Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2021

Økonomiaftalen i små bidder

Regeringen og KL’s økonomiaftale landede i sidste uge. Vi har samlet en række udklip fra aftalen.

Konsulentbesparelser og effektiviseringer

Kommunerne skal finde sammenlagt 600 millioner kroner i 2022 på besparelser, som så i stedet kan bruges på velfærdsområderne. 200 millioner kroner skal findes på brugen af eksterne konsulenter, mens generelle effektiviseringer skal frigøre 400 millioner kroner. Konsulentbesparelserne stammer fra sidste års økonomiaftale, hvor kommunerne forpligtede sig til at finde besparelser hvert år frem til 2025, hvor forbruget skal være banket ned med i alt en milliard kroner årligt.

De kommunale pengekasser

Kommunernes likviditet stiger og stiger. Nu har regeringen og KL aftalt en række relativt uforpligtende formuleringer om, hvad kassebeholdningerne kan bruges på. Dels er regeringen og KL enige om, at en del af de likvide midler kan bruges til at nedbringe gælden, dels er de enige om, at det er ”økonomisk fordelagtigt”, at kommunerne overfører indefrosne feriemidler til den centrale fond – Lønmodtagernes Feriemidler. Hvordan, det sidste skal foregå, skal afklares i løbet af året.

Grøn omstilling og anlægsmilliard

Kommunerne er vigtige for den grønne omstilling, hedder det i aftalen. Derfor er der aftalt en række initiativer, som skal gøre det nemmere for kommunerne at bidrage til målet om at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Blandt andet er en milliard fra anlægsrammen et tilskud til grønne investeringer, ligesom der skal kigges på grønnere indkøb og en omstilling af kommunernes køretøjer, så de ikke udleder noget som helst CO2. 

Hjemløse-revolution? 

Skriv hvad du søger