Foto: Christer Holte
Foto: Christer Holte
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2021

Esbjerg: Regeringen må tage stilling til frikommune-evaluering

Friheden forpligter og skal skabe resultater. Men skal man måle på faglige resultater, på trivsel eller noget helt andet? Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil gerne have regeringen til at tage stillingen til, hvordan man skal evaluere frihedsforsøget.

Esbjergs borgmester vil have regeringen til at tage stilling til, hvordan man vil evaluere de frihedsprojekter, man har sat i gang i syv kommuner.

– Vi er syv borgmestre, der har italesat det overfor statsministeren og de øvrige ministre. Det er vigtigt, at vi måler på det her. Regeringen har fokus på afbureaukratisering. Samtidig har man også fokus på, at der skal bruges færre konsulenter i kommunerne. Det er da generelt fornuftigt, men her har vi et forsøg, der kører i tre år. Så kan vi ikke bagefter sige: ”Det var sjovt”. Vi skal også vide, hvad vi har lært, og hvordan vi sikrer os, at al den viden og de gode erfaringer bliver samlet op og udbredes til resten af landet, siger Jesper Frost Rasmussen (V).

Det kræver nogle konsulenttimer. Som han ser det, er dilemmaet, hvad man skal måle på.

Skriv hvad du søger