Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2021

Ny viden

En gave til socialområdet 

BØGER /// Dorte Bukdahl peger i sin spændende bog om det komplicerede socialområde på, at nye redskaber og nye faglige metoder alt for ofte ledsages af et håb om, at man nu har knækket koden på væsentlige samfundsproblemer. Men når metoderne skal implementeres, melder kompleksiteten sig. Det ender alt for ofte med, at fagpersoner og politikere ikke ser de resultater, de havde håbet på, hvilket ofte fører til ærgrelse og desillusion. Det kan jeg skrive under på som direktør for børneområdet i 20 år! Bogen kan anbefales, primært til praktikere og forvaltningsfolk, men dens svaghed er, at den sine steder bliver for nørdet. 

Læs hele Per B. Christensens anmeldelse på danskekommuner.dk

Coronakrisen får kommunerne til at låne mere

ØKONOMI /// Kommunernes gæld er siden 2015 blevet gradvist mindre år for år – men sådan gik det ikke i 2020, viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik, der bygger på kommunernes regnskaber. Fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 er kommunernes samlede gæld vokset med 2,75 milliarder kroner, så den i dag udgør 82,2 milliarder kroner. Samtidig har kommunerne i løbet af 2020 brugt væsentligt af de likvide midler. I alt har kommunerne taget 5,66 milliarder kroner op af kasserne, så de i dag sammenlagt rummer 37,48 milliarder kroner.

Sverige er bedst til økomad i det offentlige

Skriv hvad du søger