Statsligt ansatte over 62 år kan med det nye forlig veksle en årlig seniorbonus på 0,8 procent til frihed eller pension. Foto: Colourbox
Statsligt ansatte over 62 år kan med det nye forlig veksle en årlig seniorbonus på 0,8 procent til frihed eller pension. Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2021

Statsligt OK21-forlig med seniorbonus

Staten og Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer knap 200.000 lønmodtagere i staten, indgik som de første forlig før vinterferien. Forliget fastlagde den overordnede ramme for forhandlingerne på det kommunale og regionale område.

I ugen op til vinterferien blev skatteminister Morten Bødskov (S) på arbejdsgivernes side og Rita Bundgaard, som er repræsentant for de statsansatte, enige om et treårigt forlig. Forliget fastsatte en økonomisk ramme på 6,75 procent over de tre år, hvoraf 4,42 procent går direkte til lønstigninger.

– På trods af de svære omstændigheder, som coronakrisen har bragt med sig, er vi lykkedes med at levere et godt resultat inden for rammerne af den danske model. Vi varetager som parter forskellige interesser, men vi har haft et tillidsfuldt og konstruktivt forløb, og vi er enige om vores fælles ansvar for at understøtte velfungerende arbejdspladser i staten. Det vil vi arbejde sammen om i et partnerskab, der skal understøtte den fortsatte udvikling af attraktive statslige arbejdspladser, sagde skatteminister Morten Bødskov, efter aftalen var indgået.

Aftalen indeholdt som noget nyt et seniortiltag til de statsligt ansatte, der er over 62 år. De får en årlig seniorbonus på 0,8 procent af deres løn. Vil de i stedet holde fri, kan bonussen veksles til to fridage, eller den kan indbetales til pension.

Skriv hvad du søger