95-årige Albrecht Weitling er en af de borgere, der er med i Haderslev Kommunes projekt ”Plejehjem i eget hjem”. Foto: Lene Esthave
95-årige Albrecht Weitling er en af de borgere, der er med i Haderslev Kommunes projekt ”Plejehjem i eget hjem”. Foto: Lene Esthave
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2021

Haderslev indretter plejehjem i eget hjem

Det er ikke alle ældre, der er vilde med tanken om en plejehjemsplads, selvom de har behov for hjælp. Derfor afprøver Haderslev Kommune lige nu konceptet ”Plejehjem i eget hjem”, hvor flere ældre kan blive hjemme i deres vante rammer og stadig være trygge ved at få den hjælp, de skal have.

Haderslev Kommune står der på bilen, som drejer ned ad den lille grusvej, der fører til en klynge sommerhuse i den lille by Hejsager i det sønderjyske. Her har 95-årige Albrecht Weitling boet siden starten af 1990’erne, og han skal med egne ord bæres ud, før han forlader hjemmet. 

– Jeg elsker at bo her, og jeg bliver her, til jeg ikke kan mere. Jeg vil ikke miste de sidste venner og bekendte, jeg har heromkring. Hvert andet øjeblik kommer der en og kigger ind, og jeg får fantastisk hjælp af mine naboer også, siger Albrecht Weitling.

Et par gange om dagen får han også gæster i form af kommunens hjemmeplejere, men han vil nødig bytte sit hjem ud med en plejehjemsplads. Efter et kortere ophold på en aflastningsplads mærkede Albrecht Weitling tydeligt, at han trives bedst i hjemmet i Hejsager. 

– Det var da godt derude. Det var hyggeligt, og de var dygtige, og der var god mad, men jeg føler, når jeg kommer hjem, at min værdi simpelthen stiger 50 procent, når jeg kommer indenfor. Jeg bor, som jeg hele tiden har gjort her, og det er jeg glad for, siger Albrecht Weitling.

Lidt er der dog sket med indretningen hjemme hos Albrecht Weitling. På stuebordet står nemlig en ny iPad, som den 95-årige skal til at lære at kende, ligesom han har fået et nyt ur, der kan registrere, hvis han falder. Det er alt sammen en del af, at Albrecht Weitling er med i Haderslev Kommunes pilotprojekt ”Plejehjem i eget hjem”. Det betyder, at hans eget hjem indrettes med velfærdsteknologi, som kan hjælpe kommunens medarbejdere med at holde øje med Albrecht Weitling og hjælpe ham på distancen som supplement til de besøg, han stadig får af plejepersonale. 

– Jeg er så godt tilfreds med den behandling, jeg får af kommunen, og jeg er glad for, jeg kan blive boende her. Det her er et mit hjem, siger Albrecht Weitling.  

Vil helst blive hjemme

Og han er langt fra ene om helst at ville blive i eget hjem. Det fortæller Rolf Dalsgaaard Johansen, som er direktør for voksen og sundhed i Haderslev Kommune. 

– Det er de færreste, der egentlig ønsker at flytte på plejehjem. Derfor har vi stillet os selv det spørgsmål, hvordan vi skaber plejehjem i eget hjem. I starten kaldte vi det ”Plejehjem uden senge” som et billede på, at vi gerne ville skabe noget andet end en bunke mursten og nogle plejesenge og lave et tilbud, som reelt skaber værdi for de mennesker, vi er her for, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

LÆS OGSÅ KL vil have kortere isolationsperiode

Han mener, modstanden mod plejehjem dels hænger sammen med de negative historier om forholdene på enkelte plejehjem, som med jævne mellemrum optræder i medierne, og ikke mindst behovet for at bevare friheden. 

– Vi er et samfund, som er bygget op om individualister, og de fleste ser deres egen uafhængighed som det ultimative, så det at stå i en livssituation, hvor du skal acceptere, at du er afhængig af andre, tangerer en livskrise for de fleste. Det er det, folk er bange for, tror jeg. Men jeg kunne godt drømme om, at vi lykkes med at nå til det punkt, hvor folk tænker: ”Jeg kan godt have et godt liv med demens, selvom jeg er afhængig af andre”. Men vi skal først acceptere den præmis, at der er en grundbekymring hos alle mennesker om, hvad sker der nu, når jeg er nødt til at overlade ansvaret til andre. Og når vi har accepteret den præmis, så kan vi tage bestik af det. Og det er det, vi har gjort, fortæller Rolf Dalsgaard Johansen, som også peger på, at plejehjemskonceptet ikke har udviklet sig meget over de omkring 60 år, de har eksisteret. 

For ofte kommer vi til at lade systemlogikken være styrende for den måde, vi skaber vores velfærdsløsninger på. Det her er ikke et opgør med plejehjemmene. Men det er måske mere et opgør med, hvem plejehjemmene er til for. Vi har brug for at brede paletten ud, for der er mange, der har mange forskellige tanker om, hvordan de drømmer om at have det som ældre, og derfor tror jeg, det er enormt vigtigt at holde fast i en udvikling som den, vi har gang i her. Vi har brug for den udvikling for at kunne opretholde det liv, mange gerne vil leve. 

Foto: Lene Esthave

Ifølge Rolf Dalsgaard Johansen er Haderslev Kommunes pilotprojekt ikke et opgør med plejehjemmene. Det er nærmere et opgør med, hvem der skal bo på plejehjem.

Væk fra servicepakkerne

Det er ikke alle borgere, der er kandidater til plejehjem i eget hjem. Nogle, særligt svært demente, har brug for det tilbud, som et plejehjem er. Men Haderslev Kommune har også identificeret flere andre typer borgere, som har glæde af at kunne blive i eget hjem. Det hele starter med en snak med den enkelte borger om deres livssituation.

– Vi tager en snak om, hvad de kunne tænke sig, og hvad de drømmer om, og ud fra det vurderer vi, om det er en livssituation, hvor vi tror, vi kan lykkes med plejehjem i eget hjem. Herefter finder vi så ud af, hvilken pakke vi kan stykke sammen til den enkelte, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Her er det kunsten at tage det gode fra plejehjemmene og implementere i borgernes hjem og samtidig tilbyde lidt mere end det, hjemmeplejen kan. 

– Plejehjem i eget hjem er et supplerende tilbud. Borgernes hjem bliver indrettet med velfærdsteknologi, og vi løsriver os fra vores servicepakker og tilrettelægger det efter, hvad der er vigtigt for den enkelte. Vi kobler sygepleje, hjemmepleje og terapeuter sammen og skaber et alternativ til det kommunale serviceniveau, forklarer Rolf Dalsgaard Johansen og understreger, at Haderslev Kommune med velfærdsteknologien ikke ønsker at overvåge mennesker, men derimod at våge over mennesker. 

– Gennem teknologien kan vi understøtte deres uafhængighed ved eksempelvis at give borgerne et tryghedsbesøg via en skærm, eller at borgeren er udstyret med et ur, som registrerer, om de falder. Udgangspunktet for hjælpen til den enkelte borger er, hvad de oplever, de har brug for – frem for vores servicebeskrivelser. Samtidig har vi fokus på, at borgeren møder et fast team af sundhedsfaglige og sammenhæng og kontinuitet, som er noget af det, vi lykkes med på vores plejehjem, og som vi kan tage over i det her projekt. Vi gør brug af de ting, som er vigtige for, at vores borgere kan fortsætte deres liv i eget hjem.

LÆS OGSÅ Astrid Krag: Christiansborg bærer en væsentlig del af ansvaret for ældreplejens tilstand

Hjemme hos Albrecht Weitling er de digitale hjælpemidler kun lige flyttet ind, og først nu går arbejdet med at lære dem at kende i gang. I Haderslev Kommune har man dog været meget opmærksomme på, 

at ”Plejehjem i eget hjem”-konceptet ikke skal efterlade nogen ældre ensomme. 

– De mennesker, som er kandidater til det her projekt, er jo svækkede på den ene eller den anden måde, og dermed er de heller ikke så udadgående. Vi vil gerne undgå, at nogle sidder og bliver ensomme, og derfor har vi arbejdet med, om vi skal lave skærmbaserede madklubber kombineret med det at mødes fysisk engang i mellem eller buddy-ordninger. Det er noget, vi har meget opmærksomhed på, siger Rolf Dalsgaard Johansen, som dog ikke behøver bekymre sig om Albrecht Weitling lige med det første.

– Det vælter jo ind her med besøg. Jeg har gode mennesker omkring mig, så jeg er aldrig ensom, siger han. 

Foto: Lene Esthave

For Albrecht Weitling er det altafgørende, at han kan få lov at blive i sit eget hjem. Det gør kommunens hjælp muligt. Udover at få besøg af kommunens medarbejdere som Signe Thiesen, som ses på billedet, kan Albrecht Weitling fremover også hurtigere komme i kontakt med medarbejderne gennem en skærm ved akut behov. 


Bliver dobbelt så mange 

For Haderslev Kommune har det været vigtigt at tænke i nye løsninger for kommunens ældre borgere, da kommunen, ligesom mange andre kommuner rundt om i landet, kan se frem til, at antallet af ældre over 80 år er fordoblet om 10 år. 

– Det gør selvfølgelig, at vi er på udkig efter flere løsninger – og også løsninger, som bidrager til, at de ældre kan holde sig friskere længere tid og have en højere livskvalitet. Vi vil gerne kunne spotte behovene, inden de opstår, siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Selvom kommunen naturligvis også har øje for økonomien, og der er investeret penge i forsøget med plejehjem i eget hjem, advarer Rolf Dalsgaard Johansen mod at sætte økonomien for meget i fokus.

– De mennesker, som er med i forsøget, ville jo være her alligevel, så i virkeligheden bruger vi jo bare pengene på en anden måde. Man skal passe på med at sætte for meget fokus på økonomien fra start, når man laver et stykke udviklingsarbejde som dette. Man skal tillade sig selv at blive klogere, samle data og se på effekter også for at kunne se potentialet i det. Men vi har da et bestyrket grundlag for at sige, at der også er økonomiske effekter af det, siger han og tilføjer: 

LÆS OGSÅ FOA: Uddannelse af ufaglærte til ældreplejen går for langsomt

– Det er bare ikke det, der er ærindet, og det skal ikke stjæle billedet fra, at vi her ønsker at skabe et alternativ for de mennesker, som gerne vil blive sammen med deres ægtefælle og i deres egne rammer. Det er det, der driver os.

Haderslev Kommune ser i efteråret nærmere på effekterne, inden kommunen arbejder videre med at kunne tilbyde plejehjem i eget hjem til flere borgere. antj@kl.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Haderslev indretter plejehjem i eget hjem Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger