Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2021

Aktuelt

tekst Frederik Overby Vinding

Rygestop til udsatte

Personer med en psykisk sygdom ryger gennemsnitligt flere cigaretter dagligt, er oftere storrygere og er ofte mere nikotinafhængige end den gennemsnitlige person, der ryger. Derfor tilbyder Esbjerg nu skræddersyede rygestopforløb til borgere med psykiske lidelser. Et tilskud på godt 3 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen har gjort det muligt for kommunen i en treårig periode at styrke rygestopindsatsen over for psykisk sårbare borgere, der ryger og ønsker at stoppe. Siger en borger ja tak til tilbuddet, kan rygestopforløbet tilpasse den enkelte og foregå i trygge og velkendte rammer – for eksempel i borgerens hjem, på bostedet eller udendørs i naturen. Kommunen har allerede en række tilbud om hjælp til at kvitte eller skære ned på tobakken både individuelt og i grupper, men det kan være svært at nå ud til de udsatte borgere, som måske har behov for større støtte og fleksibilitet til at nå målet. Forekomsten af rygning er to til tre gange højere blandt borgere med psykisk sygdom sammenlignet med den øvrige befolkning. 

16,6

procent af indbyggerne i hovedstadskommunerne udgøres af indvandrere, mens efterkommerne udgør 5,7 procent. De tilsvarende tal for landkommunerne er 7,6 og 1,7 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Køges største affaldsproblem

”Her kan du skodde” står der i en taleboble ved askeristen i Ølbycentret, mens klistermærker med overdimensionerede cigaretskod er til at få øje på. Som et forsøg på at nedbringe mængden af cigaretskod i det offentlige rum har Køge Kommune valgt at sætte askeriste i belægningen på udvalgte steder i byen. Askeristen er en særlig fliserist, der sættes ned i fortovet, som nedenunder har et askebæger, der opsamler cigaretskod. I alt er der nedlagt seks riste i Køge. Tre i Ølbycentret og tre ved Køge Station. Køge er inspireret af andre kommuner, som har haft gode erfaringer med brug af askeriste på lokationer med mange færdende. Placeringen af ristene er udvalgt på baggrund af den kortlægningsanalyse af henkastet affald. Analysen for 2020 viser, at cigaretskod er det største affaldsproblem i Køge. Faktisk viser analysen, at skod udgør hele 64 procent af de optalte stykker affald i Køge.

Kan Odder være Danmarks vildeste? 

Skriv hvad du søger