Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2021

Overenskomst fornyet for 500.000 kommunale medarbejdere

tekst KL

Den 15. februar indgik KL og Forhandlingsfællesskabet et treårigt forlig om fornyelse af de generelle overenskomster på det kommunale område. Dermed blev rammerne lagt for 500.000 kommunale medarbejdere, og der blev taget et vigtigt skridt i retningen af den samlede overenskomstfornyelse. Herefter er der indgået forlig med de enkelte organisationer, som nu skal til afstemning i marts og april.

Coronapandemien skabte et meget anderledes baggrundstæppe for forhandlingerne. Størstedelen af forhandlingerne foregik virtuelt, og det har selvsagt været en ny og anderledes situation for alle. Samtidig har usikkerhederne om pandemiens langsigtede konsekvenser sat sine spor i det samlede resultat. 

På trods af pandemien er det alligevel lykkedes at lande et ansvarligt treårigt overenskomstforlig. Forliget flugter med den samlede økonomiske ramme, som blev fastsat ugen forinden i staten, og indeholder lønstigninger på 5,02 pct. for de kommunale medarbejdere over de næste tre år. Samtidig videreføres reguleringsordningen og sikrer parallelitet til den private lønudvikling. Denne mekanisme er særlig vigtig denne gang, da usikkerheden om coronapandemiens påvirkning af den økonomiske situation på længere sigt er stor. 

Ud over generelle lønstigninger indeholder forliget også en rekrutteringspulje på 140 millioner kroner årligt målrettet sosu. Rekruttering på ældre- og sundhedsområdet er den største personalemæssige udfordring i kommunerne i de kommende år, og det har været vigtigt for KL, at udfordringen blev adresseret ved forhandlingerne. Puljen ligger i forlængelse af rekrutteringspuljen fra OK18 og skal være med til at gøre faget mere attraktivt og sikre, at der tiltrækkes og fastholdes dygtige medarbejdere på området. Det er et resultat, som vi i KL er meget glade for.  

Som en del af at imødekomme rekrutteringsudfordringerne og generelt at skabe attraktive kommunale arbejdspladser indeholder forliget denne gang også en fornyelse af Rammeaftalen om Seniorpolitik. Parterne sætter derudover fokus på et godt og langt seniorarbejdsliv i et partnerskab i perioden. Det er vigtigt, at vi lykkes med at fastholde seniorer i længere tid, og vi håber, I vil tage godt imod resultatet og følge aktivt op på denne dagsorden.

Det er en overenskomstfornyelse, som vi i KL er godt tilfredse med. Efter de langstrakte og meget konfliktfyldte forhandlinger i 2018 var det vigtigt at sikre et mere fredeligt forløb denne gang. Det var ikke sket, hvis ikke de faglige organisationer havde haft samme ambition. Det lover godt for den danske model og for det fortsatte gode og tillidsfulde samarbejde.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Overenskomst fornyet for 500.000 kommunale medarbejdere Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger