Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2021

Undersøgelse afslører tillidskløft på handicapområdet

Både sagsbehandlere og ledere på handicapområdet i kommunerne har et langt mere positivt indtryk af den kommunale sagsbehandling, end borgerne har. Det viser en undersøgelse, som VIVE har lavet for Det Centrale Handicapråd.

Undersøgelsen i korte træk

  • Undersøgelsen ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap” er en såkaldt gap-analyse, der viser forskelle mellem borgernes og de kommunalt ansattes oplevelse af sagsbehandlingen på handicapområdet.
  • Undersøgelsen er lavet som en survey, der er blevet besvaret af 125 ledere og 428 sagsbehandlere fra 90 kommuner.
  • Herefter er der lavet 30 kvalitative interviews med 20 borgere og 10 sagsbehandlere.
  • Det er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som har lavet undersøgelsen for Det Centrale Handicapråd.
  • ”Mit liv, min plan” i Randers er et af flere eksempler i undersøgelsen på, hvordan nogle kommuner har haft succes med at arbejde med tillid på handicapområdet.

Borgere med handicap oplever i mindre grad, at de får den hjælp, de har ret til, eller at de har indflydelse på sagsbehandlingen, og de oplever heller ikke, at sagsbehandlingen tager hensyn til deres individuelle behov. Omvendt har sagsbehandlere og ledere i kommunens handicapafdelinger landet over et langt mere positivt indtryk af hjælpen på handicapområdet. Det viser en større undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for Det Centrale Handicapråd. 

– Spørgeskemaundersøgelsen fastslår på ny, at der fortsat er store tillidsproblemer mellem borgere med handicap og kommunale sagsbehandlere, idet der generelt er manglende tillid til, at borgeren får den hjælp, som han eller hun har ret til, og at den samtidig er tilpasset individuelle behov, siger Liselotte Hyveled, formand for Det Centrale Handicapråd og hæfter sig ved resultaterne af den kvalitative interviewundersøgelse, som også indgår i undersøgelsen.

Skriv hvad du søger