Selv om Simon Hansen er erfaren i byrådet, kom sagens omfang bag på ham. Han afventer nu, om de andre partier i byrådet er klar til at bruge flere penge på familieområdet. Foto: Ingrid Riis
Selv om Simon Hansen er erfaren i byrådet, kom sagens omfang bag på ham. Han afventer nu, om de andre partier i byrådet er klar til at bruge flere penge på familieområdet. Foto: Ingrid Riis
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2021

For mig slutter sagen aldrig

For udvalgsformand Simon Hansen (S) var den ulovlige instruks et wake up-call. Han troede, familieafdelingen var et bedre sted, men vil tage ved lære af sagen fremover.

Det skete der i Guldborgsund-sagen

Oktober:

– Oktober 2020: Der bevilliges ekstraordinært 25 millioner kroner til Center for Familie og Forebyggelse til at imødekomme budgetoverskridelser. 

November: 

– 17. november 2020 kl. 8.30: Centerchefen holder møde med økonomimedarbejdere. Her bliver det tydeligt, at økonomien skrider, så centret står til et merforbrug på 7 millioner kroner trods ekstrabevillingen måneden før. På mødet aftales det, at der skal sendes en mail rundt omkring reduceringer på hver sagsstamme.

– 17. november 2020 kl. 10.27: Første mail afsendt fra centerchefen til medarbejderne. Mailen indeholder den ulovlige instruks om at spare 100.000 kroner på hver sagsstamme og nævner, at det kan koste medarbejdere jobbet, hvis ikke besparelserne findes.

– 17. november 2020 kl. 12.26: Centerchefen mailer ledergruppen og fortæller om udfordringerne og de initiativer, han har sat i gang i den første mail. 

– 17. november 2020 kl. 14.12: Centerchefen sender en ny mail til medarbejderne, hvor han retter besparelserne til 10 procent. Han præciserer, at det kun er et udgangspunkt, og at det konkrete skal løses i samarbejde mellem socialrådgivere, koordinatorer og ledelse.

– 18. november 2020 kl. 13.09: Centerchefen skriver med kommunens jurist om lovligheden i de første to mails. Der udarbejdes et udkast til en korrigerende mail, som juristen ser. 

– 18. november 2020 kl. 14.19: Centerchefen sender sin tredje mail til medarbejderne, hvor han korrigerer og trækker sin instruks tilbage. 

– 25. november - 1. december 2020: På flere møder drøftes den økonomiske situation og trivslen i afdelingen. Centerchefen undskylder situationen og understreger, at ingen risikerer at blive fyret.

December:

– 3. december 2020: Ankestyrelsen modtager anonym henvendelse fra medarbejder i Guldborgsund Kommune med de to første mails vedhæftet.

– 18. december 2020: Ankestyrelsen kontakter Guldborgsund Kommune og beder om en redegørelse.

Januar: 

– 12. januar 2021: Ankestyrelsen modtager endnu en anonym henvendelse. Den indeholder mailen til lederne sendt den 17. november 2020.

– 21. januar 2021: Byrådet i Guldborgsund Kommune bliver enige om, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse af kulturen og arbejdsmiljøet i Center for Familie og Forebyggelse.

Marts:

– 17. marts 2021: Centerchef Mads Larsen og Guldborgsund Kommune indgår en fratrædelsesaftale.

Simon Hansen (S) husker tydeligt, da han blev bekendt med omfanget af sagen om den ulovlige instruks i familieafdelingen. Han har været medlem af byrådet siden 2011 og formand for børne-, familie- og uddannelsesudvalget i denne valgperiode – men alligevel viste det sig, at han ikke var klar over, hvordan det stod til i familieafdelingen.

– Jeg var orienteret om, at Ankestyrelsen gik ind i sagen uden helt at vide, hvad den gik ud på. Ovenikøbet havde jeg indtrykket af, at sagen var håndteret. Da jeg så ser omfanget, bliver jeg ærligt talt rystet over, at vi ikke politisk var orienteret bedre, siger han og fortsætter:

– Jeg troede, vi var et bedre sted i afdelingen. På den måde er det godt, der er rusket op i det hele, for det har skærpet den politiske bevidsthed.

Det gjorde det ikke lettere, at han såvel som andre medlemmer af udvalget er deltidspolitikere.

– Vi har et enormt politisk ansvar, men fordi vi er på afstand, er det svært at komme helt ned i tingene. Jeg er tit blevet spurgt om, hvornår, jeg forventer, sagen er afsluttet. For mig slutter sagen aldrig. Den er bagtæppet for alt, vi skal gøre fremover. Vi må aldrig glemme instruksen, men vi skal aldrig tilbage til en situation, hvor den gentager sig, siger Simon Hansen. 

Kun et at gøre

Selv om det endnu er for tidligt at konkludere håndfast på, om byrådskollegernes mange gode viljer også betyder, at pengene til familieområdet sidder løst i de kommende budgetforhandlinger, er Simon Hansen alligevel fortrøstningsfuld. Han mener ikke, der er nogen vej uden om at ansætte flere medarbejdere.

– Det er naivt at forestille sig, at vi kan blive ved med at have god medarbejdertrivsel, hvis vi samtidig insisterer på, at hver sagsbehandler skal sidde med 40 sager.

Det lyder til, at der kommer noget godt ud af det?

– Ja, der er noget rigtig godt i gang med det fokus både ledelse og politikere har. Jeg tror, vi kan løse sagerne i tæt samarbejde med borgerne, og at vi kan lykkes med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere fremover. 

Har du haft lyst til at stikke halen mellem benene undervejs i forløbet?

– Jeg vil ikke kalde det en spændende politisk udfordring. Men jeg har ikke overvejet at stikke hovedet i buksen. Der var ikke andet at gøre end at sige, at det ikke burde have været sket. Man kan ikke være andet bekendt, heller ikke over for borgerne. Det ville bare skabe mere mistillid, hvis jeg gemte mig. Men jeg vil da hellere stille op til et interview om en ny børnehave, smiler Simon Hansen, der til november er Socialdemokratiets bud på en borgmester. mdbr@kl.dk

Læs også:

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: For mig slutter sagen aldrig Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger