Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2021

Aktuelt

tekst Frederik Overby Vinding

Frederiksberg får grønne fingre 

Nu kan frederiksbergere med grønne fingre ansøge om at få deres egen gadehave, hvor de selv står for at passe planterne og dyrke jorden. Målet er at skabe mere biodiversitet og bynatur i kommunen. Får man godkendt sin ansøgning, får man en startpakke, som består af Frederiksbergs egen frøblanding, jord, enten et højbed eller et lavere bed i cortenstål og nogle haveredskaber til at komme i gang. Borgerne skal selv stå for at etablere og passe haven, mens Frederiksberg Kommune inviterer til netværksmøder og supplerer med råd om havebrug. Gadehaverne bliver anlagt på kommunale arealer for eksempel langs en husmur, på et gadehjørne eller på en af byens pladser, og de skal tilpasses byens øvrige inventar og liv.

5 

milliarder kroner. Så meget mener KL, det kan komme til at koste – alt efter ambitionsniveauet – hvis man vil indføre deres nye treårsplan for socialområdet i kommunerne. Det omhandler blandt andet sagsbehandling, forskning og viden og en generel styrkelse af indsatser og tilbud. 

Bilkø i København og omegn

43,8 kilometer i timen. Så langsom er den gennemsnitlige pendlingshastighed på Frederiksberg. Frederiksberg er dermed den kommune i landet, hvor indbyggerne pendler til arbejde i det langsomste tempo, viser en ny analyse af SMVdanmark. Analysen viser også, at alle de 10 langsomste kommuner ligger rundt om København.  I den anden ende finder vi Sønderborg Kommune med en gennemsnitlig pendlerhastighed på hele 88,0 km/timen. Den største gruppe af Sønderborgs pendlere kører til nabokommunen Aabenraa, men en del kører også til Haderslev og Kolding, som kan gøres i høj fart på den Sønderjyske Motorvej E45. Analysen er baseret på pendlerstatistik samt køretider og -distancer for over 8.500 forskellige ruter mellem de største byer i alle landets kommuner (eksklusive ø-kommuner).

Kommunalt godkendt graffiti 

Skriv hvad du søger