som bestyrelsesmedlem i Venstres lokale vælgerforening og genopstiller ved det forestående byrådsvalg.  Jesper Hebsgaard Pedersen er forsikringsuddannet og arbejder som gruppeleder hos Vestjyllands Forsikring. 

25 

Sebastian Nielsen (S), kontorelev og medlem af Kerteminde Byråd, fylder 25 år den 20. august. Han har været medlem af byrådet siden 2018 og er her medlem af kultur og fritidsudvalget, folkeoplysningsudvalget samt af ungdomsskolens bestyrelse. Sebastian Nielsen blev i 2017 student fra Fyns HF-Kursus og er nu kontorelev ved DUI Leg og Virke. Han er desuden formand for DSU i Kerteminde. 

/// Jubilæum

Thyge Enevoldsen (EL), rådmand og formand for ældre- og omsorgsudvalget på Frederiksberg, kunne sidste år i august fejre 25-års jubilæum som medlem af kommunalbestyrelsen. Grundet coronapandemien holdes jubilæumsreceptionen nu med et års forsinkelse. Den finder sted i håndbiblioteket på Frederiksberg Rådhus 18. august kl. 15-17.

/// Dødsfald 

Peder Ivar Nielsen (S), tidligere borgmester i Brønderslev, er død, 86 år gammel.

Peder Ivar Nielsen var født og opvokset i Brønderslev, hvor han boede hele sit i liv. Han var uddannet elektriker og arbejdede i en årrække hos vand- og varmeforsyningen. Han bestred flere poster i Dansk El-Forbund, blandt andet som hovedbestyrelsesmedlem. 

I 1974 blev han medlem af byrådet for Socialdemokratiet og var fra 1990 til 1998 borgmester. Samtidig var han medlem af bestyrelsen for såvel kommuneforeningen i Nordjylland som  i KL. Peder Ivar Nielsen kan tilskrives en stor del af æren for byfornyelsen i Brønderslev, ligesom han også banede vejen for opførelsen af kommunens nye bibliotek. Efter byrådskarrieren stillede han op til amtsrådet, hvor han sad i fire år frem til 2002. Peder Ivar Nielsen efterlader sig sin hustru Edith samt børn og børnebørn.

Emneord
Navne

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Netværk Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger