Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2021

Kulturen er politisk territorium

Modsat mange andre kommunale områder er udgifter til kultur primært udtryk for politiske prioriteringer – og kan ikke forklares med befolkningens sammensætning, kommunens velstand eller geografi.

Der er oftest en god forklaring bag, når en kommune bruger dobbelt så mange penge på folkeskolen sammenlignet med en anden kommune. Det skyldes ofte befolkningens sammensætning, geografien i kommunen, og hvor mange penge kommunen har på kistebunden. 

Men de tre faktorer, som man kan kalde kommunens grundvilkår, fylder ikke ret meget på kulturområdet. Her er det kun 40 procent af kommunernes udgifter, der kan forklares ud fra de økonomiske grundvilkår. 

Resten – 60 procent – bunder med andre ord i lokale forhold og politiske prioriteringer. Det viser en analyse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Skriv hvad du søger