KL’s chefforhandler, Michael Ziegler (K), kunne mandag i vinterferien præsentere det nye OK-forlig sammen med Forhandlingsfællesskabets formand, Mona Striib. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
KL’s chefforhandler, Michael Ziegler (K), kunne mandag i vinterferien præsentere det nye OK-forlig sammen med Forhandlingsfællesskabets formand, Mona Striib. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2021

KL: Robust og fornuftigt OK21-forlig

KL og Forhandlingsfællesskabet indgik i vinterferien et treårigt forlig om en ny overenskomst for en halv million kommunalt ansatte. KL kalder forliget robust og fornuftigt, men ærgrer sig over ikke at komme igennem med krav på seniorområdet.

Tidligt mandag morgen i sidste uge kunne KL og Forhandlingsfællesskabet i KL-Huset på Islands Brygge i København præsentere en fornyelse af den generelle overenskomst for en halv million offentligt ansatte. Det treårige forlig sikrer i hovedtræk lønstigninger på 5,02 procent, en halv procent, som der skal forhandles om med de enkelte fagforeninger, og dertil en række mindre tiltag. 

KL’s chefforhandler Michael Ziegler (K) kalder aftalen for robust og fornuftig.

OK21 KORT

  • 5,02 procent mere i løn. Dertil kommer en forventet regulering på 0,27 procent over den treårige periode, så lønnen for de kommunalt ansatte følger med den private lønudvikling.
  • 140 millioner kroner til rekruttering på sosu-området.
  • 140 millioner kroner til lavtløns- og ligelønspuljer.
  • 0,5 procent til forhandlingerne mellem KL og de enkelte organisationer.
  • Seniorpartnerskab, der skal styrke fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet.
  • Pensionskarens nedsættes til fem måneder.
  • En samlet ramme på 6,75 procent.

Skriv hvad du søger