Illustration: Karen Linnet Olesen
Illustration: Karen Linnet Olesen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2021

Et juridisk skoleridt

Når Tilsynet skal afgøre sager, sker det med blikket stift rettet mod den kommenterede styrelseslov og andre bøger.

”Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. En kommune kan således som udgangspunkt ikke engagere sig i erhvervsmæssige aktiviteter.”

Sådan lød det i en forhåndsudtalelse, hvor det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen tog stilling til, om Frederiksberg Kommune kan engagere sig i opsætning af ladestandere til elbiler. Henvisninger til juridisk litteratur vil ikke være helt ukendt for trofaste læsere af Tilsynets udtalelser. De er faktisk strøet ud med særdeles løs hånd, og Frederiksberg får da også en henvisning til en bog om kommunalfuldmagten med i købet. 

Eksempler som det fra Frederiksberg får Pernille Svindt Lentfer til at ryste lidt på hovedet. Hun er chef for byrådssekretariat og jura i Sønderborg Kommune og kan, som hun siger, godt finde ud af at læse i en juridisk lærebog.

Skriv hvad du søger